26 okt. 2023
Ovenbillede af stor parkeringplads med mange biler

Høringsudkast fra IASB vedrørende det årlige forbedringsprojekt

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

26 okt. 2023
Relaterede emner IFRS

Høringsudkastet indeholder forslag til ændringer i fem standarder som følge af IASB's årlige forbedringsprojekt.

International Accounting Standards Board (IASB) har udsendt ED/2023/1 Annual Improvements to IFRS Accounting Standards — Volume 11. Høringsudkastet indeholder forslag til ændringer i fem standarder som følge af IASB's årlige forbedringsprojekt.

Kommenteringsfristen er 11. december 2023. I udkastet foreslås følgende ændringer:

  • IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards. Regnskabsmæssig sikring, når virksomheden er IFRS førstegangsaflægger. Den foreslåede ændring afhjælper en potentiel uklarhed, der opstår som følge af uoverensstemmelse i ordlyden af IFRS 1:B6 og kravene til regnskabsmæssig sikring i IFRS 9 Financial Instruments.

  • IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures. Den foreslåede ændring vedrører behandling af gevinst eller tab ved ophør af indregning. Ændringen afhjælper en potentiel uklarhed i IFRS 7:B38 som følge af en henvisning til et afsnit, der blev slettet fra IFRS 7, da IFRS 13 Fair Value Measurement blev udsendt.

  • IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures. Den foreslåede ændring retter sig alene mod implementeringsvejledningen (IG) vedrørende oplysning om udskudt forskel mellem dagsværdi og transaktionspris. Den foreslåede ændring afhjælper en potentiel uklarhed mellem IFRS 7:28 og implementeringsvejledningen. Den opstod ved konsekvensændring til IFRS 7 som følge af udstedelsen af IFRS 13 Fair Value Measurement afsnit 28, hvor det tilsvarende afsnit i implementeringsvejledningen ikke kom med.

  • IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures. Den foreslåede ændring retter sig ligeledes alene mod implementeringsvejledningens (IG) indledning og oplysninger om kreditrisiko. Den foreslåede ændring afhjælper en potentiel uoverensstemmelse i IFRS 7:IG20C, fordi det ikke heraf fremgår, at eksemplet ikke illustrerer alle kravene i IFRS 7:35M.

  • IFRS 9 Financial Instruments. Den foreslåede ændring vedrører leasingtagers ophør af indregning af leasingforpligtelser. Den afhjælper en potentiel uklarhed ved anvendelse af kravene i IFRS 9 om den regnskabsmæssige behandling af leasingtagers leasingforpligtelse. Uklarheden opstår, fordi afsnit IFRS 9:2.1, litra b), nr. ii) indeholder en krydsreference til afsnit 3.3.1, men ikke også til afsnit 3.3.3 i IFRS 9.

  • IFRS 9 Financial Instruments. Den foreslåede ændring vedrører transaktionspris for finansielle instrumenter. Den adresserer en potentiel uklarhed, der opstår som følge af en henvisning i appendiks A til IFRS 9 og definitionen af transaktionspris i IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers. Udtrykket "transaktionspris" anvendes i flere bestemmelser i IFRS 9 med en betydning, der ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med definitionen af samme begreb i IFRS 15.

  • IFRS 10 Consolidated Financial Statements. Ændringen vedrører fastlæggelse af begrebet "de facto-agent". Den foreslåede ændring afhjælper en potentiel uklarhed, der opstår som følge af uoverensstemmelse mellem afsnit B73 og afsnit B74 i IFRS 10 i forbindelse med en investors vurdering af, om en anden part handler på investors vegne, ved at tilpasse ordlyden i begge afsnit.

  • IAS 7 Statement of Cash Flows. Den foreslåede ændring afhjælper den potentielle uklarhed i forbindelse med anvendelsen i IAS 7:37. Den opstår som følge af anvendelsen af udtrykket "cost method", der ikke længere er defineret i IFRS Accounting Standards.

Høringsudkastet indeholder ikke forslag til ikrafttrædelsesdatoer vedrørende de foreslåede ændringer. Disse besluttes efter udløbet af høringsperioden. Det foreslås dog, at tidlig anvendelse af ændringerne skal være mulig.

Læs mere om ændringerne, som foreslås i ED/2023/1 Annual Improvements to IFRS Accounting Standards — Volume 11.

Sammendrag

Høringsudkastet indeholder forslag til ændringer i standarderne IFRS 1 om førstegangsaflæggelse efter IFRS, standarderne om finansielle instrumenter IFRS 7 og IFRS 9, konsolideringsstandarden IFRS 10 samt IAS 7 om pengestrømsopgørelsen.

Om denne artikel

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

Related topics IFRS