27 mar. 2023
Både ved kaj i Nyhavn, København

International regnskabsregulering i EU og danske årsrapporter

Af Christian Kjær

Associate Partner i EY’s nordiske IFRS Desk og i EY Danmarks afdeling for finansiel rapportering.

Statsautoriseret revisor med bred erfaringen som rådgiver inden for IFRS-rapportering, årsregnskabsloven og revision.

27 mar. 2023
Relaterede emner IFRS

Vis materialer

  • International regnskabsregulering i EU og danske årsrapporter

EY's publikation er et praktisk hjælpeværktøj til anvendelse af bestemmelserne i IFRS-standarder og tilhørende fortolkninger.

EY udgiver for første gang publikationen International regnskabsregulering i EU og danske årsrapporter, EY's praktiske guide. Publikationen udgives alene elektronisk og er målrettet danske virksomheder, der aflægger årsrapport i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU, brugere af IFRS-årsrapporter, revisorer, studerende og andre med interesse for International Financial Reporting Standards (IFRS). 

Formålet med udviklingen af publikationen har været, at den skal kunne fungere som et praktisk opslagsværk og hjælpeværktøj i den daglige anvendelse af bestemmelserne i IFRS-standarderne og tilhørende fortolkninger og i forbindelse med aflæggelse af årsrapporter i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU og yderligere krav i årsregnskabsloven.

Foruden en gennemgang af bestemmelserne i IFRS som godkendt af EU og yderligere krav i årsregnskabsloven, indeholder publikationen EY's fortolkninger af bestemmelserne, som er udviklet baseret på vores arbejde med IFRS-kunder, drøftelser med regulator og standard-setter samt andre professionelle.

Publikationen omfatter 41 kapitler og er struktureret i følgende 6 overordnede dele med tilhørende bilag:

  • Baggrund
  • Generelle forhold
  • Specifikke forhold vedrørende balancen
  • Specifikke forhold vedrørende totalindkomstopgørelsen
  • Særlige emner
  • Finansielle instrumenter

Vis materialer

Sammendrag

International regnskabsregulering i EU og danske årsrapporter, EY's praktiske guide er tiltænkt som et praktisk opslagsværk og hjælpeværktøj i den daglige anvendelse af bestemmelserne i IFRS som godkendt af EU og yderligere krav i årsregnskabsloven. Publikationen beskriver bestemmelserne i IFRS, den seneste udvikling og kommende ændringer til IFRS samt EY's fortolkninger af IFRS.

Om denne artikel

Af Christian Kjær

Associate Partner i EY’s nordiske IFRS Desk og i EY Danmarks afdeling for finansiel rapportering.

Statsautoriseret revisor med bred erfaringen som rådgiver inden for IFRS-rapportering, årsregnskabsloven og revision.

Related topics IFRS