25 feb. 2020
Wave

Hvad sker der med forsikring i fremtiden?

Af Hanne Kærhøg

Leder af EY's EMEIA Financial Services Markets, Partner, EY Danmark

Fokuseret på at opbygge og levere kundetransformation for finansielle virksomheder. Ivrig fortaler for diversitet, inklusion og kvinders rolle indenfor teknologi. Mor til tre.

Bidragsydere
25 feb. 2020
Relaterede emner Forsikring Financial Services

Forsikringsselskaber står overfor en bølge af forandringer; globale, lokale, i branchen, på markeder og også nye tendenser på både makro- og mikroniveau. I en verden med stadigt mere komplekse risici og med stor uforudsigelighed er der brug for innovative løsninger. 

Radikale forandringer sker i højt tempo og påvirker teknologi, demografi, klima og samfund. Det skaber nye udfordringer for både virksomheder, regeringer, myndigheder og individer. Også forsikringsselskaberne kigger ind i en ny virkelighed og er under pres for at finde nye løsninger. Den udvikling er beskrevet i rapporten EY NextWave Insurance.

Forsikringsmarkedet er stærkt konkurrencepræget med generelt små marginer, begrænset vækst og relativt høje omkostninger, så den langsigtede overlevelse kræver, at branchen tænker i nye forretningsmodeller. Her er fire tendenser, som kan vende op og ned på forsikringsbranchen:

1. Ekstreme vejrforhold

Klimaforandringer er nok den største trussel verden står over for i dag. For forsikringsbranchen skaber det en vifte af usikkerhedsfaktorer, der gør det sværere at sætte en pris på risiko end nogensinde før. Ændrede vejrmønstre har globalt øget frekvensen af ekstreme vejrforhold. I 2017-2018 ramte naturkatastrofer forsikringsbranchen med et tab på 219 mia. USD. Også mindre dramatiske vejrskift kan have stor økonomisk betydning. I Danmark har flere oversvømmelser efter kraftig regn og hedebølger ramt ikke mindst landbruget i de senere år.

2. Fleksibel forsikring

Også ændrede kundeforventninger og kundeadfærd ventes at påvirke branchen. Nye generationer har samme forventning til hastighed, tilgængelighed og fleksibilitet, når det gælder forsikring, som til andre dele af deres digitale liv. De vil foretrække en forsikring, der starter, når der er behov for det, og stopper, når den ikke er nødvendig. Den form for brugsbaseret forsikring som abonnementsløsning i stedet for en fast årlig pris, kan blive mere almindelig.

3. Teknologi med kundefokus

Til gengæld rummer ny teknologi også muligheden for, at forsikring kan gå fra blot at være en pris, kunderne betaler, til at være en værdi, som de efterspørger, og som kan gøre deres liv nemmere. Med en større grad af kundefokus og adgang til real-time-data – om fx trafik, vejr og måske dit helbred – og brug af kunstig intelligens kan bilforsikringen hjælpe kunden med at køre mere sikkert, økonomisk og klimavenligt, og sundhedsforsikringen kan hjælpe til bedre sundhed; den rette kost, motion, søvn osv. Fleksibilitet i købsprocessen forhindrer ikke kundeloyalitet, så forsikringsselskabet kan blive en tæt partner for livet i vigtige økonomiske beslutninger.

4. Risiko til 6.000.000.000.000 USD

Hvis en virksomhed har et køleskab, der er online, og det bliver brugt i et cyberangreb på en anden organisation, kan virksomheden så være ansvarlig for manglende cybersikkerhed? Eller har producenten eller måske softwareleverandøren et ansvar? Når helt nye typer af risici opstår, så er de vanskelige at håndtere, og af og til vil også opfattelsen af ansvar forandre sig, og der kan komme ændret lovgivning og regulering.

Der har i stadig flere tilfælde været rejst krav mod forsikringsselskaber, når kunder er uenige i, hvad der er omfattet og ikke er omfattet af en police – og cybersikkerhed er et område, hvor der ikke er lang historik og erfaring. Ingen er derimod i tvivl om, at der er store risici, som potentielt kan løbe op i enorme økonomiske summer. Ifølge et skøn vil cyberkriminalitet koste seks billioner USD i 2021. Omfanget af digitalt forbundne enheder; smartphones, wearables, Internet of Things har givet hackere nye muligheder og banet vej for nye former for kriminalitet, som både kunder og branche må forholde sig til.

Forsikring og verdens største problemer

Med store værdier i fare er risikoen for tab indlysende, behovet for at forebygge er stort og virksomheder og individer ønsker at sikre sig. Det rummer dermed også muligheden for, at forsikringsselskaber kan rådgive deres kunder om risikoen, og hvordan de kan reducere den.

Der bliver ikke mindre brug for forsikring i fremtiden. Tværtimod. Forsikringsbranchen kan hjælpe med at håndtere nogle af verdens vigtigste og mest presserende problemer. For nogle virksomheder i branchen vil de problemer være store trusler, men for de mest innovative rummer fremtiden absolut også nye muligheder.

Læs rapporten: NextWave Insurance: Personal Lines and Small Commercial (pdf)

Læs mere fra EY om rapporten og om forsikringsbranchen:

Sammendrag

Forsikringsmarkedet er stærkt konkurrencepræget med generelt små marginer, begrænset vækst og relativt høje omkostninger, så den langsigtede overlevelse kræver, at branchen tænker i nye forretningsmodeller. Ekstreme vejrforhold, fleksibel forsikring, teknologi med kundefokus og risiko til 6.000.000.000.000 USD er fire tendenser, der kan vende op og ned på forsikringsbranchen.

Om denne artikel

Af Hanne Kærhøg

Leder af EY's EMEIA Financial Services Markets, Partner, EY Danmark

Fokuseret på at opbygge og levere kundetransformation for finansielle virksomheder. Ivrig fortaler for diversitet, inklusion og kvinders rolle indenfor teknologi. Mor til tre.

Bidragsydere