2 feb. 2022
Datatilsynets fokusområder for 2022

Datatilsynets fokusområder for 2022

Af Bodil Hald Brabæk

Head of Data Privacy Law, Executive Director, Law, EY Danmark

Specialiseret indenfor Data Privacy og AI. Betroet rådgiver med omfattende erfaring indenfor både den private og offentlige sektor. Søger værdifulde og pragmatiske løsninger. Passioneret oplægsholder.

2 feb. 2022
Relaterede emner Law

Datatilsynet har meldt ud, hvad de vil fokusere på i 2022, herunder kontrol af databehandlere, tv-overvågning og håndtering af oplysningspligt.

Gennemfører I relevant kontrol af jeres databehandlere? Har I styr på jeres TV-overvågning og behandling af følsomme personoplysninger? Kan I håndtere oplysningspligten ved uanmodede henvendelser, eller kan I specifikt som forsyningsselskab håndtere anmodninger om indsigt og sletning? 

I 2022 lyder overskrifterne på de særlige fokusområder således:

  • Kontrol med databehandlere
  • Tv-overvågning
  • Tilladelser til at behandle følsomme personoplysninger i den private sektor
  • Iagttagelse af oplysningspligt ved uanmodet henvendelse
  • Forsyningsselskabers håndtering af anmodninger om indsigt og sletning
  • Behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende
  • Persondatasikkerhed, inkl. brud på persondatasikkerheden
  • Arkivloven
  • Behandling af personoplysninger i fælleseuropæiske informationssystemer
  • Retshåndhævelsesloven

Har I spørgsmål til, hvordan I bedst sikrer ovennævnte temaer, er I mere end velkomne til at kontakte os.

Sammendrag

Datatilsynet har udmeldt fokusområder for 2022. Temaerne i år er blandt andet kontrol med databehandlere, tv-overvågning og tilladelser til at behandle følsomme personoplysninger i den private sektor.

Om denne artikel

Af Bodil Hald Brabæk

Head of Data Privacy Law, Executive Director, Law, EY Danmark

Specialiseret indenfor Data Privacy og AI. Betroet rådgiver med omfattende erfaring indenfor både den private og offentlige sektor. Søger værdifulde og pragmatiske løsninger. Passioneret oplægsholder.

Related topics Law