25 aug. 2023
Kvindelig kontormedarbejder ser ud ad vindue

Ny afgørelse giver medarbejder erstatning på 1/2 mio kr.

Af Alia Abusinni

Senior Manager, Law, EY Danmark

Erfaren rådgiver i arbejds- og ansættelsesret med fokus på M&A samt HR ESG.

25 aug. 2023
Relaterede emner Law

Arbejdsmiljørepræsentanter er særligt beskyttede ved opsigelse, og det kan blive dyrt, hvis opsigelsesreglerne ikke følges.

Arbejdsmiljøloven beskytter arbejdsmiljørepræsentanter mod opsigelse ved at fastslå, at arbejdsmiljørepræsentanter har samme afskedigelsesbeskyttelse som tillidsrepræsentanter ”inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område”.

Derfor er det afgørende, at en arbejdsgiver, forud for opsigelse af en arbejdsmiljørepræsentant undersøger reglerne for opsigelse af tillidsrepræsentanter i den overenskomst, der dækker virksomhedens fagområde eller hvis en sådan ikke findes, et fagområde der kan sammenlignes hermed.

Er der eksempelvis tale om en arbejdsmiljørepræsentant i en VVS-virksomhed, skal virksomheden følge reglerne i VVS-overenskomsten, herunder overenskomstens regler om opsigelse af tillidsrepræsentanter.

Ny afgørelse om kæmpe erstatning

Et helt nyt eksempel, der bekræfter nødvendigheden af, at arbejdsgivere udviser varsomhed ved opsigelse af en arbejdsmiljørepræsentant, er en faglig voldgiftskendelse af 22. juni 2023.

En VVS-montør, som samtidig var arbejdsmiljørepræsentant blev i denne sag opsagt uden varsel, og uden at arbejdsgiveren havde iagttaget de særlige opsigelsesregler i VVS-overenskomsten.

VVS-montøren blev tilkendt en erstatning på kr. 500.000, svarende til ca. 6 måneders løn, da arbejdsgiveren dels ikke havde fulgt overenskomstens særlige opsigelsesregler, og dels ikke havde godtgjort, at der var tvingende årsager til ikke at iagttage disse regler.

Der blev ved udmålingen af erstatningen, som efter overenskomsten kunne udgøre op til et års løn, lagt vægt på, at arbejdsgiveren havde beskyldt montøren for strafbare forhold uden at kunne dokumentere, at sådanne havde fundet sted.

Det er værd at lægge mærke til, at til trods for at dommeren også lagde vægt på, at montøren kun havde været ansat i 5 måneder, og at han hurtigt efter opsigelsen fik nyt job, blev erstatningen alligevel udmålt til et beløb svarende til 6 måneders løn.

 

Sammendrag

Det er med den nye kendelse igen bekræftet, at det kan koste dyrt, hvis en arbejdsgiver opsiger en arbejdsmiljørepræsentant (eller tillidsrepræsentant) uden at følge de opsigelsesregler, der måtte gælde for tillidsrepræsentanter på vedkommende eller tilsvarende faglige område. Det trækker som anført godtgørelsens størrelse op, hvis arbejdsgiveren har begrundet opsigelsen i forhold, der er strafbare, hvis ikke bevisbyrden herfor samtidig kan løftes. Havde montøren i den pågældende sag haft en længere anciennitet og/eller haft svært ved efterfølgende at finde ny beskæftigelse, ville erstatningen givetvis være blevet udmålt til et langt højere beløb.

Om denne artikel

Af Alia Abusinni

Senior Manager, Law, EY Danmark

Erfaren rådgiver i arbejds- og ansættelsesret med fokus på M&A samt HR ESG.

Related topics Law