Pressemeddelelse

26 aug. 2019 København, DK

EY-undersøgelse: Kunstig intelligens mangler kompetencer

Topchefer ser et stort potentiale i kunstig intelligens (AI), men mangel på kvalificeret arbejdskraft, der kan udvikle og implementere nye løsninger, er den største barriere.

Pressekontakt
Jesper Kirk

Leder af Technology Consulting, Partner, Consulting, EY Danmark

Intelligent Automation Lead i Norden, Leder af Technology Consulting i Danmark. Dedikeret til at motivere mit team. Far til to piger. Passion for sport.

Relaterede emner AI Digital

Topchefer ser et stort potentiale i kunstig intelligens (AI), men mangel på kvalificeret arbejdskraft, der kan udvikle og implementere nye løsninger, er den største barriere.

En undersøgelse blandt topledere i USA viser, at der er stor tiltro til værdien af kunstig intelligens med 84 pct., der vurderer at AI er vigtigt for virksomhedens fremtidige succes. Knap to tredjedele (62 pct.), mener, at AI vil have væsentlig betydning for effektivisering.

Talentjagten skal sikre de rette kompetencer

Trods de positive forventninger peger topcheferne dog også på væsentlige barrierer. Det gælder først og fremmest mangel på medarbejdere med de rette kompetencer (31 pct.).

AI vil have væsentlig betydning… : De største barrierer for AI er… :
  • For effektivisering (62 pct.)
  • Mangel på medarb. med rette kompetencer (31 pct.)
  • For at bevare konkurrencekraft (62 pct.) 
  • Manglende ROI (27 pct.)
  • For bedre kundeindsigt (60 pct.)
  • Mangel på ledelsesmæssigt fokus (24 pct.)
  • For at reducere omkostninger (55 pct.)
  • Uklar business case (21 pct.)

De resultater stemmer også godt overens med en undersøgelse, som EY gennemførte i samarbejde med MIT Technology Review på 2019 EmTech Digital-konferencen, hvor næsten halvdelen (45 pct.) af 112 erhvervsledere pegede på mangel på kvalificeret arbejdskraft til at implementere AI og mangel på en klar business case (34 pct.).

“Behovet for kompetencer handler ikke kun om rekruttering, men også i bredere forstand om at gøre organisationen klar. Fx ved at skabe forståelse for mulighederne med AI, udarbejde konkrete planer for implementering og gennem uddannelse og træning af nuværende medarbejdere,” siger Jesper Kirk, Partner i EY og tilføjer:

”I takt med at vi bevæger os fra automatiseringsløsninger til egentlig AI, så bliver det mere komplekst. Teknologi og systemer kan fejle, være unøjagtige eller påvirkelige for menneskelig bias. Derfor bliver tillid bliver også en nøglefaktor, når vi taler om kunstig intelligens.”

Læs også:

  • Rapporten Artificial Intelligence in Europe udarbejdet af EY på vegne af Microsoft i efteråret 2018, og som baserer sig på 277 dybdeinterview med nøglemedarbejdere i europæiske virksomheder, herunder 25 danske virksomheder.