Pressemeddelelse

14 maj 2020 København, DK

Gode vaner fremmer digital transformation

Virksomheder, der omfavner ny teknologi og er på forkant med digital transformation, har fællestræk og deler egenskaber, som fører til bedre finansielle resultater. Seks gode vaner gør forskellen.

Pressekontakt
Jesper Kirk

Leder af Technology Consulting, Partner, Consulting, EY Danmark

Intelligent Automation Lead i Norden, Leder af Technology Consulting i Danmark. Dedikeret til at motivere mit team. Far til to piger. Passion for sport.

Relaterede emner Digital COVID-19

Virksomheder, der omfavner ny teknologi og er på forkant med digital transformation, har fællestræk og deler egenskaber, som fører til bedre finansielle resultater. Seks gode vaner gør forskellen.

Det viser EY-rapporten Tech Horizon: Leadership perspectives on technology and transformation, der er baseret på svar fra 500 store, globale virksomheder. Formålet med analysen var at afdække, hvor langt virksomhederne er kommet, når det gælder digital transformation.

De digitalt førende virksomheder er defineret ud fra en vurdering af deres digitale modenhed, evne til at skabe finansiel værdi gennem teknologiinnovation samt deres appetit på at skabe en forandringsparat kultur. Dette er så sammenlignet med deres udvikling i omsætning, bruttofortjeneste og indtjening (EBITDA) over en 5-års periode.

”Der er mange faktorer, der påvirker virksomheders top- og bundlinje, men vi kan se klare fællestræk hos dem, der lykkes med den digitale transformation,” forklarer Jesper Kirk, Partner i EY og fortsætter: ”Vi kan se, at de digitale frontløbere har en særlig indstilling til bl.a. kundefokus, innovation, kultur og talentudvikling, og mange af de faktorer giver dem større økonomisk succes end andre.”

6 fællestræk hos dem, der skaber størst værdi gennem digital transformation:

  • Fokuserer på kunder, først og fremmest.
  • Styrker innovation med brug af dataanalyse.
  • Udvikler talenter med nye incitamenter og strategier.
  • Accelererer brugen af kunstig intelligens for at skabe vækst.
  • Fremmer innovation gennem økosystemer og partnerskaber.
  • Udarbejder planer for governance omkring brug af ny teknologi.

Mens fx kundefokus kan være et vidt begreb, så er det dog et fællestræk, at de mest digitalt modne tager det et skridt videre. De kan fx se ændret kundeadfærd og tilpasning til nye kundeforventninger som centralt for digital transformation og have et stærkt fokus på kundeoplevelsen, når de udvikler nye, digitale teknologier. På samme måde kan man tage alle seks fællestræk flere skridt videre.

”Alle vil gerne have kundefokus, være innovative og bruge ny teknologi, men det er nemmere sagt end gjort. Koblingen mellem på den ene side investeringer i teknologi og på den anden side udvikling af den rette adfærd, viden og processer er en af vanskelighederne i digital transformation, men en af de helt centrale faktorer for at lykkes,” siger Jesper Kirk. Han mener, at en krisetid har potentialet til at øge den digitale modenhed:

”En krisetid kan initiere og accelerere digitalisering og adoption af teknologi i og med, at vi i en periode har tilpasset os en ændret adfærd. Virksomheder ser mod muligheder for at udnytte digitale muligheder i forhold til både produktion, distribution, samarbejde og kunder.”