Pressemeddelelse

6 aug. 2020 København, DK

Exit kan kræve en ny ’equity story’

For nogle kapitalfonde med porteføljevirksomheder klar til salg har de ændrede markedsvilkår ændret vilkårene for exit-processerne. Et exit af salgsmodne aktiver kan kræve et blik mod andre muligheder og en tilpasning til en ny virkelighed.

Pressekontakter
Peter Vejlgaard

Partner, Co-Head of Corporate Finance, EY Danmark

Erfaren investment banker med ekspertise i cross-border M&A. Har passion for stærkt teamwork og hjælper kunder med at forberede og gennemføre succesfulde virksomhedstransaktioner.

Martin Wiig Nielsen

Partner, Co-Head of Corporate Finance, EY Danmark

Dedikeret leder af M&A og Corporate Finance-teamet og rådgiver på cross-border M&A med bred kontaktflade i EY’s omfattende international netværk.

For nogle kapitalfonde med porteføljevirksomheder klar til salg har de ændrede markedsvilkår ændret vilkårene for exit-processerne. Et exit af salgsmodne aktiver kan kræve et blik mod andre muligheder og en tilpasning til en ny virkelighed.  

Globalt har der i 1. halvår 2020 ikke overraskende været en opbremsning, når det gælder exit hos kapitalfonde gennem fx salg og børsnoteringer. Værdien af exits nåede 123 mia. USD, hvilket er knap 50 pct. mindre end 1. halvår 2019.

Hvornår og hvor hurtigt vi vil se et øget aktivitetsniveau, kan ingen sige med sikkerhed, for mens en krisetid også kan åbne muligheder for både købere og sælgere, så vil der bestemt være kapitalfonde, der skal gentænke exit-mulighederne for virksomheder i deres portefølje.

”Der er som altid behov for en klar fortælling og en god forståelse af værdiskabelsen, men COVID19 kan have skabt forandringer og nye informationsbehov,” påpeger Martin Wiig Nielsen, Partner i EY, og fortsætter: ”Sælgere skal analysere flere scenarier for at kunne give købere et bedre indblik i, hvad der kan ske i virksomheden fremover, hvad den nuværende situation betyder, og hvad køber vil have mulighed for at justere på fremadrettet.”

Han påpeger, at mange vil starte med et review af porteføljen og af prioritering og timing. Og hvor det for nogle aktiver kan betale sig at se tiden an, så er andre mere relevante at videreudvikle og andre igen er måske blevet mere oplagte salgsemner end før.

En ny fortælling til flere potentielle købere

En opdatering og en revitalisering af virksomhedens ’equity story’ kan være et afsæt for at åbne eller eventuelt fortsætte dialogen med potentielle købere, men der kan meget vel også være behov for at gentænke listen med potentielle købere.

”En screening af køberfeltet kan indikere, hvem der har appetit og kapital til opkøb – og det er ikke usandsynligt, at nogle er faldet fra over det seneste halve år, mens det for andre nu er blevet en relevant mulighed,” forklarer Peter Vejlgaard, Partner i EY, og fortsætter:

”Jo skarpere sælger kan tilpasse sin 'equity story’ til de enkelte, potentielle købere, jo bedre mulighed er der for en god dialog og et muligt salg. I en krisetid er det netop vigtigt at tænke bredt og udover det traditionelle køberfelt. Det kan også betyde, at et delvist salg eller joint venture i nogle tilfælde er den rette løsning.”