Pressemeddelelse

25 aug. 2020 København, DK

EY udpeger to nye direktører

To af EY’s fremtrædende profiler Jan Huusmann og Jan C. Olsen bliver de nye direktører for EY i Danmark.

Pressekontakt
EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

To af EY’s fremtrædende profiler Jan Huusmann og Jan C. Olsen bliver de nye direktører for EY i Danmark. Nuværende CEO Torben Bender fokuserer i EY på sin rolle som revisor og rådgiver for en række af EY’s største kunder og indtræder som dansk bestyrelsesformand.

Jan Huusmann og Jan C. Olsen vil pr. 1. september 2020 nu i parløb udfylde posten – Huusmann primært med et fokus på markedet og Olsen primært med et operationelt fokus. Begge indtræder samtidig i EY’s øverste ledelse for den nordiske region bestående af Danmark, Finland, Norge og Sverige.

De efterfølger Torben Bender, der efter mere end to år på posten fokuserer på sit kundevendte arbejde og samtidig indtræder i posten som bestyrelsesformand for EY i Danmark.

”Jeg overlader den daglige ledelse til to af mine stærke kolleger. Ideen om et teamwork, synes jeg viser, at vi tænker nyt og anderledes i EY. Vi er siden 2018 kommet langt og er nu klar til næste naturlige skridt fremad banen,” siger Torben Bender.

Nye på topposten

Jan Huusmann kom til EY i oktober 2019 som leder af Tax & Law og en del af landeledelsen i EY i Danmark.

”Jeg kom til EY, fordi der var en klar ambition om en styrket kunde- og markedsorientering, og den udvikling vil jeg ikke blot forfølge – men også tage op i næste gear. EY har en unik styrke i den tætte integration og samarbejde på tværs af kompetencer og landegrænser, som vi bygger på. Vi forfølger ambitionen om at være de bedste i markedet til at hjælpe det private erhvervsliv og det offentlige med at løse deres sværeste og vigtigste udfordringer,” siger Jan Huusmann.

Jan C. Olsen har 20 års erfaring fra EY og har de seneste to år været en del af landeledelsen i EY samt ledet området forretningsområdet Assurance, der bl.a. dækker EY’s revisionsforretning:

”Jeg glæder mig til at yde mit bidrag til at gøre EY endnu stærkere i det danske marked. Jan og jeg får et tæt samarbejde, og jeg er sikker på, at vi vil supplere hinanden godt. Teamwork er en styrke i hele EY, og det demonstrerer vi meget tydeligt ved at tænke roller og opgaver på tværs,” siger Jan C. Olsen.


Jan Huusmann startede karrieren i SKAT og var herefter 17 år i PwC, heraf 11 år som Partner og 6 år som leder af skatteafdelingen og medlem af direktionen. Han er uddannet skatterevisor og har efterfølgende uddannet sig yderligere på Singularity University, London Business School, INSEAD og IMD. Jan Huusmann er 45 år, bosat i Charlottenlund med hustruen Anne-Mette og drengene William og Xander.

Jan C. Olsen har over 20 års erfaring med revision og rådgivning af mellemstore og store internationale virksomheder. Han er statsaut. revisor og cand.merc.aud. fra Copenhagen Business School (CBS). Jan er 42 år bosat i Charlottenlund og bor sammen med Hanne og deres 2 børn Cathrine og Christian.