Pressemeddelelse

7 dec. 2022 København, DK

Otte ud af ti danske virksomheder vil ændre deres kontorindretning

81 % af 40 danske virksomheder har planer om at ændre den fysiske indretning. Det viser en undersøgelse af 113 skandinaviske virksomheder foretaget af EY i samarbejde med en række FM-organisationer.

Pressekontakt
Claus Christensen

Workplace of the Future Strategy Leader, EY Danmark

Claus er passioneret omkring transformation af virksomheders måde at fungere på og ønsker at finde enkle løsninger på komplekse udfordringer, reducere omkostninger, redefinere vores måde at arbejde på samt at forbedre oplevelsen af arbejdspladsen og bæredygtigheden.

81 % af 40 danske virksomheder har planer om at ændre den fysiske indretning. Det viser en undersøgelse af 113 skandinaviske virksomheder foretaget af EY i samarbejde med en række FM-organisationer.

Danske virksomheder vil i højere grad end gennemsnittet i Skandinavien lave om på den fysiske indretning af arbejdspladsen inden for de kommende to år. Det fremgår af en undersøgelse af 113 danske, norske og svenske virksomheder foretaget af EY i samarbejde med en række facilities management-organisationer. Således har otte ud af ti af de 40 adspurgte danske virksomheder planer om at ændre det fysiske design af deres kontorer, mens det for Skandinavien som helhed er syv ud af ti.

Det skyldes, at der i kølvandet af Covid-19-pandemien, hvor folk arbejdede fra hjemmet i stor stil, er opstået nye måder at arbejde på, og at det såkaldte hybridarbejde – altså en kombination af hjemmearbejde og fysisk fremmøde på arbejdspladsen – er blevet en populær arbejdsform. Ikke mindst i Danmark, hvor 82 % af de adspurgte virksomheder siger, at deres medarbejdere arbejder hjemmefra mindst én eller to dage om ugen.

”Hybridarbejde er kommet for at blive, og det stiller nye og store krav til forandringer på arbejdspladsen. Der kan være brug for at ændre på balancen mellem antallet af kontorer og skriveborde, at skabe rolige zoner til eftertænksomhed, som opholdt man sig hjemme, eller at sørge for, at der er nok mødelokaler – inklusive tekniske løsninger, så online-deltagere opleves som værende mere til stede i det fysiske lokale,” siger Claus Christensen, der er Workplace of the Future Strategy Lead hos EY Danmark.

53 procent af de skandinaviske virksomheder siger, at de som konsekvens af hybridarbejdets fremmarch arbejder på at reducere deres kontorarealer med over 10 procent inden for de næste to år, og 56 procent siger, at de vil mindske antallet af skriveborde med over 10 procent.

”For at lykkes, kræver det i høj grad, at man skaber et samlet ’workplace experience’-koncept, hvor HR, IT, Facilities Management og andre arbejder sammen for at skabe en fysisk og digital arbejdsplads, der understøtter den nye virkelighed,” siger Claus Christensen, der mener, at hjemsendelserne under pandemien på mange måder var en gave til de meget introverte typer, der blomstrede op og trivedes hjemme. Tilbagevenden til kontoret kan til gengæld føles utrygt for de mest introverte.

”Derfor er det en god ide for virksomheder at træde et skridt tilbage og kigge på de enkelte medarbejderes egentlige behov. Ved at gentænke arbejdspladsen og -livet kan virksomheder i højere grad blive mere inkluderende og favne alle mennesketyper og deres forskellige behov,” siger Claus Christensen.

 

Nordic REFM Survey 2022

Download rapport