Mand inspicerer solcellepaneler på tag

Energi og forsyning, december 2023

Nyhedsbrevet indeholde en række artikler udgivet i løbet af det sidste halve år om aktuelle emner inden for energi- og forsyningssektoren. 

Grov uagtsomhed i afgiftssager i energi- og forsyningssektoren

Skattestyrelsen anklager i stigende grad virksomheder for grov uagtsomhed i sager om miljø- og ener-giafgifter, hvilket kan have store konsekvenser.


Prisloft på overskudsvarme

Prisloft for overskudsvarme gælder for nye anlæg fra 1. juli 2023 og for allerede etablerede anlæg fra 1. januar 2024.


Lovforslag om styrket økonomisk tilsyn i vandsektoren

Energistyrelsen har udsendt et høringsforslag til lovændringer i vandsektoren med fokus på styrket økonomisk tilsyn og takstkontrol.


Nye massive krav til arbejdsgivernes registrering af arbejdstid

Elektronisk tidsregistrering bliver obligatorisk på danske arbejdspladser fra den 1. juli 2024. 


Moms på renovationsydelser

Skattestyrelsen offentliggjorde den 3. november 2023 det længe ventede styresignal om moms på renovationsydelser.


Lovudkast til implementering af ny bæredygtighedsrapportering

Med implementering af CSRD-direktivet er væsentlige forandringer inden for bæredygtighedsrapportering på vej.


Regeringen overvejer højere CO2-afgift og lavere affaldsvarmeprisloft

Klimaprogram 2023 er offentliggjort og har til formål at anskueliggøre, at klimamålene kan nås og give en status over aktuelle 2025-mål.


Aftale om styrkede rammevilkår for CCS i Danmark

Ny politisk aftale med det formål at styrke vilkårene for CO2-fangst og lagring i Danmark er indgået den 20. september 2023. 
 

Aktuelle webcasts | Aktuelle seminarer og events

Direkte i din indbakke

Bliv opdateret - tilmeld dig vores nyheder.

Tilmeld

Kontakt os