Foto af Søren Skov Larsen
Jeg bruger bl.a. min mangeårige erfaring som revisor og rådgiver for især internationale og børsnoterede virksomheder til at sikre gennemsigtighed og høj kvalitet i den finansielle rapportering.

Søren Skov Larsen

Partner, Assurance, EY Danmark

Ledende revisor og rådgiver med mere end 25 års erfaring. Stærke ledelsesmæssige kompetencer, vellidt og omgængelig. Stor international erfaring.

Fokusområder Assurance

Søren er partner i EY og har mere end 25 års revisions- og rådgivningserfaring, herunder særligt med internationalt orienterede virksomheder inkl. børsnoterede selskaber og fondsejede virksomheder. Søren har i en periode på to år været udstationeret til England.

Hans revisions- og rådgivningserfaring omfatter: børsintroduktioner, køb og salg af virksomheder, IFRS regnskabsaflæggelse, forretningsanalyser og strategiplanlægning, værdiansættelser, finansiel rapportering og interne kontroller, risikostyring, god selskabs- og fondsledelse inkl. rådgivning til revisionsudvalg, etablering af whistle-blower-funktioner samt bestyrelsesevaluering, incitamentsordninger og vederlagsrapportering.

Søren har desuden erfaring inden for life science og logistics.

Søren er statsautoriseret revisor og cand.merc.aud. Han har deltaget i diverse ledelsesprogrammer på INSEAD (Understanding the Client’s Strategic Agenda og Leading Global High Performing Teams) og University of St. Gallen (From Strategy to Success).

Building a better working world – sådan gør Søren en forskel

"Med kunden i centrum leverer jeg engageret og indsigtsfuld rådgivning, som fremmer gennemsigtighed og kvalitet i den finansielle rapportering."

Kontakt Søren