14 dec. 2022
Falkirk Wheel ved solnedgang

Ændring af bekendtgørelse om økonomiske rammer er sendt i høring

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

14 dec. 2022

Energistyrelsen har den 5. december 2022 udsendt udkast til ændring til bekendtgørelsen om økonomiske rammer for vandselskaber.

Ekstra toårig reguleringsperiode

Ved de nugældende regler for reguleringsperioder i ØR-bekendtgørelsen var det en forventning, at der kunne fremsættes et nyt lovforslag om justering af den økonomiske regulering med økonomiske rammer fastsat efter nye regler for 2024.

Ændringen til bekendtgørelsen om økonomiske rammer forlænger imidlertid denne forventning, således at der først fastsættes økonomiske rammer på baggrund af en justeret økonomisk regulering af vandsektoren for 2025. Dette som følge af, at der endnu ikke er behandlet en justeret økonomisk regulering for vandsektoren af Folketinget. Lovforslaget har tidligere i år været i høring.

Denne ændring betyder, at de nugældende regler forlænges således, at der indføres en ekstra toårig reguleringsperiode for spildevandsaktivitet til og med 2025. De nugældende regler omkring reguleringsperiode er gældende for drikkevandsaktivitet til og med 2024.

Mulighed for tillæg til den økonomiske ramme for tilbagebetaling af vejbidrag

ØR-bekendtgørelse har tidligere ved §11, stk. 10 indeholdt en mulighed for tillæg i den økonomiske ramme for tilbagebetaling af vejbidrag i perioden for 2007-2016 som følge af en tidligere dom.

I december 2019 blev der afsagt en ny dom i Østre Landsret om beregning af kommunalt vejbidrag, som i de fleste vandforsyninger og kommuner nu danner grundlag for behandlingen/metoden for opgørelse af vejbidrag.

I udkastet til ændringen af bekendtgørelsen har man derfor forlænget perioden for mulighed for tillæg i den økonomiske ramme ved tilbagebetaling af vejbidrag for spildevandsaktiviteten til en forlænget periode, dækkende tilbagebetalte vejbidrag til og med 2021. Derved vil vandselskaberne i foråret 2023 have mulighed for at søge dette tillæg som følge af denne ændring til bekendtgørelsen.

Bestemmelsen ændres i øvrigt ikke, hvilket betyder at de nugældende regler om krav til dokumentation fortsat vil være gældende.

Såfremt I har spørgsmål til ovenstående eller ønsker en nærmere drøftelse heraf, er I velkommen til at kontakte os.

Kontakt:
Morten Østerkjærhus, tlf. 2529 4799
Simon H. Knudsen, tlf. 2529 3192
Michael N.C. Nielsen, tlf. 2529 3535

Sammendrag

Baseret på ovenstående kan det sammenfattes, at der indføres en ekstra toårig reguleringsperiode for spildevandsaktivitet til og med 2025. I udkastet til bekendtgørelsen lægges der endvidere op til, at der kan søges tillæg til den økonomiske ramme for tilbagebetaling af vejbidrag for perioden 2007-2021 mod tidligere 2007-2016. De beskrevne ændringer er baseret på udkastet til ændring af ØR-bekendtgørelsen, der er sendt i høring, og det er derfor ikke bestemmelser som for nu er vedtaget og endeligt besluttet.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.