31 okt. 2022
Gangbro på boreplatform

Ændring i energiafgift på elektricitet og brændsler 2022 og 2023

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

31 okt. 2022
Relaterede emner Energi og forsyning

Der har været ekstraordinært mange satsændringer på elafgift i år, som din virksomhed skal være opmærksom på.

Det har været et turbulent år, hvor energikrisen har fundet vej til virksomheder og forbrugere i Danmark. Virksomheder er ramt af høje energipriser. Som virksomhed er det derfor ekstra vigtigt at være opmærksom på at få godtgjort de energiafgifter, som lovgivningen berettiger til. 

Der har været ekstraordinært mange satsændringer på elafgift i år. Nedenfor er en oversigt over ændringer i energiafgiften på hhv. elektricitet og brændsler.

Er din virksomhed opmærksom på disse satsændringer?

Elafgift 2022

2022 1. januar - 30. juni 1. juli - 30. september 1. oktober - 31. december
Kr./kWh 0,903 0,763 0,723

Elafgift 2023

2023 1. januar - 30. juni 1. juli - 31. december
Kr./kWh 0,008 0,697

Momsregistrerede virksomheder kan som hovedregel få tilbagebetalt afgiften af den af virksomheden forbrugte afgiftspligtige elektricitet bortset fra 0,004 kr./kWh.

Med det markante fald i elafgiften første halvår af 2023, skal man som virksomhed derfor være opmærksom på, at godtgørelsen som I er berettiget til at beregne, vil være markant mindre i første halvår af 2023 end tidligere år.

I modsætning til elafgiften vil energiafgiften på brændsler stige fra 2022 til 2023. Nedenfor er en oversigt over energiafgiften på de mest anvendte typer brændsler. 

  Målenhed 2022 2023
Gas og dieselolie  Kr./liter 2,261 2,293
Fuelolie  Kr./kg 2,561 2,598
Kul Kr./GJ 63 63,9
Naturgas Kr./Nm3 2,496 2,531

Hovedreglen ved forbrug af brændsler i en virksomhed er som udgangspunkt, at brændslet er anvendt til rumvarme m.v. Det er ikke muligt at få godtgjort energiafgiften på brændsler anvendt til rumvarme m.v.

Momsregistrerede virksomheder kan dog få tilbagebetalt afgiften af den af virksomheden forbrugte afgiftspligtige brændsel, som er anvendt til procesforbrug bortset fra 4,5 kr./GJ i 2022. De 4,5 kr./GJ betegnes ”procesafgiften”, dvs. den ikke godtgørelsesberettigede afgift på brændsler anvendt til proces. I 2023 stiger satsen til 8,5 kr./GJ.

Ved procesformål forstås energi, der er anvendt til produktion, hvor en vare gennemgår en forandring, eller hvor energien er anvendt til fremstilling af en vare bestemt til afsætning.

Kontakt EY’s afgiftsteam, hvis du har spørgsmål til dine afgiftsforhold.

Anne-Line Lyngsø Thomsen, tlf. 2529 6143
Niels Torpegaard Christensen, tlf. 2529 5257
Torben Nielsen, tlf. 2529 4715
Anders Klinge, tlf. 2529 4673

Sammendrag

Artiklen sætter fokus på satsændringer vedrørende energiafgift på elektricitet og brændsler i 2022 og 2023. Der er ekstraordinært mange satsændringer på elafgiften i denne periode. For første halvår af 2023 er der bl.a. et markant fald i elafgiften. Modsat vil energiafgiften på brændsler fra 2022 til 2023 stige. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Energi og forsyning