15 dec. 2022
Vindmøllepark i solnedgang

EY har sammen med Pluss taget temperaturen på forsyningssektoren

Af Morten Østerkjærhus

Leder af Aarhus’ Energi- og forsyningsafdeling, Associate Partner, Assurance, EY Danmark

Dedikeret revisor og værdiskabende rådgiver med fokus på energi- og forsyningssektoren. Brænder for at skabe værdi for sine kunder.

15 dec. 2022

Stigende priser på energi, bæredygtighed samt udfordringerne i sammenspillet mellem regulering og den grønne omstilling har fået øget fokus.

I år må siges at være et særligt år på mange parametre. Et år der har været præget af en historisk høj inflation, voldsomt stigende energipriser og udsving heri samt et markant øget fokus på forsyningssikkerhed som følge af krigen i Ukraine.

EY og Pluss har i det sene efterår 2022 foretaget en undersøgelse af hvad der rør sig i forsyningssektoren. Undersøgelsen omfatter kommunale forsyningsselskaber, kommunale affaldsaktiviteter og forbrugerejede vand- og varmeværker. Vores Forsyningssurvey når derfor ud til en bred kreds af respondenter, der alle har fingeren på pulsen og derfor bidrager til et yderst interessant og relevant ’her og nu-billede’ af, hvordan der arbejdes på forskellige områder.

Selvom ét af de højest prioriterede indsatsområde fortsat er forsyningssikkerhed og sikker drift, er der andre områder, som har øget fokus, til dels som følge af udefrakommende forhold, der påvirker forsyningssektoren, herunder bl.a. stigende priser på energi, sammenspillet mellem regulering og den grønne omstilling, og i forlængelse heraf de kommende krav på ESG-rapportering og EU-taksonomi.

EY og Pluss glæder sig meget til at dele resultaterne, som i år omfavner mange spændende områder, der står øverst på manges agenda. Emnerne tæller bl.a.:

  • Bæredygtighed og ESG, herunder bl.a. en vurdering af modenheden på området i sektoren og arbejdet med det i værdikæden,

  • Cyberrisk og NIS2, hvor mange forsyningsselskaber bliver omfattet af reglerne, der netop er vedtaget i EU og skal implementeres i dansk ret omkring sommeren 2024. Hvor parat er man til at efterleve de nye regler?

  • Bestyrelsens sammensætning og kompetencer, herunder også samspillet med ejerkommunerne og forsyningssikkerhed m.m.

Sammendrag

Udefrakommende forhold som bl.a. ny regulering (vand), krig i Ukraine og historisk høj inflation m.v., og de deraf afledte effekter har tilsammen en relativ stor påvirkning på forsyningssektoren.

Om denne artikel

Af Morten Østerkjærhus

Leder af Aarhus’ Energi- og forsyningsafdeling, Associate Partner, Assurance, EY Danmark

Dedikeret revisor og værdiskabende rådgiver med fokus på energi- og forsyningssektoren. Brænder for at skabe værdi for sine kunder.