9 jun. 2021
Adobe-Stock-195686745

Nye krav til rapportering om bæredygtighed

Af Michael N.C. Nielsen

Partner og leder af EY's Energi og forsyning, Revision, EY Danmark

Erfaren revisor og rådgiver af offentligt ejede infrastrukturselskaber.

9 jun. 2021

Rapportering om bæredygtig omsætning for D-virksomheder og store C-virksomheder med mindre end 500 ansatte træder formentlig i kraft fra regnskabsår 2023.

EU-Kommissionen har vedtaget en lovpakke som forventes at medføre betydeligt øgede krav til større virksomheders rapportering om bæredygtighed:

  • For D-virksomheder efter årsregnskabsloven med over 500 ansatte skal der allerede for regnskabsåret 2021 afrapporteres om, hvor stor en del af omsætning m.v., der kan kategoriseres som bæredygtig efter EU's retningslinjer.
  • For store C-virksomheder og D-virksomheder med mindre end 500 ansatte vil der formentlig vedrørende regnskabsåret 2023 blive krav om dels skærpet og mere standardiseret ikke finansiel afrapportering efter årsregnskabslovens § 99a samt om hvor stor en del af omsætning m.v., der kan kategoriseres som bæredygtig efter EU's retningslinjer.

D-virksomheder efter årsregnskabsloven med over 500 ansatte er der meget få af i energi- og forsyningssektoren i Danmark. Der er til gengæld ganske mange energi- og forsyningskoncerner, der kategoriseres som store C-virksomheder iht. årsregnskabsloven.

For mange energi- og forsyningskoncerner er der således forventeligt ca. 2½ år til der skal afrapporteres på ovennævnte skærpede krav. Uagtet dette kan det være en god ide allerede nu at forberede sig, som kunne omfatte:

  • Plan for hvad der skal sættes i gang/tidsplan
  • Har I nødvendige data – fx kan det være en god forberedelse at øve sig på et klimaregnskab
  • Hvis der ikke allerede er fastlagt KPI’er el.lign. for koncernens bæredygtighed m.v., kunne der igangsættes en proces med fokus på dette og evt. inddragelse af ejere (ofte fokus hos kommunale ejere)
  • Holde jer opdateret – der kommer løbende nyt fra EU og Folketinget.

Sammendrag

Kravet om rapportering af bæredygtig omsætning gælder allerede for D-virksomheder med over 500 ansatte fra regnskabsåret 2021, og det forventes, at kravet også vil komme til at gælde for D-virksomheder og store C-virksomheder fra regnskabsår 2023. Mange energi- og forsyningskoncerner er kategoriseret som store C-virksomheder, og vi anbefaler, at I forbereder jer til at skulle rapportere om bæredygtig omsætning og holde jer opdateret på nyt omkring dette krav.

Om denne artikel

Af Michael N.C. Nielsen

Partner og leder af EY's Energi og forsyning, Revision, EY Danmark

Erfaren revisor og rådgiver af offentligt ejede infrastrukturselskaber.