14 jun. 2023
Vindmøllepark nær England

Overvejelser ved etablering af energiproduktion

Af Morten Østerkjærhus

Leder af Aarhus’ Energi- og forsyningsafdeling, Associate Partner, Assurance, EY Danmark

Dedikeret revisor og værdiskabende rådgiver med fokus på energi- og forsyningssektoren. Brænder for at skabe værdi for sine kunder.

14 jun. 2023

Den grønne omstilling er kommet for at blive, og etablering af VE-anlæg har fokus hos mange virksomheder.

Der er et fortsat stigende fokus fra forsyningsselskaberne på at bidrage til den grønne omstilling bl.a. ved investering i VE-anlæg - solceller, vind, varmepumper og kraftvarmeproduktion (biogas/biomasse) m.v. Vi oplever ligeledes et stort fokus fra såvel, ejere, forbrugere, medarbejdere og samfundet generelt. Flere ejerstrategier har bæredygtighed og CO2-neutralitet som et højt prioriteret emne på dagsordenen – her er udnyttelse af egenproduktion af grøn strøm til eget forbrug en mulighed, der kan give rigtig god mening.  

Der er mange overvejelser ved investering i energiproduktion, nedenfor er nævnt enkelte af dem:

  • Hvordan påvirker energiproduktionen evt. indtægtsrammer?
  • Skal energien produceres i særskilte selskaber?
  • Kan der foretages nettoafregning af elforbrug, således at en del af jeres elforbrug anses som egenproduktion og således ikke købes fra nettet? Og hvad vil effekten være på nettoafregning?
  • Hvordan påvirker energiproduktionen vores klimaregnskab?

Med bl.a. de nye lempeligere regler, der trådte i kraft den 1. maj 2023 omkring “intern elektricitetsforbindelse” for “VE-egenforbrugere” samt også nye regler om ”direkte linjer”, er der i højere grad økonomiske incitamenter til at anvende såkaldt ”nettoafregning” i forbindelse med egenproduktion (salg) og forbrug (køb) af strøm.

Der kan være en række umiddelbare positive elementer ved muligheden i at investere i VE-anlæg:

  • Bidrage til den grønne omstilling og evt. ejerstrategi m.v.
  • Budgetsikkerhed i et marked med volatile priser.
  • Mindske afhængighed af offentlige tilskud.
  • Umiddelbart positive effekter i relation til vandselskabers indtægtsrammer – EY har en model herfor.
  • Mulig besparelse på el ved nettoafregning.

I forhold til varmeselskaber er der under ”hvile-i-sig-selv”-princippet og begrebet ”nødvendige omkostninger” forhold, man skal tage højde for, men under visse omstændigheder giver Varmeforsyningsloven (VFL) mulighed for, at man kan generere et overskud.

Øvrige overvejelser, man bør gøre sig, når der investeres, kan være i relation til regulatoriske forhold, herunder bl.a. påvirkning af indtægtsramme og benchmarking, afgifter, juridiske forhold, moms og skat, men også i forhold til ESG.

EY's team
Vores team besidder en omfattende viden inden for bl.a. regnskab, jura, skat, forsikring, afgifter, moms, ESG og finansiering samt strategi.

Vi kan sikre en effektiv end-to-end løsning som en del af vores one-stop-shop tilgang. Gennem dialog med jer, vil EY kunne komme med en samlet anbefaling af én model, og derudover vil vi kunne udarbejde en stepplan og en estimeret tidsplan for at realisere den anbefalede model.

Sammendrag

Investering i VE-anlæg giver forsyningsselskaber mulighed for at imødekomme positive elementer som egenproduktion af grøn strøm til eget forbrug. Overvejelser ved investering omfatter påvirkning af indtægtsrammer, oprettelse af separate selskaber til energiproduktion, nettoafregning af elforbrug og påvirkning af klimaregnskab.

De nye regler om "intern elektricitetsforbindelse" og "direkte linjer" giver økonomiske incitamenter til at bruge nettoafregning i forbindelse med egenproduktion og forbrug af strøm. Fordelene ved investering inkluderer bidrag til grøn omstilling, budgetsikkerhed, mindre afhængighed af tilskud, positive effekter på indtægtsrammer og mulige besparelser på el. I relation til varmeselskaber kan Varmeforsyningsloven give mulighed for at generere overskud under visse omstændigheder.

Om denne artikel

Af Morten Østerkjærhus

Leder af Aarhus’ Energi- og forsyningsafdeling, Associate Partner, Assurance, EY Danmark

Dedikeret revisor og værdiskabende rådgiver med fokus på energi- og forsyningssektoren. Brænder for at skabe værdi for sine kunder.