22 dec. 2021
Det globale IPO børsnoteringsmarked fik et rekordstort 2021

Det globale IPO børsnoteringsmarked fik et rekordstort 2021

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

22 dec. 2021
Relaterede emner Strategy and Transactions

I lyset af det usikre miljø, som 2021 varslede, så endte det globale børsnoteringsmarked med at have et enestående år.

Den påbegyndte udrulning af COVID-19-vacciner, et opsving i globale økonomier og rigelig likviditet på markederne, herunder fremskyndet af regeringernes (fortsatte) støtteprogrammer, resulterede i optimisme for de globale børsnoteringsmarkeder.

Samlet set gennemføres i alt 2.388 børsnoteringer, hvorved der rejses US $ 453,3 mia. i provenu, hvilket er en stigning på henholdsvis 64 % og 67 % sammenholdt med 2020. Aktivitetsniveauet er fortsat ledet af Technology- samt Health Care-virksomheder.

Q4 2021 udviste et fortsat meget højt aktivitetsniveau også sammenholdt med 2020, men med et reduceret tempo mod udgangen af kvartalet sammenholdt med de første 3 kvartaler af 2021, bl.a. reflekterende fremkomsten af den nye COVID-19-variant, Omicron, (fortsatte) geopolitiske spændinger samt COVID-relaterede restriktioner samt forøget markedsvolatilitet. I Danmark så vi seks First North-noteringer i 4. kvartal 2021, men ingen noteringer på NASDAQ OMX hovedmarkedet.

Disse og andre resultater er netop blevet offentliggjort i 2021 EY Global IPO Trends Report.

IPO-aktiviteterne var i Q4 2021 fortsat på et meget højt niveau globalt set, men med mere afdæmpet forventninger mod slutningen af kvartalet. I Danmark havde vi seks noteringer på First North reflekterende en stigning i forhold til Q2 2021, men desværre ingen noteringer på hovedmarkedet NASDAQ OMX
Claus Kronbak
Partner og leder af Capital Markets i EY

Den generelle stemning ved udgangen af 2021 er således mere afdæmpet, bl.a. som følge af ovenstående faktorer, og dermed går børsnoteringsmarkedet ind i et mere usikkert 2022, hvor vindene kan vende. Udviklingen i børsnoteringsmarkederne i 2022 vurderes særligt at afhænge af udviklingen i ovenstående faktorer.

Børsnotering forventes i 2022 dog, henset til likviditet, generelt fortsat attraktivt for virksomheder med den rette equity story, herunder særligt virksomheder, der kan tilfredsstille investorernes efterspørgsel efter virksomheder med holdbare og modstandsdygtige vækststrategier samt fx ESG- og Health Care-agendaen. Givet forøget markedsvolatilitet vil den rigtige timing af virksomhedernes børsnoteringsproces muligvis blive en væsentlig faktor for antallet af børsnoteringer, der rent faktisk gennemføres i 2022.

Claus Kronbak, Partner og leder af Capital Markets i EY, siger:  

"IPO aktiviteterne var i Q4 2021 fortsat på et meget højt niveau globalt set, men med mere afdæmpet forventninger mod slutningen af kvartalet. I Danmark havde vi seks noteringer på First North reflekterende en stigning i forhold til Q2 2021, men desværre ingen noteringer på hovedmarkedet NASDAQ OMX.

De ”manglende” danske børsnoteringer på hovedmarkedet i Q4 2021 skal formentligt bl.a. ses i lyset af, at børsmarkedet ”tabte” i konkurrencen med M&A-markedet for visse virksomheder samt timing. Det er for sidstnævnte således sandsynligt, at vi vil se nogle af disse børsnoteringer kommer igennem i 1. eller 2. kvartal 2022.”

Den nye COVID-19-variant, Omicron, er blandt faktorerne der spiller ind på udsigterne til et mere usikkert 2022 på det globale IPO børsnoteringsmarked.

Kontakt Claus Krobak, tlf. 2529 3444 for ydeligere information.

Sammendrag

Selvom 2021 blev et stærkt år på det globale børsnoteringsmarked, så er der grund til at tro at markedet går ind i et mere usikkert 2022. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Strategy and Transactions