8 apr. 2024
Skærm på bærbar computer viser datatrends

Transaction Trends Q1 2024

Af Søren P. Krejler

Leder af Strategy and Transactions, Partner, EY Danmark

Erfaren rådgiver, der kender til alle aspekter af M&A og har et stærkt og tæt netværk blandt købere og sælgere i Danmark og internationalt. Bygger stærke teams, der trives og lykkes.

8 apr. 2024
Relaterede emner Strategy and Transactions

Det danske M&A-marked har haft en stærk start på 2024, og det samlede antal af transaktioner de sidste 12 mdr. stiger for første gang siden Q2 2022.

Opsummering:

  • Første kvartal af 2024 viser en stigning i antal transaktioner på 26 % og 5 % sammenlignet med henholdsvist Q4 og Q1 2023.
  • Største aktivitet på det danske M&A-marked ses fortsat indenfor TMT samt Engineering & Industrial Products, som er på niveau med det historiske gennemsnit.
  • Største vækst i antal transaktioner for kvartalet ses indenfor energisektoren med 20 transaktioner i kvartalet, hvilket er en stigning på 15 fra Q4 2023.

I første kvartal af 2024 blev der annonceret 158 nye transaktioner på det danske M&A-marked, hvilket er en stigning på 26 % og 5 % sammenlignet med henholdsvist Q4 2023 og Q1 2023. Kigger man på de seneste fire kvartaler, har der samlet set været 581 transaktioner, hvilket er 54 % højere end niveauet før COVID-19. Ydermere er Q1 2024 første kvartal siden Q2 2022, hvor antallet af transaktioner for de sidste 12 måneder stiger sammenlignet med kvartalet inden. Dette skyldes især, at 2022 var et ekstraordinært godt år for det danske M&A-marked.

Derudover er den gennemsnitlige offentliggjorte transaktionsværdi i Q1 2024 steget sammenlignet med Q4 2023, fra USD 272m til USD 974m. Dette skyldes især, at Novo Holdings A/S opkøbte den amerikanske virksomhed Catalent Inc. i februar samt Novo Nordisk A/S’ opkøb af den tyske virksomhed Cardior Pharmaceuticals GmbH. Medianværdien for kvartalet ligger på USD 20m, hvilket er en halvering af niveauet i Q4 2023, som lød på USD 40m.

Søren Krejler, partner og leder af Strategy and Transactions i EY Danmark, udtaler: "Det danske transaktionsmarked viser en stærk start på 2024, hvor vi for første gang, siden Q2 2022 har en stigning i antallet af transaktioner over en 12-måneders periode samt en væsentlig stigning fra sidste kvartal."

Sammenlignet med Q4 2023 ser vi en positiv udvikling i antallet af transaktioner over langt de fleste sektorer i Q1 2024, hvor kun Travel, Leisure & Tourism viser en mindre nedgang i antal transaktioner. Særligt Power & Utilities-sektoren viser en markant stigning i M&A-aktivitet fra 5 transaktioner i sidste kvartal til 20 transaktioner i Q1 2024, hvilket gør dem til den tredje mest aktive sektor i Q1 2024.

Vi ser ligeledes fortsat TMT samt Engineering & Industrial Products udvise en høj M&A-aktivitet, hvor vi ser henholdsvist 41 og 23 transaktioner i kvartalet. Procentvist udgør begge sektorer fortsat en relativt stabil andel af de samlede transaktioner med en stigning i TMT fra 25 % i 2023 til 27 % LTM Q1 2024 samt 15 % i 2023 til 16 % i LTM Q1 2024 i Engineering & Industrial Products-sektoren.

I modsætning til Q4 2023 så vi i Q1 2024 en andel af danske transaktioner på niveau med tidligere kvartaler, som i Q1 og Q4 2023 udgjorde henholdsvis 38 % og 21 % af alle transaktioner. Andelen af danske transaktioner udgør i kvartalet 35 % af alle transaktioner med 56 danske transaktioner i alt. Omvendt ser vi et fald af transaktioner som involverer udenlandske virksomheder fra 79 % i Q4 2023 til 65 % i Q1 2024.

Ligeledes observeres der igen et højere niveau af danske investorer, som ligger på henholdsvist 56 for transaktioner med danske target-selskaber i Q1 2024. Der ses derfor en markant højere andel af danske investorer af danske target-selskaber på 46 % sammenlignet med Q4 2023, hvor danske investorer udgjorde 32 %.

Fordelingen mellem danske og udenlandske transaktioner for LTM Q1 2024 forbliver på det historiske niveau med en procentvis andel på 31 % og 69 %. Ligeledes ses niveauet af transaktioner, som involverer offentlige virksomheder, at udgøre 25 % af samlede antal transaktioner, hvilket sammenlignet med forrige kvartal er en stigning fra 14 %, som dog fortsat ligger under det historiske niveau på 35 %.

Sammendrag

I Q1 2024 så vi 158 transaktioner på det danske marked, hvilket er en stigning på 26 % sammenlignet med Q4 2023. Den positive udvikling er at spore i langt de fleste sektorer, hvor især Power & Utilities, TMT og Business & Professional Services udgør de største stigninger. 

Om denne artikel

Af Søren P. Krejler

Leder af Strategy and Transactions, Partner, EY Danmark

Erfaren rådgiver, der kender til alle aspekter af M&A og har et stærkt og tæt netværk blandt købere og sælgere i Danmark og internationalt. Bygger stærke teams, der trives og lykkes.

Related topics Strategy and Transactions