Værdiansættelse, modellering og økonomi (VME)

I Strategy and Transactions

Strategisk planlægning og transaktioner er afgørende faktorer for en virksomhed, og vi guider dig gennem implikationerne ved værdiansættelse og forretningsmodellering, så du får en bedre forståelse af, hvordan din forretning påvirkes.

Relaterede emner Strategy and Transactions

Hvad EY kan gøre for dig

Vores VME-eksperter udfører værdiansættelser i høj kvalitet af virksomheder og individuelle aktiver - og sikrer behovet for transparente og robuste værdiansættelser , som lever op til de lovmæssige og regnskabsmæssige krav samt virksomhedens egne krav. Vores erfarne konsulenter har desuden den fornødne ekspertise i regnskabsaflæggelse, beskatning og finansiel due diligence til at kunne levere integrerede løsninger og avanceret beslutningsstøtte til kunderne. Vi hjælper kunderne med at fremme deres strategiske, finansielle og skattemæssige dagsorden gennem selskabsfinansiering, brug af analyser og økonomiske analyser. Vi videreudvikler hele tiden vores kompetencer og investerer aggressivt i færdigheder, som gør vores kunder i stand til at træffe bedre beslutninger ved transaktioner, finansiering af kapitaludvidelse og optimering af driften.

Værdiansættelse

Fastsættelsen af værdien af aktiver og passiver er blevet både mere kompleks og afgørende for de fleste virksomheder. Vores erfarne konsulenter har kompetencer inden for regnskabsaflæggelse, beskatning og finansiel due diligence og tilbyder integrerede løsninger, som hjælper kunderne med at træffe bedre beslutninger i værdirelaterede spørgsmål. Vi hjælper kunderne med at realisere deres strategiske, finansielle og skattemæssige dagsorden gennem en kombination af selskabsfinansiering og værdiansættelsesanalyser.

Modellering

Vores eksperter inden for forretningsmodellering tilbyder robuste kvantitative analyser og indsigt, hvortil de benytter avanceret datavidenskab, matematik og statistiske færdigheder til at levere robuste, evidensbaserede analyser, som kan danne grundlag for vores kunders strategiske og driftsmæssige beslutninger ved alle kapitalrelaterede elementer. Ofte refererer vi direkte til et af de højest placerede medlemmer af virksomhedens ledelse, og vi øger forståelsen af omkostninger, fordele, usikkerheder og risici for at sikre mere sikre, strategiske beslutninger og vurderinger i relation til kapitalallokering. Vi anvender redskaber og teknikker, som kan levere forudsigende og normative analyser, herunder brug af løsninger til økonomisk modellering.

At skabe en effektiv forretningsmodel – hvad enten det er for at evaluere en transaktion eller en ny markedsmulighed, eller det har andre strategiske formål – er en kompleks og vanskelig opgave. Samtidig sætter kunderne i mange tilfælde deres lid til deres forretningsmodel og har i større eller mindre grad behov for en forvisning om, at forretningsmodellen er fri for logiske fejl. Vores eksperter inden for forretningsmodellering hjælper endvidere kunderne med de nødvendige gennemgange af og support til modellen samt de nødvendige aktiviteter til opbygning af modeller, som vores kunder har brug for til at kunne træffe væsentlige beslutninger og forbedre de strategiske resultater.

Økonomisk rådgivning

EY hjælper dig med at forstå og forbedre den overordnede økonomiske strategi, så muligheder og risici, som er skjult i dine data, kan identificeres. Med stringente modeller kan du mere præcist forudsige og håndtere beslutninger.  Vi hjælper med at skabe grundlaget for strategiske og kommercielle samt investerings- og transaktionsrelaterede beslutninger ved at kombinere et analytisk økonomisk kompetencesæt, som giver en forståelse af kunders behov i den virkelige verden. Vores tjenester understøtter dette:

  • Prisfastsættelse
  • Behovsprognose
  • Kundeadfærd og vækststrategi
  • Optimering af margin og økonomiske enheder

Kontakt os

Kan du lide det, du har set? Kontakt os for at få mere at vide.