1 apr. 2022
Foto af Opråb til CFO’en: Gør bæredygtighed til din hjemmebane

Opråb til CFO’en: Gør bæredygtighed til din hjemmebane

Af René Ravn

Partner, leder af Consulting, Consumer Products & Retail, EY Danmark

Leder af den danske rådgivningspraksis, stærkt involveret i opgaveløsninger med fokus på reel forandring – og forankring – af løsninger i kundernes organisation.

1 apr. 2022
Relaterede emner Bæredygtighed Consulting

Langsigtet værdiskabelse handler om virksomhedens samfundsmæssige rolle og bæredygtighed. Økonomifunktionen bør spille en nøglerolle her.

Cirkulær produktion, social bæredygtighed og klimaomstilling er opgaver, som stort set alle virksomheder skal arbejde (videre) med. Langsigtet værdiskabelse er i min optik synonym med at etablere troværdig fremdrift på den bredest tænkelige definition af ESG-dagsordenen. Og det kalder i den grad på CFO’er med udsyn og mod til at læne sig ud, fordi vi får brug for evidens, fakta og robuste data på vejen.

Jeg er helt klar over, at CFO’en har rigeligt at se til, når forsyningskæder bryder sammen, omkostninger stiger og inflation og stagflation truer i horisonten. Men det er helt nødvendigt, at økonomifunktionen gør sig selv robust over for alle disse tryk på forretningsmodellen og sætter sig på forsædet i forhold til den langsigtede værdiskabelse.

Effektivisér de klassiske økonomi-processer

En vigtig forudsætning for at spille en offensiv rolle er, at finance kører sine egne processer effektivt og automatiseret. For fem år siden lå man i den gode ende, hvis total-cost-of-finance lå på godt 1 pct af omsætningen. I dag er dette globale benchmark krøbet under en halv pct, og efter min vurdering er de fleste danske virksomheder ikke i nærheden af denne effektivitet.

Nøglen til høj effektivitet er digitalt gennemstandardiserede processer inden for transaktioner, rapportering, planlægning og svindelbekæmpelse. Danske virksomheder har i vid udstrækning værktøjerne, men mange opnår ikke gevinsten ved eksempelvis at have en digital samhandelsplatform med virksomhedens leverandører, fordi de ikke bruger den konsekvent. Hvis man eksempelvis har masser af undtagelser fra den automatiserede proces, har man stadig brug for manpower til at håndtere enkeltstående processer og undtagelser. Det koster effektivitet, og økonomimedarbejderne bliver ikke frisat til mere værdiskabende, fremadrettede aktiviteter.

Finance-funktionen skal effektivisere i eget domæne, og samtidig skal virksomhedens arbejde med at optimere sin samfundsmæssige rolle understøttes af fagligheden fra finance-teamet
René Ravn
Partner, leder af Consulting, Consumer Products & Retail, EY Danmark

Effektivitet kræver forandringsledelse

Teknologien skaber ikke effektiviteten af sig selv. Der skal også kultur- og adfærdsændringer til, og de kræver forandringsledelse. CFO’en får på de nye arbejdsområder også brug for at supplere kompetenceprofilen langt ud over domæneviden inden for økonomistyring. Jeg ser altså en todelt opgave foran dagens CFO’er. Finance-funktionen skal effektivisere i eget domæne, og samtidig skal virksomhedens arbejde med at optimere sin samfundsmæssige rolle understøttes af fagligheden fra finance-teamet.

Begge dele kræver nye grader af digitalisering. For den klassiske CFO vil det føles langt fra komfortzonen, fordi tallene for klimaaftryk og sociale forhold nødvendigvis må starte fra et lavt og usikkert niveau. Men ikke desto mindre er mange allerede i gang. Flere tyske koncerner har fine fremskridt med nye scorecards og etisk rapportering. Det helt afgørende er, at virksomheden (CFO) selv sætter fart på processen og ikke venter på formelle rapporteringskrav. Det er nemlig ikke en compliance-omkostning. Det er en investering i langsigtet værdiskabelse.

Kom tættere på arbejdet med bæredygtighed

Her og nu vil jeg pege på mulige indsatsområder for CFO’en:

  • Kom tættere på bæredygtigheds-teamet og træk i arbejdstøjet sammen.
  • Definer og etabler de non-finansielle målinger, som stakeholdere går op i relateret til virksomhedens forretningsprocesser.
  • Skab solide data om politikker, processer og kontroller på ESG-området.
  • Introducer bæredygtigheds-kriterier i forhold til allokering af kapital og investeringer.
  • Sæt tal på de økonomiske konsekvenser af klima-relaterede fysiske og transaktionelle forandringer på kort, mellem og langt sigt.
  • Forudse og forbered de nye regulatoriske rammer på ESG-området for at udvikle de data og rapporteringsformater, som virksomheden snart bliver mødt med.
  • Forstå hvordan grønne investeringer påvirker virksomhedens adgang til likviditet, og forbered de afgørende KPI’er, der kommer i centrum.

Der er nok at tage fat på for CFO’erne. Og det er i sig selv et argument for at standardisere og automatisere på de klassiske økonomi-processer!

Denne kommentar blev bragt i Finans den 23. marts 2022

Sammendrag

Alle virksomheder er tvunget til (fortsat) at arbejde med bæredygtighed. Det er vigtigt at vi får standardiseret og effektiviseret de klassiske økonomi-processer, så CFO’en i højere grad, kan tage fat på ESG-dagsordenen, og skabe værdi derigennem. Det er afgørende at CFO’en selv sætter fart på processen og ikke venter på formelle rapporteringskrav. Det er nemlig ikke en compliance-omkostning, men en investering i langsigtet værdiskabelse.

Om denne artikel

Af René Ravn

Partner, leder af Consulting, Consumer Products & Retail, EY Danmark

Leder af den danske rådgivningspraksis, stærkt involveret i opgaveløsninger med fokus på reel forandring – og forankring – af løsninger i kundernes organisation.