17 sep. 2021
Brexit giver fortsat udfordringer med moms og told

Brexit giver fortsat udfordringer med moms og told

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

17 sep. 2021
Relaterede emner Tax

Selvom Brexit blev en realitet den 1. januar 2021, giver Brexit stadig udfordringer for danske virksomheder, der handler med UK og gerne vil have en gnidningsfri forsyningskæde.

Brexit har medført væsentlige ændringer i moms- og toldbehandlingen mellem UK- og EU-baserede virksomheder. Den indgåede handelsaftale mellem UK og EU ændrer ikke ved, at der er toldformaliteter, der skal være opfyldt for, at varer kan sendes mellem EU og UK.

Import i UK

Hvis din virksomhed er blevet mødt med kravet om at skulle levere under Incoterm DDP eller fx har et lager i UK og derfor selv skal importere varer i UK, betyder det, at din virksomhed skal fortolde varerne i UK og derefter udstede en faktura med UK moms til kunder i UK.

For at kunne importere (og for den sags skyld også eksportere) varer i UK skal den danske virksomhed være registreret med et UK EORI-nummer. Et UK EORI-nummer fungerer ligesom en importørregistrering og eksportregistrering i Danmark bare samlet i én registrering. Derudover skal din virksomhed også være momsregistreret i UK og have en UK momsnummer.

Som importør i UK vil din virksomhed skulle indsende toldangivelser til toldmyndighederne i UK under anvendelse af UK momsnummer og UK EORI-nummer.

I UK er udgangspunktet, at importører skal betale det skyldige toldbeløb på deres varer på tidspunktet for importen, medmindre importøren har en ”deferment account” eller gør brug af ”6-month’s delay proceduren, som vi har beskrevet nedenfor.

Udskydelse af betalingstidspunktet for told

For at undgå at skulle betale tolden på importtidspunktet er det muligt at få en såkaldt ”deferment account” i UK, som udskyder betalingen af told og afgifter til den 15. i den efterfølgende måned. For at kunne få en ”deferment account” skal virksomheder, der ikke er etableret i UK, stille en sikkerhed – normalt i form af en bankgaranti – for det toldbeløb, der udskydes.

Desuden skal du være opmærksom på følgende:

  • Krav om repræsentation – ikke etablerede virksomheder i UK skal udpege en indirekte repræsentant
  • Muligheden for at anvende den midlertidige ”6 months’ delay” procedure, som visse betingelser er opfyldt, giver mulighed for at udskyde indsendelsen af importangivelsen i 175 dage, hvis de importerede varer kommer fra EU i perioden 1. januar til 31. december 2021
  • Se toldsatsen i UK
  • Fastsættelse af toldværdien af dine varer ved importen i UK

Der er således en lang række krav, som du skal være opmærksom på ved import af varer til UK.

Handelsaftalen, der er indgået mellem EU og UK, ændrer (desværre) ikke ved opfyldelsen af disse krav, men giver alene mulighed for, at EU-varer, der har oprindelse i EU efter de specifikke kriterier, der er opstillet i handelsaftalen, kan importeres til UK med en toldsats på 0% og omvendt.

Hvornår har en vare oprindelse i EU?

Kriterierne der skal være opfyldt for, at en varer har EU-oprindelse i henhold til aftalen kan variere fra produkt til produkt (HS-kode til HS-kode) og vil normal være, at produktet enten skal være fuldt ud fremstillet i EU eller at en vis andel af producerede produkters værdi ex works, skal være af EU-oprindelse.

Et produkt skal således have undergået en vis EU fremstilling for at kunne få EU-oprindelse. Det vil med andre ord ikke være nok alene at fortolde fx kinesiske varer i EU for, at de får EU-oprindelse.

Håndtering af importmoms

Fra 1. januar 2021 blev afregning af importmoms i UK ændret således, at den stort set sker samme måde som i Danmark, hvilket vil sige, at I kan angive og fratrække importmoms på den samme momsangivelse således, at importmomsen ikke vil have nogle cash flow konsekvenser. Dette kræver dog, at importøren angiver dette på importangivelsen. Hvis ikke dette er angivet, vil importmomsen skulle betales i forbindelse med importen.

Har din virksomhed spørgsmål til told- og momsbehandlingen, står EY’s rådgivere klar med vejledning. 

Kontakt: Anne-Mette Høiriis, tlf.  5158 2559 og Bente Thenning, tlf. 5158 2691.

Sammendrag

Brexit har medført væsentlige ændringer i moms- og toldbehandlingen mellem UK- og EU-baserede virksomheder. Den indgåede handelsaftale mellem UK og EU ændrer ikke ved, at der er toldformaliteter, der skal være opfyldt for, at varer kan sendes mellem EU og UK. Handelsaftalen, der er indgået mellem EU og UK, ændrer ikke ved opfyldelsen af disse krav, men giver alene mulighed for, at EU varer, der har oprindelse i EU efter de specifikke kriterier, der er opstillet i handelsaftalen, kan importeres til UK med en toldsats på 0% og omvendt. 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax