1 minutters læsetid 16 jun. 2023
 International containerhavn

CO2-grænsetilpasningsmekanisme er på vej

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

1 minutters læsetid 16 jun. 2023
Relaterede emner Assurance Tax

CO2-grænsetilpasningsmekanisme indføres fra 1. oktober 2023. Mekanismen fastsætter nye forpligtelser for importører af visse produkter til EU.

Med CBAM pålægges der en CO-kompensation på visse produkter, der importeres til EU fra 3. lande, som ikke selv prissætter CO2-udledning ved fx et kvotesystem eller en CO2-afgift. Når mekanismen er fuldt indfaset vil det være importøren af produkterne, der skal betale importprisen, der vil svare til den kvotepris, som virksomheder pålægges i EU's kvotehandelssystem. I overgangsperioden vil der ikke blive pålagt finansielle omkostninger ved import, men alene indrapporteringsforpligtelser. Manglende indrapportering kan dog sanktioneres med bøder. Bødeniveauet er fastsat til mellem 10 og 50 euro for hver ton CO2, der ikke er blevet indrapporteret.

Omfattede produkter

Mekanismen omfatter bl.a. følgende produkter:

  • Elektricitet
  • Cement
  • Aluminium
  • Gødning
  • Jern- og stålprodukter

Der er lagt op til, at det løbende overvejes, om der er mulighed for at udvide mekanismen til at omfatte flere produkter, som bl.a. var et ønske fra Europa-Parlamentet (herunder med plastikprodukter). Mekanismen evalueres løbende med henblik på at overveje mulige udvidelser og øvrige tilpasninger. 

Overgangsperiode og ikrafttrædelse

Mekanismen træder i kraft den 1. oktober 2023, hvor der i den første periode vil være tale om en forpligtelse for importører til at indrapportere importerede mængder, men ikke en pligt til at betale for importen. 

Efter overgangsperioden vil selve mekanismen træde i kraft, så virksomheder, der importerer de omfattede produkter, vil have pligt til at købe CBAM-certifikater svarende til den mængde CO2, der er indlejret i de importerede produkter. 

Konsekvenser for importvirksomheder

Det er vigtigt, at der fra 1. oktober 2023 indsamles den nødvendige data for importerede produkter fra 3. lande med henblik på rapportering. Det er fx information om den importerede mængde, og om der i det eksporterende land er fastsat CO2-afgifter eller lignende, som der skal tages hensyn til. Der er derudover netop fremlagt et udkast til supplerende bestemmelser, hvor det fremgår, at importøren også skal afgive en række informationer om de installationer, som den importerede vare er produceret i (geografisk position, firmanavn og adresse). 

De supplerende bestemmelser fastsætter også mere detaljerede regler om beregning af de indlejrede emissioner i produkterne. 

Der er derfor en række praktiske foranstaltninger, som bør være på plads inden den 1. oktober 2023.

Kontakt: Niels T. Christensen, tlf. 2529 5257

Sammendrag

Europa-Kommissionen har som en del af Fit for 55-pakken foreslået at indføre en CO2-grænsetilpasningsmekanisme (Carbon Border Adjustment Mechanism). Mekanismen fastsætter nye forpligtelser for importører af visse produkter til EU. Forslaget er nu vedtaget, og der er netop fremlagt et udkast til supplerende bestemmelser, som bl.a. fastlægger særlige regler for perioden fra 1. oktober 2023 til 31. december 2023, hvor mekanismen indfases.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Assurance Tax