Case Study
The better the question. The better the answer. The better the world works.
Case Study

Den rigtige løsning er den, der passer til virksomheden og situationen, ikke omvendt

Et lille skatteteam i EY har hjulpet Carlsberg med et enkelt og effektivt setup, der sikrer, at virksomheden er klar til MDR-direktivet.

Relaterede emner Tax
Foto af elefanterne Carlsberg
(Chapter breaker)
1

The better the question

Hvordan sikrer vi den rette løsning?

Det gælder om at forstå virksomhedens behov

I Carlsberg er der en klar holdning til skat. Den globale skattepolitik er lagt frem på virksomhedens hjemmeside, og der bliver lagt mange kræfter i at sikre compliance og efterlevelse af den overordnede skattepolitik i alle Carlsbergs aktiviteter.

Carsten Munk Petersen er Head of Group Tax i Carlsberg. Han har ansvaret for den globale skattestrategi og skattepolitikker, og han sikrer, at Carlsberg har de rette processer, værktøj, kontroller og tiltag, der kan sikre overholdelsen globalt.

”Vores grundlæggere troede på kvalitet, forskning og på at give tilbage til samfundet. Over årene er disse værdier blevet en del af vores formål. Det kan være en udfordring altid at skulle være på omgangshøjde med gældende lovgivning på alle vores markeder. Men hvis du vil lede med et klart formål, så bliver du nødt til virkelig at forstå, hvad integritet vil sige”, siger Carsten Munk Petersen. Som en naturlig del af sin rolle holder Carsten Munk Petersen et vågent øje med udviklingen og nye regelsæt for at sikre, at Carlsberg til enhver tid følger gældende skattelovgivning.

Forberedelserne til MDR-direktivet

I 2018 vedtages MDR-direktivet i EU. Mandatory Disclosure Rules (forkortet MDR) – eller Directive on Administrative Cooperation 6th Amendment (forkortet DAC6) – er et EU-direktiv, der pålægger mellemmænd (almindeligvis rådgivere) eller skatteydere at indberette om grænseoverskridende skatteordninger til myndighederne. Direktivet er introduceret for at modgå såkaldt aggressiv, grænseoverskridende skatteplanlægning.

Direktivet er planlagt til at træde i kraft i 2020, og for at sikre, at Carlsberg er på forkant med lovgivningen, går Carsten og Carlsbergs skatteteam hurtigt i gang med at se på hvilken betydning, direktivet vil have for virksomheden. For selvom direktivet primært rammer rådgivningsfirmaerne, så vurderer teamet, at Carlsberg også selv vil være indberetningsansvarlig, på grund af den brede implementering i visse lande og mulig involvering af eksterne rådgivere uden for EU. Men hvor mange af Carlsbergs ordninger vil falde inden for det kommende regelsæt og hvilken andel vil Carlsberg selv skulle indberette? Der skal sættes tal på, før det rette setup i Carlsberg kan afgøres. Derfor kontakter Carlsbergs skatteteam EY i Danmark for at få en samlet oversigt over de skatteordninger, som EY har bistået Carlsbergs globale organisation med.

Foto af Carsten Munk Petersen, Carlsberg
(Chapter breaker)
2

The better the answer

Et simpelt, målrettet og effektivt setup

Anbefalingen fra EY passede til behovet i Carlsberg

Den anbefaling, som EY kom med, var pragmatisk og enkel, og det var lige præcis det, vi havde behov for.
Carsten Munk Petersen
Head of Group Tax i Carlsberg

Listen over ordninger viser, at kun et begrænset antal af Carlsbergs ordninger vil falde inden for regelsættet. Da det danske EY-team kommer med deres anbefaling til Carlsberg om implementering af MDR-direktivet, er det derfor helt anderledes end den softwareunderstøttede løsning, som andre rådgivere har peget på:

”Den anbefaling, som EY kom med, var pragmatisk og enkel,” siger Carsten Munk Petersen og fortsætter: ”Og det var lige præcis det, som vi havde behov for. Når det kun er en håndfuld ordninger, der skal indberettes, skal vores setup være derefter - enkelt, målrettet og effektivt. Vi endte med en softwareløsning fra EY, men det var først efter en grundig drøftelse af, om vi havde behov for det eller ej.” 

(Chapter breaker)
3

The better the world works

Carlsberg bliver klar til MDR

Træning og supplerende materiale understøtter softwareløsningen

Carlsberg vælger EY til at hjælpe dem med at gøre klar til MDR-direktivet og med at eksekvere den anbefalede tilgang i et tæt samarbejde med Annette Skou Thomsen, der er ansvarlig for implementeringen som projektleder for MDR-projektet i Carlsberg. En af nøgleaktiviteterne i forslaget er træning af de nøglemedarbejdere fra skatteteamet, der skal kunne spotte og vurdere en ordning. Træningen er afpasset de forskellige teams, og der bliver især lagt kræfter i, at træningen er interessant og engagerende at deltage i.

Som en lille, men nyttig gimmick får alle deltagerne også en musemåtte med hjem. På den specialdesignede musemåtte står de kriterier, som medarbejderne i Carlsberg skal være opmærksomme på, når de efterfølgende måtte stå med en ordning, der muligvis skal indberettes.

Med træningen veloverstået mangler der kun at få lukket de sidste huller, herunder at sikre, at alle kontroller er på plads, hvorefter Carlsberg er helt klar til MDR-direktivet. Direktivet havde oprindeligt ikrafttrædelsesdato 30. august 2020. Grundet corona-situationen er datoen siden udskudt til 2021 i de fleste lande.

Kontakt os

Kan du lide det, du har set? Kontakt os for at få mere at vide.