24 mar. 2023
Kolleger går og taler sammen i gang på fabrik

Det kan koste dyrt i renter, hvis der ikke er styr på momsen

Af Søren Flensborg

Director, VAT, EY Danmark

Momsmand med bred erfaring. Betjener private og offentlige selskaber. Positiv hobbyidrætsmand med hang til MTB, Floorball, Fitness, Cykling og Trappeløb. Familiemand med tre arvinger.

24 mar. 2023
Relaterede emner Tax

Det kan betale sig at have styr på momsen. Det gælder i højere grad, når nye renteregler formentlig træder i kraft senere i år.

De kommende renteregler betyder blandt andet, at Skattestyrelsen som udgangspunkt vil opkræve renter, hvis en korrektion betyder, at du skal betale mere til Skattestyrelsen. Dette gælder også, selvom der i visse situationer blot vil være tale om fejl i de angivne perioder, men hvor der samlet over en periode ikke skyldes noget til Skattestyrelsen.

Hensigten med regelændringerne er at rette op på, at virksomheder, der ikke indberetter korrekt og/eller ikke indberetter til tiden, rentemæssigt har været stillet bedre end virksomheder, der har angivet korrekt og rettidigt, men ikke har været i stand til at betale.

Det er især vigtigt at bemærke, at der med de nye regler vil kunne opkræves renter fra den dag, hvor momsen oprindeligt skulle være betalt, eller hvor der er taget et for stort fradrag.

Det er derfor vigtigt at få styr på momsen, således at der er periodiseret korrekt, samt hverken betalt for lidt salgsmoms eller fratrukket for meget købsmoms.

Med den bagudrettede virkning er det vigtigt at huske, at det ikke er tilstrækkeligt, at man blot sikrer sig, at det fremadrettet er korrekt. Man kan fx ikke bare indberette mere i moms i marts, når man opdager, at man har indberettet for lidt i januar. Heller ikke selv om regnskabet på papiret derved går op.

Her skal man i stedet gå tilbage og rette i den korrekte måned.

Ændringen rammer bredt – og kan blive dyr

Ændringerne på renterne kommer til at ramme bredt, og regelændringen skelner ikke mellem forskellige årsager til en efterangivelse. Dermed kan en mindre fejl, som først opdages og rettes 2-3 år senere, blive ganske omkostningsfuld for virksomheden.

De nye renteregler kan også have væsentlig betydning for virksomhedsoverdragelser. Her vil der nemlig også blive opkrævet renter, hvis man fejlagtigt har troet, at man opfylder betingelserne for at udelade moms på overdragelsen, eller hvis man som køber fejlagtigt har troet, at sælger skulle opkræves moms, og man således har fratrukket momsen ved en fejl.

Ved salg/køb til udlandet er det ekstra vigtigt, at de materielle krav, som indført med quick fixes-reglerne fra 1. januar 2020, er opfyldte. Eller risikeres det, at Skattestyrelsen efteropkræver dansk salgsmoms tillagt renter.

Det handler også om at holde tungen lige i munden, når det kommer til tab på debitorer. For her spiller de nye renteregler også ind og kan medføre negative – og dyre – konsekvenser, hvis man ikke er opmærksom på at lave korrekt korrektion af tidligere indbetalt salgsmoms som følge af kundernes eventuelle manglende betalinger.

For at gentage den vigtige indledning kan det altså betale sig at have styr på momsen. Ellers kan det med de nye renteregler blive rigtig dyrt og være sure lærepenge. 


Denne kronik er bragt i Jysk Fynske Medier den 23. marts 2023.

Sammendrag

Det kan bogstaveligt talt betale sig for virksomheder at have styr på momsen. Sådan har det altid været, men det gælder i endnu højere grad, når de nye renteregler fra Skattestyrelsen formentlig træder i kraft forventeligt senere på året. 

Om denne artikel

Af Søren Flensborg

Director, VAT, EY Danmark

Momsmand med bred erfaring. Betjener private og offentlige selskaber. Positiv hobbyidrætsmand med hang til MTB, Floorball, Fitness, Cykling og Trappeløb. Familiemand med tre arvinger.

Related topics Tax