22 jan. 2024
Kolleger ser på grafer på tablet

Digitaliser din virksomhed med mulig hjælp fra tilskudspuljer

Forfattere
Paolo Basso Månsson

Business Development Senior, EY Danmark

Forretningsudvikler med fokus på nationale vækstpuljer og rådgivning inden for digital omstilling i SMV-segmentet.

Kenni Sejling Christensen

Executive Director, Finance Operate & Transformation, Tax, EY Danmark

Nytænkende og relationsskabende Executive Director i EY med fokus på digital omstilling og automatisering af processer i små og mellemstore virksomheder.

22 jan. 2024
Relaterede emner Tax

Digitaliseringsprojekter har hidtil været forbeholdt kapitalstærke virksomheder, men med økonomiske tilskudspuljer er digitalisering nu for alle.

Digitalisering er et af samtidens største buzzwords. Hidtil har store digitaliseringsprojekter været forbeholdt de mest kapitalstærke virksomheder, men med en massiv dansk udvikling af Fintech (financial technologies) og en stærk opbakning fra staten og EU er digitalisering nu også for de små og mellemstore virksomheder (SMV’er).

En af de helt store bidragsydere er Erhvervsstyrelsen og EU, som gennem projektet SMV Digital tilbyder medfinansiering til at fremme digitalisering i små og mellemstore danske virksomheder med det formål at øge vækst og konkurrenceevne. I praksis kan I søge via forskellige vouchers. Vi er i Finance Operate & Transformation godkendt som uvildige rådgivere i dette regi, og vi kan derfor bistå jeres digitale omstilling.

Kontakt os for at høre mere

SMV Digital er en landsdækkende tilskudspulje til digitalisering, der kører løbende gennem året. Puljerne udmøntes i vouchers á 50.000, 100.000 og 250.00 kr. og fungerer efter først-til-mølle-princippet.

Forbered din ansøgning i god tid

Der er rift om midlerne, som tidligere er blevet uddelt på få timer, selvom puljerne to gange årligt indeholder adskillelige millioner kroner. Derfor bør I forberede jeres ansøgning allerede nu. Tag fat i os og få hjælp til processen.

Et projekt under SMV Digital kan have karakter af potentialeafklaring eller implementeringsforløb

Når man søger om en tilskudsmidler til rådgivning under SMV Digital, laver man en ansøgning rettet imod enten en potentialeafklaring eller et implementeringsforløb. Fælles for midler er, at de skal bruges på uvildig rådgivning. På den måde sikrer I en fuld kravsspecifikation og behovsafdækning før indkøbet laves, objektiv markedsrådgivning eller en projektleder under implementering med fokus på jeres behov frem for mersalg.

En potentialeafklaring kan hjælpe med at identificere, hvor I har potentiale til at skabe værdi gennem ny teknologi. En sådan proces foreslår vi typisk udmundet i en kravspecifikation samt en markedsundersøgelse og eventuelle workshops med systemleverandører. Vi hjælper med at prioritere ønsker og behov med afsæt i jeres virksomheds nuværende situation samt forventninger til fremtiden. Vi vil bl.a. kunne hjælpe med følgende aktiviteter;

Illustration af aktiviteter indenfor potentialeafklaring

Et implementeringsforløb kan hjælpe jer med at få størst muligt udbytte af ny teknologi, som virksomheden har investeret i indenfor det seneste år eller køber i forbindelse med projektet. Her vil vi bl.a. kunne assistere projektledelsen indenfor følgende aktiviteter;

Illustration af aktiviteter indenfor implementeringsforløb

Digital omstilling - hvad kan I søge tilskud til?

SMV Digitals tilskudspuljer går ind under ”Industri 4,0”-begrebet, som bl.a. dækker over robotteknologi, cloudløsninger og it-systemer. Eksempler herpå er:

 • Forretningssystemer - ERP/MRP
 • Ledelse IT - MES/MIS
 • Produktionsoptimering - analyse og effektivisering af forsyningskæden
 • Internet of Things og cloud-teknologi
 • Big Data/Business Intelligence – dataanvendelse
 • Systematisk kundebearbejdning – CRM
 • Webshop og e-handel
 • Indkøb
 • Digital sporbarhed - oprindelse i hele forsyningskæden
 • Produktkonfigurationssystemer
 • Produktudvikling - digitale løsninger
 • Softwarerobotter – RPA
 • 3D print/teknologi
 • Online markedspladser
 • Sysstemintegrationer
 • Automatiseret kundeservice
Minimumskrav for at kunne søge SMV Digitals voucher:
 • Dansk CVR-nr.
 • En omsætning på maksimalt 50 mio. euro eller en balance på maksimum 43 mio. euro
 • Ressourcer afsat til at implementere ny teknologi i jeres virksomhed
 • Vækstambitioner og ønske om at forbedre jeres produktivitet
 • For tilskud finansieret af REACT midler kræves en markedsafsøgning. Virksomheden skal markedsafsøge efter to eller flere rådgivere i SMV Digitals rådgiverdatabase, som matcher virksomhedens og digitaliseringsprojektets behov. Dette gøres online i ansøgningssystemet efter tilsagn. Dernæst gennemgås og godkendes denne af SMV:Digital operatør

*OBS: For koncernforbundne selskaber vurderes ansatte, omsætning og balance på koncerntal

Derudover skal ansøgningsvirksomheden overholde følgende:
 • Har minimum tre og maksimalt 249 fuldtidsansatte
 • Har en omsætning på minimum 2 mio. kr. i seneste årsregnskab

Der stilles krav om egen medfinansiering i samme omfang som tilskudsmidlerne tildeles. Det kan enten være i form af kontant betaling eller egne afholdte timer. Hvis I medfinansierer med timer, skal I føre timeregnskab for projektet.

Kom i gang med din ansøgning

EY's Finance Operate & Transformation hjælper små og mellemstore virksomheder på vækstrejsen mod en digital hverdag. Vi har mange års erfaring med uvildig rådgivning, implementering og integrering af digitale forretningsløsninger hos SMV’er, ligesom vi i 20 år har været forgængere indenfor interim management og regnskabsassistance.

Det er vores holdning, at man altid bør fokusere på sine spidskompetencer, hvorfor vi anbefaler at frigøre tid fra manuelle processer til vækst, udvikling og kerneydelser. Det er en proces, som kræver fokus på helhedsløsninger, der inkluderer både mennesker, processer og systemer samt disses indbyrdes relationer. Vi prioriterer en tæt personlig kontakt til vores kunder og er til rådighed, når der er brug for os. Vi har hjulpet en række andre virksomheder med ansøgningsprocessen samt også ageret rådgiver i forbindelse med SMV Digital-projekter - vi hjælper også gerne jer! Bemærk, at vi ikke kan garantere, at I får tilsagn om tilskud baseret på ansøgningen. Tilsagnet gives dog som en forhåndsgodkendelse, før enten behovsafdækningsforløbet eller implementeringsforløbet kan igangsættes.

Kontakt os for en uforpligtende snak om mulighederne for tilskud til den digitale omstilling.

Sammendrag

Digitalisering er et af tidens store buzzwords. Hidtil har store digitaliseringsprojekter været forbeholdt de mest kapitalstærke virksomheder, men med opbakning fra Erhvervsstyrelsen er digitalisering nu også for de små og mellemstore virksomheder (SMV’er). SMV Digital tilbyder medfinansiering til at fremme digitalisering i danske SMV’er med det formål at øge vækst og konkurrenceevne. I praksis kan I søge vouchers på 100.000 eller 250.000 kr.

Om denne artikel

Forfattere
Paolo Basso Månsson

Business Development Senior, EY Danmark

Forretningsudvikler med fokus på nationale vækstpuljer og rådgivning inden for digital omstilling i SMV-segmentet.

Kenni Sejling Christensen

Executive Director, Finance Operate & Transformation, Tax, EY Danmark

Nytænkende og relationsskabende Executive Director i EY med fokus på digital omstilling og automatisering af processer i små og mellemstore virksomheder.

Related topics Tax