27 feb. 2024
Mulifarvet glasbeklædning på kontorbygning

Få opkrævningen af din dækningsafgift ændret for 2024

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

27 feb. 2024

Har dækningsafgiften ændret sig i forhold til det, du betalte i 2023, kan du som ejer nu ansøge om foreløbig fastlåsning inden 8. marts.

Ejere af dækningsafgiftspligtige erhvervsejendomme fik i december 2023 en opkrævning af midlertidig dækningsafgift for 2024 med første betalingsfrist 2. april 2024.

Hvis dækningsafgiften har ændret sig i forhold til det, ejeren betalte i 2023, kan man som ejer ansøge om foreløbigt at få lov til at betale det samme i 2024, som i 2023. Hvis man vil nå at få reguleret opkrævningen inden den første betalingsfrist 2. april, skal man ansøge om fastlåsning senest den 8. marts 2024. Der kan ansøges på dette link Dækningsafgift på erhvervsejendomme (vurderingsportalen.dk).

Stigningsbegrænsning på dækningsafgift

I 2022 og 2023 har den foreløbige dækningsafgift maksimalt kunnet stige med 30 % i forhold til opkrævningen i 2021. Dette loft gælder ikke for 2024 og frem. Når den endelige dækningsafgift kan opgøres og efteropkræves, vil der i stedet gælde en løbende indfasning, hvor den nye dækningsafgift indfases med 10 % hvert år fra og med 2022 og frem. Den lovbestemmelse, der skal regulere stigningsbegrænsningen for dækningsafgift, forventes imidlertid først fremsat og vedtaget i 2. halvår af 2024.

Grundet forsinkelsen i vedtagelsen af reglerne om stigningsbegrænsning på dækningsafgift, opkræves erhvervsejendomsejere 100 % af den nye dækningsafgift fra og med 2024. For meget betalt dækningsafgift vil dog automatisk blive tilbagebetalt, når de endelige vurderinger foreligger (forventeligt 2025/2026). Det ændrer dog ikke på, at ejere af erhvervsejendomme risikerer midlertidigt at blive pålagt en stor likviditetsbyrde i 2024.

På den baggrund har Vurderingsstyrelsen givet ejere af erhvervsejendomme mulighed for at få fastlåst dækningsafgiften i 2024 på 2023-niveau.

Efterregulering bliver ikke forrentet

Fastlåsning sker efter ansøgning. I det tilfælde, at en fastlåsning medfører tilbagebetaling eller efteropkrævning af dækningsafgift, når de endelige vurderinger foreligger, har skatteministeren udtalt, at denne efterregulering ikke vil blive forrentet mens der på vurderingsportalen.dk fremgår en tilbagebetaling er inklusive forrentning. Forrentning på tilbagebetaling må dermed betragtes som usikkert pt.

Varslingsreglerne ved udlejning af erhvervsejendomme

Ved udlejning af erhvervsejendomme skal man som udlejer være opmærksom på erhvervslejelovens regler om varsling af stigninger i ejendomsskatter, herunder den dækningsafgift, som kan overvæltes på lejer.

Hvis udlejer fastholder dækningsafgiften på 2023-niveau, men den endelige vurdering fastlægger et højere niveau, så kan der opstå en udfordring i forhold til overholdelsen af varslingsreglerne i erhvervslejeloven. Derfor bør en fastholdelse af dækningsafgiften på 2023-niveau kombineres med en skriftlig aftale med erhvervslejerne, om muligheden for efterregulering til de faktiske udgifter, når den endelige vurdering foreligger.

Kontakt:

  • Lærke A Lei, tlf. 2529 6150
  • Claus Pedersen, tlf. 2529 6470
  • Majbritt Davidsen, tlf. 2529 6410
  • Danny Krei, tlf.2529 5188

Sammendrag

Ejere af dækningsafgiftspligtige erhvervsejendomme fik i december 2023 en opkrævning af midlertidig dækningsafgift for 2024 med første betalingsfrist 2. april 2024. Hvis dækningsafgiften har ændret sig i forhold til det, ejeren betalte i 2023, kan man som ejer ansøge om foreløbigt at få lov til at betale det samme i 2024, som i 2023. Hvis man vil nå at få reguleret opkrævningen inden den første betalingsfrist 2. april, skal man ansøge om fastlåsning senest den 8. marts 2024.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.