Finance Operations

EY kan give dig lokale og globale ressourcer, optimere arbejdsprocesser og bidrage med de nyeste teknologier. Vi hjælper med at få mere ud af økonomiafdelingen ved at skabe større gennemsigtighed, forbedret compliance og et datadrevet beslutningsgrundlag – imens vi skaber grundlag for at reducere jeres omkostninger med tiden

Det kan EY gøre for dig

Efterhånden som virksomheder i vores transformative tidsalder fornyer deres strategier og står over for konstant foranderlige risici, konfronteres økonomiafdelingen med et behov for at gentænke, hvad de gør, og hvordan de gør det – med et øget behov for at gøre mere med mindre. Virksomheden står over for spørgsmål som disse:

 • Hvordan skaber vi større værdi, når budgetterne bliver strammere, og når toptalenter bliver sværere at finde?
 • Hvordan administrerer vi omkostningerne og leverer værdi, mens vi samtidig skal sørge for større gennemsigtighed og mere realtidsdata?
 • Hvordan kan vi holde trit med nye teknologier og gøre brug af banebrydende automatisering, samtidig med at vi fastholder og opkvalificerer toptalenter til værdiskabende arbejde?

EY’s Finance Operations giver svarene på alle disse spørgsmål. Vores medarbejdere er dedikerede regnskabs- og skatteeksperter, der ved hjælp af avanceret teknologi og en team-baseret arbejdsstruktur kan samle globale og lokale ressourcer på tværs af stort set alle lande i verden.

Dedikerede Finance Operate & Transformation-teams giver dig mulighed for stabilitet, vækst og udvikling ved at stille en omfattende ressourcepulje af talenter, procesoptimering og førende teknologi til rådighed. Denne portefølje af end-to-end-tjenester er designet til at hjælpe virksomheder med ambitiøse mål og vækstønsker i Danmark såvel som globalt.

Din virksomhed udstyres med de ressourcer, processer og teknologier, den skal bruge til at blive hurtigere og mere effektiv, sørge for overholdelse og sikre vækst:

 • Ressourcer

  Adgang til vores EY-netværk, der kombinerer globale leveringscentre med en lokal tilstedeværelse på tværs af 150 lande. På den måde opnår kunden svar, der samtidig er globalt konsistente og skræddersyet i overensstemmelse med hver enkelt kundes behov og proces.

 • Processer

  Vi hjælper med at udarbejde en procesplan og klar med at tilpasse ansvarsfordeling til kundernes krav, så alt økonomi- og skatteprocesserne er dækket ind. På den måde kan vi sikre, at medarbejdernes ikke bruger tid på tidskrævende opgaver, men i stedet kan bidrage med værdiskabende arbejde.

 • Teknologi

  Med udgangspunkt i markedets nyeste og mest moderne teknologier, ERP-systemer og IT-opsætninger kan vi imødekomme dine krav og behov for at integrere værktøjer og rapportering på tværs af funktioner. Næste generations teknologi kan understøtte virksomheden i dataanalysen, således I løbende har fingeren på pulsen med hensyn til virksomhedens sundhed og ydeevne. En velintegreret IT-platform med strømlinet datastruktur kan understøtte rapportering i realtid og dermed en hurtigere og mere effektiv beslutningsproces. Hermed kan I agere hurtigt og effektivt.

Og hvad er resultatet? Med EY's Finance Operate & Transformation får I:

 • Øget gennemsigtighed på tværs af alle funktioner og lokationer
 • Løbende tilpasning til skiftende lovkrav
 • Forbedret indsigt i data, ressourcer og processer, så I bedre kan understøtte beslutningsprocessen
 • Frigivet tid til at fokusere på dine forretningsmål
 • Reduceret sandsynlighed for skattekontroverser
 • Grundlag for med tiden at reducere omkostningerne til din økonomiafdeling

Start allerede i dag – kontakt EY's Finance Operation & Transformation.

Kontakt os

Kan du lide det, du har set? Kontakt os for at få mere at vide.