24 jan. 2023
Kvinde viser vækstanalyse på kærm

Fradragsloftet for høje lønninger er trådt i kraft

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

24 jan. 2023
Relaterede emner Tax

Med virkning for indkomstår, der begyndes den 1. januar 2023 eller senere, er der indført et såkaldt fradragsloft på høje lønninger.

Bestemmelsen er en tilføjelse til den oprindelige bestemmelse, der regulerer fradrag for lønudgifter, men fra 1. januar 2023 begrænses en del af disse (beløbsmæssigt).

Formålet med den nye bestemmelse er at begrænse erhvervsdrivendes mulighed for at fradrage lønudgifter til en og samme person, når der ydes en løn på over 7.721.900 kr. (2023). Herved vil lønudgifter over 7.721.900 kr. blive begrænset, og dermed ikke anvendes til fradrag for lønomkostninger ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst i virksomheden.

Reglerne er ikke rettet mod en bestemt type arbejdsgiversvirksomhed, hvorfor bestemmelsen kan være relevant for alle virksomheder (selskaber, P/S’er, K/S’er, I/S’er og enkeltmandsvirksomheder mv.), hvori der findes medarbejdere med en årlig lønindkomst på 7.721.900 kr. eller derover.

I grundlaget for opgørelse af de årlige lønudgifter for en medarbejder, skal medregnes almindelig løn (AM-bidragspligtig), visse typer af aktieprogrammer, personalegoder, bonusser m.v.

Grundbeløbet følger personen

Grundbeløbet er tilknyttet arbejdsgiveren og gælder for løn til én person. Det betyder, at en person godt kan være ansat flere steder, men med et grundbeløb gældende for hvert arbejdssted. Imidlertid er det vigtigt at være opmærksom på, at der er særregler, såfremt personen er ansat i flere virksomheder, som er interesseforbundne. I disse tilfælde skal grundbeløbet fordeles forholdsmæssigt mellem de virksomheder (interesseforbundne), som personen er ansat i. Det vil fx være tilfældet, hvis en person, der ejer mere end 50% af to selskaber, får løn i begge selskaber, og den samlede løn overstiger 7.721.900 kr. (2023). Man kan derfor sige, at grundbeløbet følger personen, og derfor skal fordeles imellem personens arbejdsgivere.

Opgørelse af fradragsloft for personer, der ikke er skattepligtige i Danmark

Såfremt personen ikke er skattepligtig til Danmark, opgøres fradragsloftet på baggrund af udgifter til ydelser, der ville have været beskattet som en arbejdsmarkedsbidragspligtig ydelse ved skattepligt til Danmark. Herved sikres det, at fradragsloftet ikke vil kunne omgås ved at ansætte en person med en løn, som overstiger loftet, i et koncernforbundet udenlandsk selskab eller lignende.

Vigtigt at have fokus på sammensætning af lønpakker

Med vedtagelsen af den nye fradragsbegrænsning for lønudgifter, er det derfor endnu vigtigere end tidligere at have fokus på sammensætning af den mest optimale lønpakke, især også set i lyset af de nye regler for top-topskat, som forventes indført i løbet af 2023, med forventet virkning for indkomståret 2024.

Vil du høre mere om den nye regel, eller er du interesseret i at høre mere om, hvorledes en optimal lønpakke kan sammensættes, er du altid velkommen til at kontakte din daglige EY-revisor eller EY’s skatteafdeling.

Sammendrag

Med virkning for indkomstår, der begyndes den 1. januar 2023 eller senere, er der indført et såkaldt fradragsloft på høje lønninger. Formålet med den nye bestemmelse er at begrænse erhvervsdrivendes mulighed for at fradrage lønudgifter til en og samme person, når der ydes en løn på over 7.721.900 kr. (2023). Bestemmelsen er en tilføjelse til den oprindelige bestemmelse, der regulerer fradrag for lønudgifter, men fra 1. januar 2023 begrænses en del af disse (beløbsmæssigt).

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax