4 okt. 2022
Plante gror i sprækket asfalt

Har din virksomhed styr på moms- og skattefradrag?

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

4 okt. 2022
Relaterede emner Tax

Vis materialer

Moms- og skattefradrag kan være svære at holde styr på, og er typiske fejlkilder i tilfælde af kontrolbesøg fra Skattestyrelsen.

Betingelser for momsfradrag

Virksomheder kan som tommelfingerregel fratrække momsen ved køb af varer og ydelser. Der er dog en række betingelser, der skal være opfyldte:

  1. Købet skal vedrøre virksomhedens momspligtige aktivitet.
  2. Købet skal være leveret til virksomheden.
  3. Købet skal dokumenteres med korrekt udstedt faktura.

Krav til dokumentation

Vi oplever, at fakturaer ikke overholder de formmæssige krav, hvilket kan have en direkte konsekvens for fradragsretten. Bl.a. kan fakturaen være udstedt til en medarbejder i stedet for virksomheden, eller fakturaen indeholder ikke et momsbeløb m.v. Det er derfor vores anbefaling, at man periodevis tager stikprøver af indgående bilag, for at sikre, at de overholder fakturakravene.

Overholder bilaget ikke fakturakravene, risikerer virksomheden, at Skattestyrelsen nægter fradraget.

Særlige begrænsninger ved momsfradrag

Der findes en række udgifter, hvor det ikke er muligt at fradrage momsbeløbet 100 %, idet købet ikke alene anvendes til virksomhedens momspligtige aktivitet, men også til virksomhedens uvedkommende formål.

Skattestyrelsen har fastlagt en række særlige momsfradragsbegrænsninger.

Momsfradragsbegrænsningerne vedrører fx restaurationsudgifter, hvor momsfradraget er fastsat til 25 % af momsbeløbet.

For indkøb af aktiver eller varer, som benyttes af en medarbejder til private formål, skal momsfradraget opgøres efter et skøn. Dette omfatter bl.a. mobiltelefoner, laptops, mv.   

Særligt om skattefradrag

En virksomhed kan fradrage driftsomkostninger, dvs. omkostninger, der har til formål at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten. Af udgifter der er fradrag for, kan fx nævnes:

  • Husleje
  • Indkøb af hjælpemateriale og råstoffer
  • Udgifter til rejser og overnatning
  • Receptioner m.m.

For lønudgifter er der som hovedregel altid fradrag uanset om lønnen fremtræder som penge eller naturalier.

For nogle udgifter er der kun mulighed for et begrænset fradrag. Dette er særligt repræsentationsudgifter, hvor det er muligt at fradrage 25 % af udgifterne.

Repræsentationsudgifter kan være udgifter afholdt for forretningsforbindelser og udgifter til bespisning, åbent hus og receptioner. Vi ser ofte, at det for virksomheder kan være svært at skelne mellem, hvornår sådanne udgifter er repræsentationsudgifter, hvor der gælder et begrænset fradrag, og hvornår der er tale om reklameudgifter, der kan fradrages med 100 %.

For andre udgifter gælder der et særligt forhøjet fradrag, som fx udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed. Nogle af de almindelige udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed, der er omfattet af fradraget, er lønudgifter, udgifter til råstoffer samt lejeudgifter til lokaler, maskiner, inventar og lignende driftsmidler. For udvikling af software og design er der endvidere en række særlige krav til, hvad der er omfattet af det særligt forhøjet fradrag.

Aktiver en virksomhed anskaffer, skal som hovedregel afskrives, og kan derfor ikke fradrages. Der er dog en undtagelse for småanskaffelser og IT, hvor kan være mulighed for at fradrage udgifterne hertil. 

Kontakt
Vi hjælper gerne din virksomhed med eventuelle spørgsmål til moms- og skattefradrag.

Moms
Emilie B. Andersen, Consultant, tlf. 2529 4835
Søren Flensborg, Senior Manager, tlf. 2529 3879

Skat
Jeanette R. Pedersen, Consultant, tlf. 2529 5185
Søren Næsborg Jensen, Partner, tlf. 2529 4561

Vis materialer

Sammendrag

Din virksomhed har ret til moms- og skattefradrag, men kun i tilfælde hvor fradraget er taget retmæssigt. Selvom fradragsreglerne kan virke uoverskuelige og avancerede, er det vigtigt at du sikrer din egen ret og udnytter dine fradragsmuligheder fuldt ud. Moms- og skattefradragsoversigten kan hjælpe med at navigere i de mange begrænsninger for skatte- og momsfradrag, som du typisk vil støde på i driften af din virksomhed.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax