1 minutters læsetid 6 nov. 2023
Tre medarbejder, som er i et vel oplyst mødelokale. Det ligner, at de er i gang med at møde og er i gang med at diskutere nogle dokumenter på bordet mellem dem.

Indberetning af medarbejderaktier til eKapital 2023

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

1 minutters læsetid 6 nov. 2023
Relaterede emner Tax Consulting

Husk indberetningspligten for medarbejderaktier. Vi nærmer os tiden for den årlige indberetning af aktieløn til eKapital.

Der har i flere år været en indberetningspligt for arbejdsgivere, der aflønner deres medarbejdere i aktier. Indberetningen skal foretages i eKapital og kaldes typisk for AKSA-indberetningen. Indberetningen supplerer reglerne om indberetning af den skattepligtige værdi via eIndkomst, og erstatter derfor ikke denne form for indberetning.

Hvad skal der rapporteres?

Indberetningen via eKapital er relevant, hvis der i løbet af 2023 er overdraget aktier fra arbejdsgiver til medarbejder gennem f.eks. options- eller warrantudnyttelser, eller på anden måde i forbindelse med vesting af RSUs, Performance Shares, Matching Shares mv.

Indberetningen er obligatorisk for arbejdsgiveren og sikrer, at informationerne automatisk vil fremgå af de pågældende medarbejderes skattemapper. Denne indberetningspligt omfatter alle medarbejdere ansat af danske virksomheder, der har aktieaflønningsordninger under ligningslovens §§ 7P, 16 og/eller 28. Indberetningspligten gælder uanset om virksomheden selv har overdraget aktierne direkte til medarbejderne, eller om medarbejderne har modtaget aktier fra et udenlandsk moderselskab i 2023. Der kan være situationer, hvor det skal undersøges, hvorvidt rapporteringen er relevant – fx som følge af geografi eller i situationer, hvor optioner differenceafregnes. Vi hjælper gerne med at udrede omfanget af rapporteringsforpligtelsen og betydningen for jeres aktieaflønning.

Hvornår skal man indberette?

Indberetningen til eKapital skal foretages senest d. 20. januar 2024. Efter vores erfaring kan denne rapportering være tidskrævende, og derfor står vi til rådighed for at rådgive og rapportere på vegne af jer til eKapital.


Kontakt os, hvis du har brug for hjælp:

Karen Sinding, Director, Rewards, People Advisory (Tax), tlf. 2529 3617
Nikolaj Nielsen, Konsulent, Rewards, People Advisory (Tax), tlf. 2529 5483
Heba Nabil, Konsulent, Rewards, People Advisory (Tax), tlf. 2529 5484

Sammendrag

Siden 2019 har der været en indberetningspligt for medarbejderaktier i eKapital, den såkaldte AKSA indberetning. Indberetningen er relevant hvis der i løbet af 2023 er overdraget aktier fra arbejdsgiver til medarbejdere. Denne indberetningspligt gælder for alle medarbejdere ansat af danske virksomheder, der har aktieaflønningsordninger under ligningslovens §§ 7P, 16 og/eller 28. Indberetningen til eKapital skal foretages senest d. 20. januar 2024. Efter vores erfaring kan denne rapportering være tidskrævende, og derfor står vi til rådighed for at rådgive og rapportere på vegne af jer til eKapital.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax Consulting