Indirekte skatter og global handel

I Tax

I de senere år er spørgsmål om håndtering af indirekte skatter - såsom moms, GST, told og punktafgifter - kommet højere på virksomhedernes dagsorden.

Relaterede emner Tax

Hvad EY kan gøre for dig

At kende reglerne for indirekte skat for din forretning og anvende dem korrekt er nøglen til at undgå taksering, sanktioner og varer, der blokeres i lufthavne, i havne, på veje osv. Skatteydere og skatteadministratorer er ikke altid enige om reglerne. Kompleks lokal lovgivning, forretningsmodeller under udvikling og vidt forskellige overholdelsesforpligtelser i forskellige jurisdiktioner øger risikoen for uenigheder.

Vi kan rådgive dig om de nødvendige strategiske tiltag for at overholde dine skatteforpligtelser og løse skattetvister. Vi fremmer en åben dialog med toldmyndigheder, embedsmænd, forretningspartnere og andre interessenter om spørgsmål vedrørende told og international handel, indvirkningen af politiske beslutninger og vigtigheden af fri handel.

Håndtering af udviklingen af indirekte skatter

Vores nye Global Indirect Tax rapport redegør for, hvorfor indirekte skatter bliver "go-to" tax. @EY_Tax

Få mere at vide (EN)

TradeWatch

Vores interaktive, kvartalsvise nyhedsbrev bringer opdateringer og indsigt i told- og handelsspørgsmål over hele verden.

Få mere at vide (EN)

Kontakt os

Kan du lide det, du har set? Kontakt os for at få mere at vide.