2 minutters læsetid 8 jan. 2020
Bygningsarbejde

KPC-dommen og konsekvenser i forhold til moms og fast ejendom

Af Asger Engvang

Partner, moms, EY Danmark

Erfaren momsrådgiver, stærk kommunikator, far til fire og PRS.

2 minutters læsetid 8 jan. 2020

Så er næste kapitel om real estate og moms skrevet. Og denne gang vedrører det Skattestyrelsens fortolkning af KPC-dommen, og hvornår en bebygget grund kan sælges uden moms, når intentionen er, at der skal ske nedrivning af den eksisterende bebyggelse.

Lige inden jul udsendte Skattestyrelsen udkast til styresignal i forlængelse af KPC-dommen, der vedrører moms og nedrivning. Det er gået ret hurtigt, og vi har nu mere klarhed over de nedrivningssituationer og perioder, der kan genoptages.

Skattestyrelsen fastslår – ikke overraskende – at en bygning skal være “fuldt funktionsdygtig” for at det anerkendes som en bygning i momslovens forstand. Dette indebærer ifølge Skattestyrelsen, at bygningen “umiddelbart kan anvendes til det formål, som den er bestemt til”.

Bygningsbegrebet

En bygning er enhver grundfast konstruktion, der er færdiggjort til det formål, den er bestemt til. Momslovgivningens bygningsbegreb er således ikke begrænset til traditionelle bygninger, men omfatter også fx parkeringspladser, havneanlæg, vindmøller mv.

Fuldt funktionsdygtig og anvendelig

Skattestyrelsen lægger vægt på dette forhold, fordi EU-domstolen også kommer ind på det i deres afgørelse. Men når vi læser EU-dommen, er det dog ikke nødvendigvis sådan, at der per automatik skal ses bort fra ikke “funktionsdygtige bygninger”, blot fordi de ikke kan anvendes til det formål, de oprindeligt var tiltænkt. EU-domstolen svarer på baggrund af de konkrete fakta, og bygningen i den konkrete sag var “funktionsdygtig” på salgstidspunktet.

Men med Skattestyrelsens udmelding i udkast til styresignal må vi forvente, at i hvert fald følgende typer bygninger ikke anerkendes som bygninger ved vurderingen af, om det er en byggegrund eller ej, der sælges:

  • Bygninger udsat for større hærværk
  • Væsentligt misvedligeholdte bygninger
  • Brandtomter og bygninger, der er væsentligt beskadiget af vind og vejr
  • Bygninger, hvor væsentlige bygningsbestanddele skal udskiftes, inden den atter kan tages i brug
  • Bygninger, hvor der er udstedt påbud om kondemnering

Vi ser dog ofte, at ældre industribygninger, der måske har udtjent deres formål i forhold til den oprindelige anvendelse, bliver taget i brug til alternative formål, herunder kulturelle formål. En sådan anvendelse udfylder efter vores opfattelse fuldt ud det ”funktionsdygtige” element – selv om det måske ikke er det formål, bygningen oprindeligt er bestemt til. Det afgørende bør således være, om bygningen rent faktisk kan anvendes eller ej.

Genoptagelsesperioden

KPC-sagen beror på et bindende svar, der blev truffet 24. juni 2014. Det er ifølge Skattestyrelsen derfor muligt at genoptage den afgiftsperiode, der er helt eller delvist sammenfaldende med den afgiftsperiode, hvori KPC modtog det bindende svar.

Det fremgår dog ikke, hvilken afgiftsperiode KPC havde i 2014. Hvis vi lægger til grund, at det er månedsmoms, kan der ske genoptagelse fra og med 1. juni 2014. Hvis man er på kvartalsmoms, kan der ske genoptagelse fra 1. april 2014, og hvis man er på halvårsmoms fra 1. januar 2014.

KPC underskrev de betingede aftaler i november 2013, og det er virkningerne af disse aftaler, KPC bad om bindende svar på. I det lys kan det forekomme underligt, at der ikke kan ske genoptagelse længere tilbage.

Kontakt: Asger Engvang, tlf. 4040 2260

Sammendrag

Skattestyrelsen fastslår – ikke overraskende – at en bygning skal være “fuldt funktionsdygtig” for at det anerkendes som en bygning i momslovens forstand. Dette indebærer ifølge Skattestyrelsen, at bygningen “umiddelbart kan anvendes til det formål, som den er bestemt til”.

Om denne artikel

Af Asger Engvang

Partner, moms, EY Danmark

Erfaren momsrådgiver, stærk kommunikator, far til fire og PRS.