15 sep. 2021
Momsregler ved salg til private forbrugere i EU

Momsregler ved salg til private forbrugere i EU

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

15 sep. 2021
Relaterede emner Tax

Flere virksomheder end tidligere skal nu afregne udenlandsk moms af deres fjernsalg af varer til private forbrugere i andre EU-lande.

De nye regler for fjernsalg, som trådte i kraft den 1. juli 2021, har medført, at flere virksomheder end tidligere skal afregne udenlandsk moms af deres fjernsalg af varer til private forbrugere i andre EU-lande. Det skyldes, at fjernsalgsgrænsen efter de nye regler er 10.000 EUR for samlet fjernsalg til private forbrugere i andre EU-lande mod tidligere henholdsvis 35.000 EUR og 100.000 EUR pr. EU-land.

Leverandører af varer via fjernsalg til private forbrugere i EU, skal angive moms efter reglerne i det EU-land, hvor den private forbruger er hjemmehørende, når sælgerens samlede fjernsalg til private forbrugere i EU overstiger 10.000 EUR pr. år ekskl. moms. Foruden fjernsalg af varer omfatter grænsen på 10.000 EUR også salg af ydelser til private i andre EU-lande.

Vi skal bemærke, at reglerne ikke omfatter salg af nye transportmidler, varer der af leverandøren eller på dennes vegne monteres eller installeres eller varer der sælges efter reglerne om brugte varer.

Nedsatte momssatser for visse varer i nogle EU-lande

Det er virksomhedens ansvar at anvende den korrekte momssats ved fjernsalg til et andet EU-land. Mange EU-lande har udover deres normale momssats nedsatte momssatser på udvalgte varer og ydelser, herunder fx fødevarer og medicin. Virksomhedens it-system skal derfor kunne opkræve forskellige momssatser af salg til forskellige EU-lande, herunder kunne afgøre hvilken specifik vare eller ydelse, der leveres.

Ny teknisk løsning pr. 1. juli 2021: Moms One Stop Shop

Pr. 1. juli 2021 er det blevet nemmere at angive moms af fjernsalg til andre EU-lande via en teknisk løsning, der benævnes Moms One Stop Shop (MOSS). Det er en frivillig ordning, der gør det muligt for fx danske virksomheder kun at være registreret i Danmark og indberette og betale EU-moms i Danmark. Det gælder uanset om varerne leveres fra lagre i andre EU-lande end Danmark.

Hvis virksomheden vælger at lade sig registrere i forhold til MOSS, skal registreringer for fjernsalg i andre EU-lande ophæves. Vi skal bemærke, at hvis virksomheden har lagre i andre lande, skal momsregistrering opretholdes med henblik på at angive moms efter de almindelige momsregler i det pågældende land – fx erhvervelse af varer og lokale varesalg.

Med MOSS ordningen er kravet om fakturaer i forbindelse med fjernsalg ophævet. Til gengæld er der indført en række krav til regnskabet, så det indeholder tilstrækkelige detaljerede oplysninger til, at forbrugsmedlemslandets skattemyndigheder kan fastslå om momsangivelsen er korrekt. Regnskabet skal efter anmodning gøres tilgængeligt elektronisk. Der er desuden fastsat en 10-årig opbevaringspligt.

Hvis I sælger varer via fjernsalg til private forbrugere i lande uden for EU, gælder der individuelle regler, herunder risiko for registreringspligt afhængig af varernes værdi og omfang.

Oplever din virksomhed udfordringer med de nye regler eller har I spørgsmål i øvrigt, deltager vi gerne i en drøftelse om fjernsalg til andre lande.

Læs også: Nye momsregler ved fjernsalg – ikrafttrædelse pr. 1. juli 2021

Kontakt: Heidi Lundsgaard, tlf. 2529 4048 og Christopher Glinvad, tlf. 2529 5309

Sammendrag

Leverandører af varer via fjernsalg til private forbrugere i EU, skal angive moms efter reglerne i det EU-land, hvor den private forbruger er hjemmehørende, når sælgerens samlede fjernsalg til private forbrugere i EU overstiger 10.000 EUR pr. år ekskl. moms. Reglerne omfatter ikke salg af nye transportmidler, varer der af leverandøren eller på dennes vegne monteres eller installeres eller varer der sælges efter reglerne om brugte varer. Pr. 1. juli 2021 er det blevet nemmere at angive moms af fjernsalg til andre EU-lande via en teknisk løsning der benævnes Moms One Stop Shop (MOSS). 

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax