16 jun. 2023
En bil, der kører hurtigt igennem en tunnel

Ny praksis hos Erhvervsstyrelsen ved straksfusioner og -spaltninger

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

16 jun. 2023
Relaterede emner Tax

En ny praksis betyder, at selskaber ikke længere skal vente på en manuel sagsbehandling ved anmeldelse af straksfusioner og -spaltninger.

Erhvervsstyrelsen har for nyligt indført en ny praksis ved selskabers anmeldelse af straksfusioner og -spaltninger. Den nye praksis betyder, at selskaber ved deres anmeldelse af en straksfusion eller -spaltning til registrering ved Erhvervsstyrelsen modtager en såkaldt ’straksafgørelse’, og dermed undgår den manuelle sagsbehandlingstid hos Erhvervsstyrelsen, der indtil indførelsen af den nye praksis har været 6-8 uger.

Reglerne om straksfusioner – og spaltninger har et begrænset anvendelsesområde, og det er derfor ikke alle selskaber, der kan benytte sig af disse regler og dermed får glæde af den nye praksis.

For at kunne benytte reglerne om straksfusioner og – spaltninger, er det først og fremmest en betingelse, at alle de deltagende selskaber er anpartsselskaber. Derudover er det en forudsætning:

  • at kapitalejerne i enighed har fravalgt fusions-/spaltningsplanen,
  • at der udarbejdes en vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, og
  • at konklusionen i vurderingsmandserklæringen er positiv, dvs. at kreditorerne i forhold til deres nuværende situation vil være tilstrækkeligt sikrede efter fusionen/spaltningens gennemførelse.

Hvis alle ovennævnte betingelser er opfyldt, kan et selskab anvende reglerne om straksfusioner og -spaltninger, og dermed også modtage en straksafgørelse, når de anmelder fusionen/spaltningen til registrering ved Erhvervsstyrelsen.

Med den nye praksis medfølger også en ændring i selve den måde, hvorpå straksfusionerne og – spaltningerne indberettes i Erhvervsstyrelsens indberetningsløsning på Virk. Erhvervsstyrelsen har nemlig indbygget nye verificeringer og kontrolspørgsmål, som anmelderen skal tage stilling til, når fusionen/spaltningen anmeldes. Det er således nu op til anmelderen at sikre, at den anmeldte straksfusion/-spaltning lever op til kravene i Selskabsloven.

De straksfusioner og -spaltninger, der er anmeldt forud for indførelsen af den nye praksis, vil stadig blive manuelt behandlet hos Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med offentliggørelsen af den nye praksis oplyst, at de vil behandle disse hurtigst muligt.

Kontakt:
  • Nete B. Tinning, Associate Partner, +45 5388 7735
  • Melanie Martinussen, Manager, +45 2529 6787

Sammendrag

Erhvervsstyrelsen behandler ikke længere anmeldelser af straksfusioner og -spaltninger manuelt. Selskaberne får i stedet en ’straksafgørelse’, når de anmelder straksfusionerne og -spaltningerne i Erhvervsstyrelsens indberetningsløsning på VIRK, og dermed undgår selskaberne den manuelle sagsbehandlingstid, der indtil indførelsen af nye praksis har været 6-8 uger. Den nye praksis indebærer også et større ansvar for anmelderen, der nu selv skal sikre, at den anmeldte straksfusion eller -spaltning lever op til kravene i Selskabsloven.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax