4 minutters læsetid 15 mar. 2021
EY Woman received online shopping parcel

Nye momsregler ved fjernsalg

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

4 minutters læsetid 15 mar. 2021
Relaterede emner Tax

Er du klar til de nye særregler for fjernsalg til private træder i kraft 1. juli 2021?

Opsummering:

  • Med de nye regler indføres en fælles fjernsalgsgrænse på 10.000 euro som skal omfatte leverandørens samlede salg.  
  • Er leverandørens samlede salg til privatpersoner i andre EU-lande mindre end 10.000 euro, kan leverandøren vælge at betale moms i sit hjemland. 
  • Danske virksomheder kan nøjes med at lade sig registrere i Danmark via en særlig registrering hos de danske skattemyndigheder.

Skatteministeriet har via bekendtgørelse 364 af 9. marts 2021, fastsat at de nye regler for fjernsalg træder i kraft pr. 1. juli 2021. 

Når en virksomhed har fjernsalg af varer og salg af en række ydelser til private i EU, gælder der særregler om, at momsen skal angives og betales i det medlemsland, hvor den endelige forbruger har bopæl. 

Særreglerne gælder kun ved salg til private i EU. Som hovedregel skal momsens ved salg til private afregnes i det land, hvor virksomheden er hjemmehørende. 

For at fremme adgang til online-varer og online-ydelser for private i EU, samt at reducere administration, konkurrenceuligheder samt omfanget af fejl og svig, udvides den eksisterende ordning for salg af elektronisk leverede ydelser til private i andre EU-landet til at omfatte alle ydelser med momsbeskatningssted i forbrugerens land samt fjernsalg af varer. 

Fjernsalg 

Ved fjernsalg forstås salg af varer til privatpersoner i andre EU-lande, hvor varen direkte eller indirekte transporteres af sælger til privatpersoner i et andet EU-land. Ved fjernsalg skal sælger opkræve og angive moms efter de nationale regler i det land, hvor privatpersonen er hjemmehørende. Efter de gældende regler, skal sælger momsregistreres og angive moms i det pågældende land. 

Hvis omsætningen til privatpersoner i de respektive lande er under den nationale fjernsalgsgrænse i det pågældende land, kan leverandøren vælge at anvende reglerne i sit hjemland, således at eksempelvis en dansk leverandør der leverer varer til en svensk privatperson kan vælge at opkræve og afregne dansk moms uanset om varen leveres til privatpersonen i Sverige. Den danske leverandør kan således undgå at lade sig momsregistrere, samt angive og afregne moms til de svenske myndigheder. 

EU-landene kan i dag vælge mellem to fjernsalgsgrænser – enten 35.000 euro eller 100.000 euro. De fleste EU-lande inkl. Danmark har valgt den lave fjernsalgsgrænse. 

De nye regler 

Med de nye regler indføres en fælles fjernsalgsgrænse på 10.000 euro som skal omfatte leverandørens samlede salg af elektroniske ydelser, teleydelser, radio- og tv-spredningsydelser og andre ydelser, der skal momses i forbrugslandet samt fjernsalg af varer til privatpersoner i andre EU-lande. 

Hvis leverandørens samlede salg af ovennævnte ydelser og fjernsalg til privatpersoner i andre EU-lande er mindre end 10.000 euro, kan leverandøren vælge at betale moms i sit hjemland. 

Nye regler om momsregistrering og fakturering 

Ændringen af reglerne i EU sker med ønsket om at skabe et momssystem, der skal gøre det lettere for virksomheder at afregne korrekt moms i forbrugslandet, og samtidig mindske risikoen for momssnyd. 

De nye regler betyder, at danske virksomheder kan nøjes med at lade sig registrere i Danmark via en særlig registrering hos de danske skattemyndigheder for levering af varer og ydelser til privatpersoner i andre EU-lande. Skatteministeriet har oplyst, at registrering kan ske fra 1. april 2021. 

Grænsen for den særlige registrering er et samlet salg på 10.000 euro af ovennævnte varer og ydelser til privatpersoner i andre EU-lande. 

Det betyder, at såfremt det samlede salg af varer og ydelser leveret fra Danmark til privatpersoner i andre EU-lande overstiger 10.000 euro, skal leverandøren lade sig registrere og afregne moms med momssatsen i privatpersonens land. Det er muligt at lade sig registrere, selvom fjernsalgsgrænsen ikke er overskredet. En frivillig registrering er bindende i mindst 2 kalenderår. 

De nye regler medfører endvidere, at fakturakravet ophæves for virksomheder, som gør brug af særordningen for fjernsalg i Danmark, således at udenlandske virksomheder ikke skal udstede fakturaer til privatpersoner i Danmark, ved anvendelse af fjernsalgsreglerne. Vi forventer at samme lempelse indføres i de øvrige EU-lande. 

Efter de nye regler er der således ikke længere krav om, at danske leverandører momsregistreres i alle de lande, hvortil de leverer ydelser og varer efter fjernsalgsreglerne. Der skal kun ske registrering i Danmark. Der skal dog fortsat opkræves moms med de respektive landes momssatser og værdien skal angives og indbetales til de danske myndigheder, som efterfølgende fordeler pengene til de respektive EU-lande. 

Momsfritagelse ved import af varer af lav værdi ophæves 

Private forbrugeres import af varer fra lande uden for EU er momsfritaget, når varens værdi ikke overstiger 80 kr. Det skaber konkurrenceforvridning, når privatpersoner kan købe varer fra tredjelande uden moms, men skal betale moms, hvis varen købes i EU. 

Bestemmelsen ophæves og der skal fra 1. juli 2021 betales moms af fjernsalg af alle varer fra steder uden for EU til forbrugere i EU-lande. 

Hermed fjernes den konkurrencemæssige fordel for tredjelandsvirksomheder ligesom risikoen for underdeklarering af varerne værdi mindskes. 

Særregler ved import af varer

Elektroniske platforme, markedspladser og lignende vil fremadrettet blive anset for at være leverandør af varer leveret fra tredjelande, hvorefter den elektroniske platform har ansvaret for at afregne momsen og ikke den oprindelige leverandør fra et tredjeland. Særreglen gælder for varer, der har en værdi på ikke over 150 euro. 

Der foreslås særlige regler for tredjelandsvirksomheder ved angivelse og betaling af moms af forsendelser med en værdi indtil 150 euro. 

I er velkomne til at kontakte os, hvis der er spørgsmål til ovenstående 

Kontakt: Heidi Lundsgaard, tlf. 2529 4048 eller Emil N. Andersen tlf. 2529 4992 

Sammendrag

Ved fjernsalg skal sælger opkræve og angive moms efter de nationale regler i det land, hvor privatpersonen er hjemmehørende. Efter de gældende regler, skal sælger momsregistreres og angive moms i det pågældende land. Med de nye regler indføres en fælles fjernsalgsgrænse på 10.000 euro som skal omfatte leverandørens samlede salg af elektroniske ydelser, teleydelser, radio- og tv-spredningsydelser og andre ydelser, der skal momses i forbrugslandet samt fjernsalg af varer til privatpersoner i andre EU-lande. Danske virksomheder kan nøjes med at lade sig registrere i Danmark via en særlig registrering hos de danske skattemyndigheder for levering af varer og ydelser til privatpersoner i andre EU-lande.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax