26 apr. 2022
Foto af Nye regler om elektronisk fakturering i Polen

Nye regler om elektronisk fakturering i Polen

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

26 apr. 2022
Relaterede emner Tax

EU har godkendt Polens ønske om at indføre en system-bunden elektronisk fakturering. Ændringen forventes at træde i kraft 1. april 2023. 

Fra og med den 1. januar 2022 har virksomheder haft frivillig adgang til fakturering gennem det polske KSeF-system. På nuværende tidspunkt er modtagelse af fakturaer gennem systemet tilsvarende valgfrit, men kræver udtrykkelig accept fra modtageren af fakturaen – hvilket betyder, at hvis sælgeren udsteder en faktura gennem systemet, har modtageren mulighed for at modtage denne gennem systemet, men kan ligeledes fortsætte med at bruge en alternativ faktureringsmetode (fx i PDF-, e-mail- eller papirform), hvis modtageren ikke giver det nævnte samtykke.

Obligatorisk elektronisk fakturering

Europa Kommissionen har for nyligt godkendt Polens ønske om at gøre anvendelsen af KSeF-systemet obligatorisk og dermed indføre en system-bunden elektronisk fakturering.

Ændringen forventes at træde i kraft fra og med 1. april 2023.

Hvem bliver ramt?

Indførelsen medfører, at virksomheder etableret i Polen vil blive pålagt at anvende det polske KSeF-system i forbindelse med udstedelse og modtagelse af fakturaer. Det er usikkert, om de nye regler også rammer virksomheder, der har et momsmæssigt fast forretningssted i Polen.

Hvordan rammer ændringerne?

KSeF-systemet medfører bl.a., at elektroniske fakturaer vil få et standardiseret format (*.xml), at systemet automatisk vil validere fakturaen i forhold til de krævede oplysninger, og at fakturaerne vil blive opbevaret i systemet i 10 år fra udgangen af det år, hvor de blev udstedt. Systemet medfører videre, at fakturakravene skærpes, så fx også oplysninger om transporttype, betalingsbetingelser og leveringsbetingelser skal fremgå af fakturaen.

Hvilke konsekvenser har det?

Vi bemærker, at manglende overholdelse af de nye regler om obligatorisk elektronisk fakturering vil kunne medføre tvangsophør af den pågældende virksomhed, idet virksomheden således ikke vil kunne føre dokumentation for korrekt betaling og fakturering for leverede varer og tjenesteydelser.

Indførelsen af obligatorisk fakturering gennem KSeF-systemet vil derfor medføre udfordringer for berørte virksomheder, idet der skal foretages tilpasninger af ERP-systemer og IT-systemer, for at bringe disse i overensstemmelse med de nye regler. 

Virksomheder, der endnu ikke er klar til at anvende KSeF-systemet, bør derfor allerede nu påbegynde forberedelserne hertil.

Vi har et team i Polen, der er klar til at hjælpe med en nærmere afklaring af de udfordringer, som de nye regler giver. 

Vi anbefaler at være ude i god tid, da ændringen vedrører alle etablerede virksomheder i Polen.

Kontakt: Christopher K. Glinvad, tlf. 2529 5309 og Asger Engvang, tlf. 4040 2260

Sammendrag

Indførelsen af system-bunden elektronisk fakturering i Polen forventes at træde i kraft 1. april 2023 og medfører, at virksomheder etableret i Polen pålægges at anvende det polske KSeF-system ved udstedelse og modtagelse af fakturaer. Det er usikkert, om de nye regler også rammer virksomheder, der har et momsmæssigt fast forretningssted i Polen. Systemet medfører bl.a., at fakturakravene skærpes, så fx også oplysninger om transporttype, betalingsbetingelser og leveringsbetingelser skal fremgå af fakturaen. Manglende overholdelse af reglerne vil kunne medføre tvangsophør af den pågældende virksomhed, idet virksomheden ikke vil kunne føre dokumentation for korrekt betaling og fakturering for leverede varer og tjenesteydelser.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax