4 minutters læsetid 22 jan. 2024
Unge kolleger arbejder sammen på computer

Optimer brugen af dit data – få tilskud til rådgivning

Af Paolo Basso Månsson

Business Development Senior, EY Danmark

Forretningsudvikler med fokus på nationale vækstpuljer og rådgivning inden for digital omstilling i SMV-segmentet.

4 minutters læsetid 22 jan. 2024
Relaterede emner Tax Digital Assurance

Den 6. maj 2024 tilbydes en ny enestående mulighed til SMV'er for at skabe værdi gennem data.

Opsummering
 • SMV Digital åbner en ny tilskudspulje den 6. maj kl. 09.00 med fokus på at skabe værdi med bedre dataanvendelse
 • Tilskuddet er målrettet virksomheder, der har ønsker og behov for rådgivning til at udnytte data, der allerede indsamles og lagres
 • Eksempler på konkrete områder kan søges midler til er Business Intelligence (BI), Robotics Proces Automation (RPA) eller ESG-rapportering

SMV Digital er et initiativ under Erhvervsstyrrelsen, der tilbyder danske små- og mellemstore (SMV’er) virksomheder muligheden for at søge tilskud til privat rådgivning inden for digitalisering. Den 6. maj 2024 tilbydes en ny enestående mulighed til SMV'er for at skabe værdi gennem data. Her tilbydes et tilskud på op til 100.000 kr. til privat rådgivning inden for bedre dataanvendelse og analyse. Dette initiativ sigter mod at styrke SMV'ers vækst og konkurrenceevne ved at hjælpe dem med at udnytte data på en mere strategisk og operationel måde.

Formål

I dagens digitale tidsalder spiller data en afgørende rolle for din virksomheds succes. Evnen til at analysere og udnytte data kan give dig et konkurrencemæssigt forspring og hjælpe med at træffe informerede beslutninger.

Derfor har man nu mulighed for at søge om et økonomisk tilskud på op til 100.000 kr. til rådgivning inden for områder som dataanalyse, digital transformation, forretningsudvikling og implementering af datastrategier. Tilskuddet er designet til at hjælpe dig med at udnytte dataressourcer bedre og få større indsigt i forretningen.

Ved at få ekstern rådgivning kan man få den nødvendige ekspertise og viden til at omsætte data til konkrete handlinger og resultater.

Tilskuddet er målrettet virksomheder, der ønsker og har behov for rådgivning til at komme i gang med at udnytte de data, som virksomheden allerede indsamler og har lageret og dermed bringe data bedre i spil.

Tilskuddet kan fx anvendes til projekter om

 • Brugen af data til at skabe overblik og målrette indsats omkring salg.
 • Analyse af, hvordan datavisualisering kan hjælpe med at spotte muligheder og træffe beslutninger.
 • Undersøge hvordan dataindsigt kan frigøre tid og ressourcer i eks. produktion og lager.
 • Identificere hvordan data kan bruges til at skabe bedre kunderejser og forudsigelser.
 • Sammenligning af data på tværs af datakilder til forbedring af marketingskampagner.
 • Analyse af data til identifikation og dokumentation ifm. ESG, klimabesparelser og sporbarhed.

Kontakt os for at høre mere

Tre konkrete eksempler

Business Intelligence: Din virksomhed har fragmenteret data fra flere forskellige systemer, men du ved ikke hvordan denne data bedst muligt kædes sammen til hurtigere og lettere anvendelse ifm. rapportering og statistik. Business intelligence-værktøjer kan hjælpe jer med dette gennem visualisering og rapportering af data på en intuitiv måde. BI platforme kan samle datakilder og vise rå data gennem interaktive og dynamiske dashboards. Dette kan understøtte jer og virksomhedens mulighed for at få et hurtigt og klart overblik over performance samt til at træffe informerede beslutninger baseret på data.

Kontor-robotter - RPA: RPA (robotic process automation) kan også hjælpe med at strukturere data gennem automatisering af manuelle og repetitive opgaver. Ved at automatisere disse opgaver kan man frigøre medarbejderes tid og ressourcer til mere værdiskabende aktiviteter. En sådan software robot kan hjælpe jer med fx dataindtastning, rapportgenerering og processtyring. Igennem puljen her kan I få klarlagt hvor og hvordan RPA kan hjælpe med at øge effektivitet, nøjagtighed og produktivitet i forretningen.

ESG: For jer som en klimabevidst virksomhed, kan tilskuddet også bruges til at identificere, hvilken ESG-data I allerede har til rådighed i forretningen, og hvorledes dette kan anvendes til jeres ESG-rapportering. Det er en god kick-starter til at arbejde med ESG-data og til at komme i gang med afklaring, opstilling, rens og strømlining af den ESG-data I med sikkerhed allerede har i forretningen.

Hvem kan søge

 • Min. 3 årsværk i seneste afsluttede regnskabsperiode
 • SMV-status som indebærer maks. 249 ansatte og en omsætning på maksimum 50 mio. euro og/eller en balance på maksimum 43 mio. euro
 • 1:1 medfinansiering i form af egne afholdte timer (minimum 274 timer a 365 kr./time), kontant betaling eller en kombination
 • Dansk CVR-nummer
 • Omsætning på min. 2 mio. kr. i seneste afsluttede regnskabsår
 • Modtaget de minimis-statsstøtte under 200.000 euro, svarende til ca. 1,5 mio. kr., i indeværende og de to foregående regnskabsår i henhold til EU’s regler om de minimis-støtte.

Sådan kan EY hjælpe

EY's Finance Operate & Transformation hjælper små og mellemstore virksomheder på vækstrejsen mod en mere digital hverdag. Vi har mange års erfaring med uvildig rådgivning, implementering og integrering af digitale forretningsløsninger og rapportering hos SMV’er, ligesom vi i mange år har været godkendte rådgivere i SMV Digital.

Kontakt EY’s team i Finance Operate & Transformation for et uforpligtende sparringsmøde omkring ansøgningsproces og hvordan vi kan hjælpe jer som rådgivere igennem et SMV Digital-projekt.

Vest for Storebælt: Kasper A. Pedersen, Senior Consultant, tlf. 2529 5399
Øst for Storebælt: Paolo C. Månsson, Senior Consultant tlf. 25294148

Kilde: Skab værdi med data: Tilskud til privat rådgivning på 100.000 kr.

Sammendrag

SMV Digital tilbyder et tilskud til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) til at forbedre deres anvendelse af data. Tilskuddet sigter mod at styrke virksomheders konkurrenceevne ved at investere i dataanalyseværktøjer, dataintegration og avanceret dataanalyse. Ansøgere har mulighed for at skabe værdi gennem strategisk brug af data og optimere deres forretningsprocesser ved hjælp af ekstern og uvildig rådgivning.

Om denne artikel

Af Paolo Basso Månsson

Business Development Senior, EY Danmark

Forretningsudvikler med fokus på nationale vækstpuljer og rådgivning inden for digital omstilling i SMV-segmentet.

Related topics Tax Digital Assurance