9 mar. 2021
Foto af Hikers

Skal din virksomhed rapportere til norske myndigheder for 2020?

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

9 mar. 2021
Relaterede emner Tax

Om der skal indsendes selvangivelse til de norske myndigheder, afhænger af, om virksomheden er skattepligtig til Norge jf. norsk lovgivning.

Har din virksomhed haft ansatte eller aktivitet i Norge i løbet af sidste år? Eller har din virksomhed købt norsk fast ejendom eller investeret i et norsk personselskab? I så fald kan virksomheden have pligt til at rapportere til norske myndigheder for 2020. 

Virksomheden kan være forpligtet til at indsende norsk selvangivelse, selv om der ikke foreligger et fast driftssted 

Hvem der er forpligtet til at indsende selvangivelse til de norske myndigheder, afhænger af, om virksomheden er skattepligtig til Norge i henhold til norsk intern lovgivning. 

Man anses begrænset skattepligtig i Norge, hvis virksomheden drives i eller bestyres fra Norge eller, hvis man ejer fast ejendom beliggende i Norge. Selvangivelsesforpligtelsen gælder, selv om der ikke foreligger et fast driftssted i henhold til den nordiske skatteaftale. Det betyder, at indkomst og formue i princippet skal indberettes til de norske skattemyndigheder, selv om der ikke er nogen egentlig skat, der skal betales. 

Hvis selvangivelsen ikke indsendes, kan skattemyndighederne pålægge tvangsbøde på 559,50 NOK per dag. 

Manglende indberetning af indkomst og formue, der er skattepligtig i Norge, kan resultere i, at virksomheden opkræves tillægsskat i størrelsesordenen 20-60 % af den skat, der er unddraget, og i værste fald strafferetligt ansvar i form af bøder eller fængsel. 

Selvangivelsen skal indsendes elektronisk. For virksomheder kræver dette, at man har en person med et norsk CPR-nummer eller D-nummer, der kan signere elektronisk på vegne af virksomheden i den norske ”Altinn-portalen”. Det kan tage tid at få dette på plads, og det anbefales derfor i god tid at undersøge, om man har pligt til at indsende en norsk selvangivelse for 2020. 

Indleveringsfristen for selvangivelsen for selvstændige og virksomheder er den 31. maj, men kan efter ansøgning udskydes til den 30. juni.

Norsk momsrapportering: Norsk omsætning på mere end 50.000 NOK de sidste 12 måneder? 

Hvis virksomheden har haft en samlet omsætning på mere end 50.000 NOK i en 12-måneders periode for varer eller tjenesteydelser leveret inden for det norske momsområde, og der ikke er tale om tjenester, som må fjernleveres, vil virksomheden være forpligtet til at registrere sig i det norske momsregister og betale moms til Norge. Dette kan også gælde for danske virksomheder, der har rettet deres salgsaktiviteter mod det norske marked, eller som regelmæssigt udfører service/vedligeholdelse af varer, der er solgt i Norge, selv om virksomheden ikke har et norsk forretningssted. 

Norsk moms indberettes og betales for to måneder ad gangen, dvs. seks terminer pr. år. Manglende indberetning kan medføre, at skattemyndighederne fastsætter omsætningen ved et skøn og ilægger bøde eller tillægsskat på 20-60 % af den moms, der er unddraget. 

Andre rapporteringspligter som følge af tilstedeværelsen i Norge 

Tilstedeværelse i Norge kan også medføre andre pligter for virksomheden. Dette kan fx være pligt til at indsende regnskaber for den norske virksomhed, indberette opdraget til de norske skattemyndigheder, indberette lønudbetalinger, indeholde forskudsskat på lønudbetalinger, betale arbejdsgiverafgift osv. Også for medarbejderen kan der være indberetningsforpligtelser, fx forpligtelsen til at indsende norske selvangivelser. 

Det skal også overvejes, hvilke arbejdsretlige regler og forpligtelser der gælder for de arbejdstagere, der er i Norge. 

Har du spørgsmål til din virksomheds rapporteringsforpligtelser til Norge eller ønsker du hjælp til rapportering? 

Norwegian desk i Danmark v/Henrik Fantoft-Seielstad kan hjælpe med alle norsk-danske skatte- og juridiske spørgsmål. 

Sammendrag

Man anses begrænset skattepligtig i Norge, hvis virksomheden drives i eller bestyres fra Norge eller, hvis man ejer fast ejendom beliggende i Norge. Selvangivelsesforpligtelsen gælder, selv om der ikke foreligger et fast driftssted i henhold til den nordiske skatteaftale. Manglende indberetning af indkomst og formue, der er skattepligtig i Norge, kan resultere i, at virksomheden opkræves tillægsskat i størrelsesordenen 20-60 % af den skat, der er unddraget, og i værste fald strafferetligt ansvar i form af bøder eller fængsel.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax