23 nov. 2020
Foto af Skattestyrelsen skærper indsats vedr. indberetning af EU-salg

Skattestyrelsen skærper indsats vedr. indberetning af EU-salg

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

23 nov. 2020
Relaterede emner Tax

Fra 1. januar 2020 kan Skattestyrelsen opkræve dansk salgsmoms ved momsfrit EU-salg, hvis salget ikke er rapporteret korrekt.

Med virkning fra 1. januar 2020 kan Skattestyrelsen opkræve dansk salgsmoms ved momsfrit EU-salg, hvis virksomheden ikke rapporterer salget korrekt til ”EU-salg uden moms”. EY anbefaler, at virksomhederne gennemgår deres håndtering af EU-salg med henblik på at sikre, at rapporteringskravet efterleves.

Indberetning af EU-salg uden moms

Virksomheder, der sælger varer og ydelser til virksomheder i andre EU-lande, er under visse forudsætninger ikke pligtige til at opkræve moms heraf. De fleste virksomheder er opmærksomme på, at momsfrie EU-salg skal angives i Rubrik B-varer eller Rubrik B-ydelser på den danske momsangivelse. EU-kunden skal selv angive moms af deres køb i det land, hvor varen leveres til eller i det land, hvor kunden har etableret sin virksomhed.

Ud over indberetning på momsangivelsen, skal der indberettes en særskilt angivelse til ”EU-salg uden moms” (tidligere benævnt som Listesystemet). Informationerne udveksles mellem skattemyndighederne inden for EU til brug for kontrol.

Konsekvenser ved manglende indberetning

Pr. 1. januar 2020 er det en yderligere betingelse for momsfritagelse ved EU-salg, at der sker korrekt indberetning til EU-salg uden moms. EU-kundens momsnummer og fakturaværdien fordelt på salg af varer og ydelser SKAL indberettes, og der skal ske en afstemning mellem summen af indberetning til EU-salg uden moms og Rubrik B-varer/Rubrik -ydelser. Sker det ikke korrekt, har Skattestyrelsen hjemmel til at opkræve dansk salgsmoms af salget.

Skærpelsen, som er sket på EU-plan, er afledt af virksomhedernes lemfældighed med indberetningen og deraf følgende mulighed for svig hos køber. Kontrol af momshåndteringen hos køberne er afhængig af, at sælgerne indberetter EU-salg til EU-salg uden moms.

Indberetning til EU-salg uden moms

Indberetning til EU-salg uden moms sker via TastSelv på skat.dk.

Indberetningen skal som udgangspunkt indsendes d. 25. i måneden efter levering/fakturering uanset hvilken angivelsesperiode, virksomheden ellers har for angivelse af moms. Der er mulighed for at anmode om kvartalsvis angivelse, hvis en række betingelser er opfyldt.

Opfordring

Vi anbefaler, at det sikres, at EU-salg uden moms indberettes korrekt, og at eventuelle mangler ved de tidligere perioder korrigeres.

Skattestyrelsen har kontaktet en række virksomheder, som har angivet salg i Rubrik B på momsangivelsen, men som ikke har indsendt indberetning til EU-salg uden moms. Disse virksomheder er blevet bedt om at sikre, at der er sket korrekt indberetning fra 1. januar 2020 og fremefter. Skattestyrelsen har i brevet oplyst, at forholdene skal være bragt i orden senest d. 25. november 2020 for at undgå, at Skattestyrelsen opkræver dansk moms af salget.

Du er velkommen til at kontakte os eller din sædvanlige momskonsulent, hvis der er spørgsmål til ovenstående.

Kontakt: Heidi Lundsgaard, tlf. 2529 4048 og Mette Schøler, tlf. 2529 4211

Sammendrag

Virksomheder, der sælger varer og ydelser til virksomheder i andre EU-lande, er under visse forudsætninger ikke pligtige til at opkræve moms heraf. De fleste virksomheder er opmærksomme på, at momsfrie EU-salg skal angives i Rubrik B-varer eller Rubrik B-ydelser på den danske momsangivelse. EU-kunden skal selv angive moms af køb i det land, hvor varen leveres til eller i det land, hvor kunden har etableret sin virksomhed. 1. januar 2020 er det en yderligere betingelse for momsfritagelse ved EU-salg, at der sker korrekt indberetning til EU-salg uden moms.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Tax