Transfer pricing - planlægning og effektivisering af driftsmodeller

I Tax

Vores eksperter hjælper dig med at opbygge, administrere, dokumentere, gennemgå og understøtte dine politikker og processer for transfer pricing. Vi arbejder sammen med dig om at skabe pragmatiske, integrerede strategier, som håndterer de skatterisici, som findes i erhvervslivet i dag, og hjælper din virksomhed med at realisere sit potentiale.

Relaterede emner Tax

Hvad EY kan gøre for dig

Vores tværfaglige teams, som hjælper med at effektivisere driftsmodeller (OME-teams), arbejder sammen med dig om design af driftsmodeller, omstrukturering af virksomheden, systemimplikationer, transfer pricing, direkte og indirekte skatter, told, HR, finans og regnskab. Vi kan hjælpe dig med at skabe og implementere den model, der giver mening for din virksomhed, forbedre dine processer og håndtere handelsomkostningerne.

Vi kan hjælpe dig med:

 • Udvikling af strategi og politikker
 • Processer for ledelse og beslutningstagning, som hjælper med:
  •  Reduktion af effekten af reguleringer ved årets slutning
  •  Overvågning af jeres transfer pricing footprint
  •  Koordinering på tværs af jeres organisationen
 • Global eller regional assistance ved overgange til nye dokumentationskrav
 • Risikovurdering ved konflikter, genafhjælpning eller forebyggelse som følge af dokumentationskrav
 • Konflikt- og risikostyring ved global transfer pricing

Koncernintern effektivitet

En struktureret og skalerbar ramme til at forbedre implementering af transfer pricing og til at bygge integrerede systemer og processer for skat, forretningsenheder og drift.

Læs mere (EN)

2019 Transfer pricing and international tax survey report

Undersøgelsen afdækker en række tendenser og udfordringer inden for tre områder: transfer pricing, skattekontroverser og global skattereform.

Læs mere (EN)

Kontakt os

Kan du lide det, du har set? Kontakt os for at få mere at vide.