19 jun. 2023
Forretningsmand ser på graf på glasvæg

Er I klar til jeres største data warehouse-projekt ganget med tre?

Af Jesper Kirk

Leder af Technology Consulting, Partner, Consulting, EY Danmark

Intelligent Automation Lead i Norden, Leder af Technology Consulting i Danmark. Dedikeret til at motivere mit team. Far til to piger. Passion for sport.

19 jun. 2023

ESG-rapportering står foran et kvantespring med implementeringen af CSRD-direktivet.

Jeg husker med smertelig tydelighed fra min tid i en stor bank, hvor meget vi var tvunget til at holde tungen lige i munden, når vi arbejdede med risikojusterede afkastmodeller.

Så snart man ændrer faktorer i modellen en smule, vil resultaterne naturligvis ændre sig. Modellen er muligvis bedre, men direktionen vil spørge: Er vi tættere på målet, eller er vi længere fra målet? Og hvad er den forretningsmæssige årsag til at tallene har ændret sig?

Den samme blanding af beregnede størrelser og hård ”bundlinje-rapportering” får vi nu på bæredygtighedsområdet.

Baseline ændrer sig

Forskellige aktivklassers CO2-aftryk vil være skabt som et gennemsnit. Men dette gennemsnit vil helt sikkert ændre sig over tid, i takt med at vi alle bliver klogere på ESG-områderne. Derfor vil baseline hele tiden have fluktuationer skabt af udefrakommende ”fiktive” størrelser.

I den virkelighed vil en ansvarlig ledelse spørge, hvad er vores status i forhold til at nå vores reduktionsmål på klimaaftryk? Holder vi, hvad vi lover?

Og det her er jo blot en enkelt af de mange problemstillinger, der kommer i spil med CSRD-direktivets krav om ESG-rapportering. Rigtig meget er nyt.

Eksterne datakilder

Vi skal også samle et databaseret billede ved hjælp af eksterne kilder, fordi vi ikke kan forstå vores egen påvirkning uden at medtænke værdikæden af leverandører og partnere. På samme måde skal vi selv kunne levere data til vores økosystem.

Det store spørgsmål er, om rækkevidden af dette projekt egentlig har fundet vej til CIO’ens dagsorden?

Nøglen bliver givetvis en intelligent og pænt kompleks data-platform, som hele tiden skal udvides og udvikles. Det her er klart større end GDPR eller det seneste data warehouse, fordi det ganske enkelt er langt mere omfattende. 

Data warehouse gange tre

Jeg plejer at sige, at du roligt kan tage det største data warehouse-projekt, som du nogensinde har været med til, og så gange det med tre. Det er virkelighed for de største virksomheder lige om lidt, og for næsten alle andre om få år.

Og det er et tog, som vil køre i høj fart, mens vi er i gang med at lægge skinnerne. Er I klar? Har I taget de indledende armbøjninger? Har I en projektgruppe på plads? Har I et road map?

Denne klumme er bragt i ComputerWorld den 16. juni 2023.

Sammendrag

Bæredygtigheds-rapportering står foran et kvantespring med implementeringen af CSRD-direktivet. Rækkevidden ind i it-funktionen bør man ikke undervurdere, for det er større og mere komplekst end de fleste af os har prøvet nogensinde før.

Om denne artikel

Af Jesper Kirk

Leder af Technology Consulting, Partner, Consulting, EY Danmark

Intelligent Automation Lead i Norden, Leder af Technology Consulting i Danmark. Dedikeret til at motivere mit team. Far til to piger. Passion for sport.