Bilde av Christina Vinje
ESG, digitalisering og skjerpede krav til compliance vil i tiden fremover ha enorm betydning! Jeg ønsker å bistå vekstselskaper slik at de kan navigere godt gjennom endring og oppnå grønn vekst.

Christina Vinje

Manager og advokatfullmektig, Tax & Law, International Tax and Transaction Services - Transfer Pricing, EY Norge

Modig, nysgjerrig og alltid på søken etter ny kunnskap. Stolt mamma til to jenter. Elsker å tilbringe tid ute i norsk natur – vår, sommer, høst og vinter! Motto: Vi kan alle bli litt bedre hver dag!

Kontor Oslo, NO

Christina er en del av EY Norges Transfer Pricing team. Hun arbeider med transaksjonsdesign, prisingsmodeller og med å etablere skatteoptimale operasjonsmodeller. Videre bistår hun virksomheter med restruktureringer, prisingsvurderinger, benchmarkanalyser og bokettersyn. Hun utarbeider også internprisings-policy, internprisingsdokumentasjon og interne avtaler.

Hennes kunder er multinasjonale konsern samt selskaper i startup eller scaleup-fase.

Tidligere jobbet Christina med internasjonal skatt og internprising i Skatteetaten. Hun har også erfaring fra et investeringsselskap.

Christina har en femårig mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI.

Hun har mer enn åtte års erfaring med transfer pricing og internasjonal selskapsbeskatning.

Building a better working world – Slik utgjør Christina en forskjell

Sammen med selskapene utarbeider vi en operasjonsmodell og en legalstruktur, som hensyntar viktige forretningsmessige aspekter, skatt og avgift. Sammen optimaliserer vi potensialet for grønn vekst og sikrer tax compliance. Jeg mener EYs Amplifier er en unik mulighet til å få innsikt i innovasjonskultur og «growth mindset». Innsikten bidrar til at vi kan møte våre kunders fremtidige behov og tilpasse våre tjenester til et marked i stadig endring. Det sikrer at vi er relevante! Personlig synes jeg det er motiverende å bistå startups og scaleups med bærekraftsprofil. Hvis min deltakelse kan bidra til deres suksess, er jeg også (litt) med på å skape de løsningene vi trenger for å redde verden.

Kontakt Christina