Bilde av Christina Vinje
Bærekraft, digitalisering og skjerpede krav til compliance vil i tiden fremover ha enorm betydning! Jeg ønsker å bistå våre kunder slik at de kan navigere godt gjennom endring og oppnå grønn vekst.

Christina Vinje

Nordics Tax Markets Manager, Advokatfullmektig, Legal Lead EYs Amplifier, EY Tax & Law

Kreativ, modig og alltid på søken etter ny kunnskap. Jeg mener kunnskap er avgjørende for innovasjon og nøkkelen til vekst–både på et personlig og profesjonelt plan. Motto: Vi kan alle bli litt bedre.

Som Nordics Tax Markets Manager leder Christina strategiske prosjekter med fokus på innovasjon, megatrender og makroøkonomiske endringer. Hun utarbeider sektorbaserte markeds- og leveransestrategier. Hun leder ulike supportteam.

Christina er en del av ledergruppen til EYs Amplifier, et akseleratorprogram for grønne startups/scaleups. Hun representerer EY Tax & Law.

Christina har mer enn åtte års erfaring fra arbeid med internprising og internasjonal selskapsbeskatning. Hun bistår kunder med internasjonal vekststrategi, skatteeffektive operasjonsmodeller og skalerbare strukturer. Utarbeider internprisingsdokumentasjon, benchmarkanalyser og konserninterne avtaler. Bistår ved bokettersyn.

Hun har også erfaring fra Skatteetaten og et investeringsfirma.

Christina har en femårig mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en bachelorgrad i økonomi og administrasjon fra Handelshøyskolen BI.

Building a better working world – Slik utgjør Christina en forskjell

Christina setter kunden i sentrum for alt hun gjør. Ved å forene forretningsstrategi med innovasjon, fagteknisk innsikt og det sterke EY-nettverket leverer Christina langsiktig verdi til kundene.

Markets tar "utenfra-inn-perspektivet" og vurderer tjenestene og løsningene EY leverer fra kundens ståsted. Våre team settes sammen på bakgrunn av sektorforståelse og fagkunnskap.

Sammen med våre kunder jobber vi frem internasjonale vekstrategier, operasjonsmodeller og legalstrukturer. I arbeidet kombineres forretningsmessige aspekter, skatt og avgift for et best mulig resultat. Sammen finner vi løsningene som optimaliserer deres potensiale for grønn vekst.

Personlig er jeg tilhenger av en sterk innovasjonskultur og «growth mindset». For å kunne møte våre kunders fremtidige behov og tilpasse våre tjenester til et marked i stadig endring må vi jobbe enda tettere med våre kunder. Vi må sørge for å ha oppdatert og riktig kunnskap, slik at vi til enhver tid er relevante.

Kontakt Christina