5 min. czytania 11 paź 2020
zrównoważony łańcuch dostaw

Jak podchodzić do działań w ramach zrównoważonego łańcucha dostaw

Autor Maciej Pietrzczyk

EY Polska, Business Consulting, Supply Chain & Operations, Consultant

Obecnie najwięcej uwagi poświęca rozwijaniu kompetencji doradczych z zakresu zrównoważonego łańcucha dostaw. Poza pracą żeglarz, koszykarz i fan literatury reportażowej.

5 min. czytania 11 paź 2020

Zmiany w łańcuchu dostaw niosą ze sobą potencjał do realnych zysków firmy. Podejmując inicjatywę możemy nie tylko zminimalizować ryzyko, ale również zbudować realną przewagę konkurencyjną.

Zrównoważony rozwój - znany kierunek, nieznana droga

Tempo w jakim działa dzisiejszy świat nie pozwala na stwierdzenie, że jakiekolwiek zjawisko jest jednoznaczne. Jednak w niektórych przypadkach można wypowiadać się ze zdecydowanie większą pewnością i o takowej można mówić, kiedy ktoś wspomni o zrównoważonym łańcuchu dostaw. Ważne jednak, aby działając pod presją, mieć świadomość, które działania mają największe znaczenie. 

Konieczna strategia zrównoważonego rozwoju

Świadomość graczy rynkowych stale się zmienia i objawia na wiele różnych sposobów. Ze strony klientów można mówić o presji konsumenckiej, motywowanej koniecznością dbałości o środowisko czy rozwojem edukacji globalnej w ostatnich latach. Łatwy i szybki dostęp do informacji, napędzany działaniami organizacji pozarządowych oraz organów UE spowodował, że wizerunek marki stał się czymś, co można, nawet nieodwracalnie, utracić. Ignorowanie w swojej działalności oraz łańcuchu dostaw działań nieetycznych jest nieraz stygmatyzowane.

Nic dziwnego zatem, że wraz ze świadomością konsumentów wzrastają wymagania inwestorów. Według badań EY raportowanie danych nie-finansowych (raportowanie ESG) traktują jako coś obowiązkowego. Co więcej, aż 97% z nich kontroluje je. Uzupełnieniem tej triady są sami pracownicy firm, którzy zrównoważone działania swojego pracodawcy traktują jako jego realny atut. Według 2016 Cone Communications Millennial Employee Engagement Study 64% Milenialsów nie podjęłoby pracy u pracodawcy, który nie ma sprawnie działającej strategii społecznej odpowiedzialność firmy, a co za tym idzie: strategii zrównoważonego rozwoju.

 

Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa - raportowanie danych niefinansowych

Raporty na temat trendów konsumenckich nie pozostawiają złudzeń, próżno szukać publikacji, która stałaby w opozycji do coraz większego znaczenia kwestii etycznych, środowiskowych czy też inaczej mówiąc: klimatycznych. 

Klienci oczekują od firm, aby wspierały ich ekologiczne postawy. 


Survey of 1004 responders in the USA and UK, November 2019 for Futerra by OnePulse

Czynniki, które wywierają presję na łańcuch dostaw

Wpływ presji konsumenckiej na to, jak wyglądają produkty i działania firm, musi zostać prędzej czy później odpowiednio przeanalizowany.  Potrzeba bardziej zrównoważonego działania została już w wielu przypadkach zauważona przez prawodawców, zarówno na poziomie krajowym, jak i Europejskim. Unia Europejska wraz z Europejskim Zielonym Ładem wprowadziła ambitne plany w zakresie energetyki, recyklingu, przepisów odpadowych wraz z Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta oraz gospodarki obiegu zamkniętego.

Zrównoważony łańcuch dostaw

To, jaki wpływ wywiera nasza firma na środowisko naturalne i społeczne można porównać do góry lodowej, gdzie jako widoczną część określimy produkcję, dystrybucję i ewentualne zwroty, a jako ukryty „ciężar”, wszystko, co dzieje się wcześniej w ramach działalności dostawców. Według organizacji Carbon Disclosure Project, łańcuch dostaw firmy generuje 5,5 razy więcej gazów cieplarnianych niż jej własne operacje, a liczba ta może znacząco rosnąć wraz ze skalą i stopniem skomplikowania struktury kontrahentów. Przykłady z przeszłości, szczególnie z branży odzieżowej i elektronicznej, pokazują skalę ryzyka z tym związanego.

Zrównoważony łańcuch dostaw i płynące z niego korzyści

Mając świadomość takiej sytuacji i korzystając z doświadczenia ekspertów EY, Polski zespół Supply Chain & Operations wyróżnił obszary, które łączą w sobie największe korzyści wynikające z tworzenia zrównoważonego łańcucha dostaw wraz z odpowiadaniem na presję i ryzyka wymienione wcześniej (SSCM: Sustainable Supply Chain Management): 

  • Traceability & Transparency: przejrzystość łańcucha dostaw to nie tylko solidny atut marek i minimalizacja ryzyka reputacyjnego, ale również podstawa do optymalizacji procesów w łańcuchu dostaw, korzystając z technologii. Wesprze ona procesy mające na celu zapewnienie uczciwości transakcji oraz pochodzenia materiałów i produktów.
  • Waste and packaging: odpowiadając na zmieniające się przepisy dotyczące opakowań, ich recyklingu oraz Rozszerzoną Odpowiedzialność Producentów, warto przeprowadzić audyt opakowaniowy na podstawie którego zarekomenduje działania mające na celu przystosowanie operacji firmy do obecnych przepisów. W tym samy czasie szukamy także potencjału na usprawnienia w zakresie opakowań: ich minimalizację, korzystanie z wielorazowych pojemników, zmianę używanych materiałów (w kontekście opłat recyklingowych), a także wykorzystania, a nawet zarobienia na odpadach transportowych. 
  • Sustainable procurement: czyli zrównoważone zakupy. Zawierając czynniki środowiskowe i etyczne w strategię zakupową i stawiając naszym dostawcom wymagania z zakresu transparentności, nie tylko minimalizujemy ryzyko wystąpienia niepożądanych praktyki z ich strony, ale także znacząco zwiększamy skalę naszych działań. Nie sposób pominąć tutaj także faktu, że możemy znaleźć się także po drugiej stronie takiej sytuacji, podczas gdy to nasz dostawca będzie nas motywował do podjęcia bardziej odpowiedzialnych praktyk, będąc tym samym źródeł zmiany. Niezależnie od kierunku z której ona pochodzi, może wiązać się z wymiernymi korzyściami biznesowymi wynikających z zwiększonego zaufania między uczestnikami łańcucha dostaw.
  • Ocena cyklu życia produktu (Product’s Life Cycle Assesment - LCA): poza pracą nad istniejącymi już procesami, należy pochylić się nad produktami w szerszym kontekście. Całościowa analiza ich cyklu życia pozwala nie tylko na ocenę i ograniczenie negatywnego wpływu środowiskowego, ale odkrywa także potencjał związany z ekonomią obiegu zamkniętego oraz ponownym wykorzystaniem (wprowadzeniem do obiegu) opakowań i materiałów użytych do produkcji.

Podsumowanie

Zmiana to szansa na poprawę działania organizacji. Wspomniane wcześniej presja i nakazy kreślą przed nami perspektywę bardzo wymagającego okresu. Temat zrównoważonego rozwoju firm przyciąga sporo uwagi zarówno organów kontrolujących, jak również konsumentów, inwestorów, pracowników, organizacji pozarządowych, czy wreszcie: mediów. W konsekwencji, nasze działania mogą zostać łatwo i szeroko docenione. Ich brak też nie zostanie pominięty - może być postrzegany jako bierność naszej firmy lub po prostu będzie wiązał się z odpowiedzialnością prawną i konsekwencjami finansowymi.

Mając to wszystko na uwadze, warto pamiętać, jak ważna staje się dziś strategia zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zrównoważony łańcuch dostaw.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej?

Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Maciej Pietrzczyk

EY Polska, Business Consulting, Supply Chain & Operations, Consultant

Obecnie najwięcej uwagi poświęca rozwijaniu kompetencji doradczych z zakresu zrównoważonego łańcucha dostaw. Poza pracą żeglarz, koszykarz i fan literatury reportażowej.