3 min. czytania 17 paź 2022

Twórcy skorzystali na nowelizacji Polskiego Ładu

Autor Eliza Skotnicka

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, People Advisory Services, Senior Manager

Nie ma firmy bez ludzi. W świecie VUCA działy HR mają misję - liderów transformacji.

Współautorzy
Patrycja Karłowska-Sekulska
3 min. czytania 17 paź 2022
Polski Ład, który wszedł w życie 1 stycznia br., wraz z jego lipcową modyfikacją wpłynął na wynagrodzenia netto osób korzystających z tzw. kosztów autorskich.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami wynoszą 50 proc. uzyskanego przychodu. Z tej preferencji mogą skorzystać twórcy uzyskujący przychody z tytułu m.in.: działalności twórczej w zakresie architektury, inżynierii budowlanej, urbanistyki, twórczości audialnej i audiowizualnej, programów komputerowych, gier komputerowych, działalności publicystycznej czy działalności badawczo-rozwojowej. Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania zmniejsza się kwota zaliczki na PIT, przez co wysokość wynagrodzenia netto pracownika wzrasta – im wyższy jest udział przychodu podlegającego 50-proc. kosztom uzyskania przychodu w łącznym wynagrodzeniu, tym niższa jest podstawa jego opodatkowania. Co istotne, w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. W 2022 r. jest to 120 tys. zł.

1 stycznia 2022 r. weszły w życie istotne zmiany dla twórców. Pierwsza z nich to likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Druga to wprowadzenie ulgi dla klasy średniej, która miała zrekompensować brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Kolejne zmiany w tym zakresie wprowadziła nowelizacja Polskiego Ładu (tzw. Polski Ład 2.0).

Nowelizacja Polskiego Ładu obowiązująca od 1 lipca br. wprowadziła wiele zmian w zakresie PIT. Najważniejsze z nich to obniżka dolnej stawki PIT z 17 na 12 proc. oraz likwidacja ulgi dla klasy średniej. Obie te modyfikacje wpłynęły na wysokość wynagrodzeń netto twórców. Co do zasady Polski Ład 2.0 wpłynął korzystnie na wynagrodzenia takich osób. Odczują to najbardziej ci, którzy np. ponad połowę swojego czasu w pracy przeznaczają na elementy twórcze.

Przykład

Dla honorarium autorskiego stanowiącego 70 proc. wynagrodzenia miesięcznego brutto w wysokości 18 tys. zł, różnica pomiędzy standardowym wynagrodzeniem a wynagrodzeniem z uwzględnieniem kosztów autorskich wynosi ok. 21 tys. zł. rocznie W przypadku np. 28 tys. zł miesięcznie, przy tych samych założeniach, różnica wynosi już ok. 34 tys. zł.

Dla tych, u których część wynagrodzenia niestanowiąca honorarium autorskiego mieści się w kwocie uprawniającej do pierwszego progu podatkowego (czyli w kwocie 120 tys. zł) nowelizacja jest neutralna lub delikatnie korzystna.

Przykład

Wynagrodzenie twórcy dla honorarium autorskiego stanowi 70 proc. wynagrodzenia rocznego brutto w wysokości 100 tys. zł. Różnica pomiędzy standardowym wynagrodzeniem a wynagrodzeniem z uwzględnieniem kosztów autorskich wynosi ok. 3 tys. zł.

Co istotne, jeśli przy rozliczeniu rocznym (za 2022 r.) okaże się, że twórca, mimo obniżonych stawek podatku, stracił na likwidacji ulgi dla klasy średniej, to naczelnik urzędu skarbowego zwróci mu tę różnicę.

W kontekście korzystania z podwyższonych kosztów autorskich warto także wspomnieć o planowanej zmianie w zakresie składania płatnikowi oświadczeń o rezygnacji ze stosowaniu podwyższonych kosztów. Oświadczenia takie są istotne, jeśli podatnik objęty jest takim systemem u dwóch płatników i istniałoby ryzyko naliczenia kosztów przewyższających limit w trakcie roku, co mogłoby skutkować wysoką niedopłatą podatku w zeznaniu rocznym. Według planowanej nowelizacji ustawy o PIT (druk sejmowy 2544) nie będzie potrzeby składania takich oświadczeń co roku – wystarczy zrobić to raz.

 

Okiem eksperta EY

Wyższe koszty szansą na  zatrudnienie talentów

50-proc. koszty uzyskania przychodu to dla wielu firm szansa na zatrudnienie lub utrzymanie talentów. Co warto podkreślić, możliwość zastosowania tego modelu rozliczeń wynagrodzeń mają wszystkie firmy zatrudniające osoby wykonujące prace twórcze w rozumieniu ustawy o PIT, a nie - jak się mylnie przyjmuje – głównie pracodawcy z branży IT. Dobrym przykładem będzie np. firma zatrudniająca inżynierów budowlanych czy redaktorów.
Wdrożenie tej preferencji powinno wiązać się z analizą zakresu obowiązków, przygotowaniem odpowiedniej odpowiedniego systemu wyceny honorarium i ewidencji czasu poświęconego na działalność twórczą oraz skonstruowaniem procedur, jak i odpowiedniej treści umowy o pracę w tym zakresie. Trzeba jednak podkreślić, że sprawne ułożenie tego procesu pozwala na minimalne zaangażowanie zasobów czasowych i osobowych w bieżących rozliczeniach. Dlatego warto przeanalizować strukturę organizacyjną spółki i zweryfikować czy firma zatrudnia osoby, których praca kwalifikuje się jako praca twórcza, umożliwiająca zastosowanie kosztów autorskich. Dla pracownika będzie to możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia netto, a dla pracodawcy szansa na zatrzymanie talentu w firmie i przyciągnięcie wartościowych kandydatów. Tego typu system motywuje też do kreatywności.
Audyt pod kątem rozliczeń PIT powinny także rozważyć firmy, w których już funkcjonuje struktura wynagrodzeń oparta na honorarium autorskim i 50-proc. kosztach uzyskania przychodu. Przeprowadzenie audytu pozwoli ograniczyć ryzyko błędów, które można popełnić w obliczu tak często zmieniających się przepisów podatkowych.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Podsumowanie

W artykule przedstawiono, jak Polski Ład wraz z jego lipcową modyfikacją wpłynął na wynagrodzenia netto osób korzystających z tzw. kosztów autorskich.  Omówione zostały także zalety wprowadzenia tego modelu wynagrodzenia oraz wymogi związane z wyceną honorarium i ewidencją czasu poświęconego na działalność twórczą. 

Tekst został opublikowany w Rzeczpospolitej w dn. 17.10.2022 r.

Kontakt

Chcesz dowiedziec sie wiecej? Skontaktuj sie z nami.

Informacje

Autor Eliza Skotnicka

EY Polska, Doradztwo Podatkowe, People Advisory Services, Senior Manager

Nie ma firmy bez ludzi. W świecie VUCA działy HR mają misję - liderów transformacji.

Współautorzy
Patrycja Karłowska-Sekulska
  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)