3 jun. 2022
Forældre leger med babydatter i sofa

Man skal kunne finde fodfæstet som nybagt forælder og medarbejder

Forfattere
Jan M. Huusmann

Leder af Tax & Law, Partner, EY Danmark

Passion for forretningsudvikling, skat og digital transformation. Far til to.

Jan C. Olsen

Adm. direktør og Country Managing Partner for EY Danmark og leder af Assurance i Danmark. Medlem af EY's Regional Leadership Team

Praktisk og løsningsorienteret revisor og rådgiver for danske og internationale kunder. Vil udvikle de bedste medarbejdere og styrke diversiteten.

3 jun. 2022

EY’s nye barselsregler for alle typer familiekonstellationer skal gøre det nemmere at finde arbejdsrytmen i en ny hverdag.

Opsummering: 
 • EY’s nye barselsregler dækker alle typer familiekonstellationer
 • EY hjælper medarbejderne med at finde rytmen i dagligdagen, og gør det nemmere at komme tilbage på arbejde igen
 • Forældreskabet er ikke en hindring for at gøre karriere hos EY Danmark

At blive forælder er den største og mest skelsættende oplevelse, man som menneske kan blive udsat for. Selvom man som kommende forælder har mange måneder til at forbedre sig på forældreskabet, så kommer det for langt de flestes vedkommende stadig bag på dem, hvor meget ens liv ændres, når barnet kommer. 

Derfor bliver den 1. juli 2022 også en helt særlig dag i EY Danmarks historie. Det bliver nemlig dagen, hvor vores nye barselsregler træder i kraft.

Vi har glædet os enormt meget til at dele denne nyhed. For EY Danmark skal ikke bare være en organisation, der følger med strømningerne i samfundet. Vi skal være en organisation, der går forrest og skaber dem. Af denne årsag skal vi også være i front på barselregler.

Derfor har det også krævet mange måneders arbejde og overvejelser at nå frem til, hvordan vores nye barselsordning skulle skrues sammen. Men nu kan vi endelig fortælle mere om, hvad den indeholder og hvorfor. 

Ledestjernen har nemlig hele tiden været, at den nye ordning skulle give mening for alle EY Danmarks medarbejdere – uanset familiens konstellation, om der er tale om naturlig fødsel, eller om man bliver forælder via adoption. 

Det er således også EY Danmarks klare holdning, at der findes mange måder at være familie på. Forældreskabet skal ikke ses som at være en hindring for at gøre karriere hos EY Danmark, og det skal også være nemt at komme tilbage på arbejde igen.

Omvendt skal arbejdet heller ikke diktere, hvornår man er klar til at stifte familie eller ej. Vi vil gerne gøre op med tanken om, at adgang til gode barselsforhold er noget, man gør sig fortjent til pga. ancinnitet. Alle vores medarbejdere er værdifulde for os, og derfor sænker vi pr. 1. juli også ancinnitetskravet til deltagelse i barselsordningen fra et år til tre måneder, dvs. efter endt prøvetid. 

Overvejelserne og hensynene er mange, men netop derfor er de nye regler også skruet sammen med det in mente, at man skal kunne få arbejde og privatliv til at gå op.

EY (Nuværende barselsregler) EY (Nye barselsregler)

Kvinder 

 • 4 ugers graviditetsorlov (før fødsel) 
 • 14 ugers barselsorlov 
 • 10 ugers forældreorlov (+1 års anc) 

Kvinder

 • 4 ugers graviditetsorlov (før fødsel)
 • 14 ugers barselsorlov
 • 10 ugers forældreorlov (+3 mdr. anc) NYT
 • Adoption sidestilles NYT

Mænd 

 • 2 ugers forældreorlov 
 • 10 ugers forældreorlov (+1 års anc) 

Mænd/Med-forældre NYT

 • 2 ugers fædreorlov 
 • 22 ugers forældreorlov (+3 mdr. anc) NYT
 • Adoption sidestilles NYT

Barn syg 

 • Barns 1. sygedag (hvis 3-12 år) 
 • Barns 2. sygedag (hvis under 3 år) 

Barn syg 

 • Barns 1. sygedag (hvis 3-12 år) 
 • Barns 2. sygedag (hvis under 3 år) 

Andet  

 • Første 8 uger tilbage: 80 % tid/100 % løn 
 • Barselsnetværk for mænd/kvinder på orlov 
 • Family Transition Coaching (efter barsel) 

Andet 

 • Første 12 uger tilbage: 80 % tid/100 % løn NYT
 • Ledelsesuddannelse i ’den gode barsel’ NYT
 • Barsesnetværk for mænd/kvinder på orlov 
 • Family Transition Coaching (efter barsel) 
 • Genintroducer familieaktiviteter (jul/påske/sommer/Halooween/kids@work/.) NYT

Plads til at finde familiens rytme

En af de største udfordringer i forældreskabet er naturligvis at finde ud af, hvordan man sammen bliver forældre i den første tid. Selvom der i disse år er fokus på, at særligt fædrene skal tage større del i barslen, så går det stadig ikke hurtigt nok. Med den nye barselsordning er der derfor også afsat øremærket barsel til far.

Personligt har jeg i mit arbejdsliv mødt nok nybagte fædre, der ikke har taget barsel – og som har fortrudt det. Men jeg har aldrig oplevet det modsatte.
Jan M. Huusmann
Leder af Tax & Law, Partner, EY Danmark

Der hersker, tror vi, blandt mange mænd stadig en bedaget opfattelse af, at man sætter sig selv bagest i karriere-køen, hvis man som mand tager barsel. Her er det bare vigtigt at huske, at kriteriet for ansættelse og forfremmelse i EY Danmark altid vil være, om du har de rette kvalifikationer til jobbet. Det bliver aldrig et kriterie i sig selv, om du har taget barsel eller ej, ligegyldigt hvilken rolle, du spiller i dit forældreskab.

Derfor øger vi med den nye barselsordning nu mænds- og medforældres forældreorlov fra 10 til 22 uger. Dvs., at man som mand/medforælder har 2 ugers ’fædreorlov’ i forbindelse med fødsel plus 22 ugers forældreorlov med fuld løn.

Vores håb er, at dette kan hjælpe familierne til selv at finde en bedre balance i forældreskabet, uanset om man er blevet forældre ved naturlig fødsel eller adoption. 

Når hverdagen kommer igen

Den første tid som nybagt forælder handler om, at man skal finde sig til rette i sin nye rolle. Men der vil for EY Danmarks barslende medarbejdere, som for alle andre på arbejdsmarkedet, også komme en tid, hvor det handler om at finde tilbage til hverdagen – og arbejdsdagen.

Som noget helt unikt tilbyder vi hos EY Danmark med den nye ordning derfor, at alle medarbejdere kan arbejde i 12 uger på 80 % kapacitet, men til 100 % løn, når man vender tilbage fra orlov. Og hvorfor så netop denne tilbageslusningsmodel?

Over de sidste par år er det gået op for os, at mange medarbejdere godt kunne bruge lidt ekstra plads og tid til at få hverdagen til at hænge sammen, når de vender tilbage fra barsel – til at finde sine føder i en ny familiemæssig virkelighed.

Det har vi taget til efterretning, og derfor kommer vores nye barselsregler til at indeholde denne tilbageslusningsmodel. Som medarbejder betyder det konkret, at man de tolv første uger tilbage på arbejde har lidt færre timer uden at lønnen bliver mindre. På den måde er det vores ønske og håb, at man som EY medarbejder kan få en god start på hverdagen, når arbejdstøjet igen skal på.

Som del af den nye tilbageslusningsordning vil vi også tilbyde medarbejderne samtaler med certificerede Famliy Transition Coaches, der løbende kan hjælpe den enkelte medarbejder med at finde balancen i hverdagen. For det er ikke altid lige nemt.

Her vil vi gerne benytte lejligheden til at minde vores medarbejdere om, at vi hos EY Danmark tilbyder interne barselsnetværk, hvor man kan tale med andre barslende EY-ansatte om tilværelsen som forældre.

Nogen vil måske føle sig klar til at komme 100 % tilbage til arbejdet før andre. Men til dem siger vi: Brug alle de tolv uger, som tilbageslusningsmodellen tilbyder! Årsagen er lige til: Det er tolv uger med dit barn, du aldrig vil fortryde, du tog dig tid til.

Med alle disse initiativer og flere endnu, håber vi, at vi kan være med til at lede vores medarbejdere mod et bedre forældreliv, hvor der er plads til at finde fodfæste og balancen mellem livet derhjemme og livet på arbejdspladsen. 

Sammendrag

Pr. 1. juli får EY Danmark nye barselsregler. De nye regler dækker alle typer familiekonstellationer, og indeholder en mængde nye initiativer, der bl.a. skal gøre det nemmere at finde arbejdsrytmen i en ny hverdag som forælder.  

Om denne artikel

Forfattere
Jan M. Huusmann

Leder af Tax & Law, Partner, EY Danmark

Passion for forretningsudvikling, skat og digital transformation. Far til to.

Jan C. Olsen

Adm. direktør og Country Managing Partner for EY Danmark og leder af Assurance i Danmark. Medlem af EY's Regional Leadership Team

Praktisk og løsningsorienteret revisor og rådgiver for danske og internationale kunder. Vil udvikle de bedste medarbejdere og styrke diversiteten.