4 feb. 2022
EY's hjælpeværktøjer til erhvervsdrivende fonde

EY's hjælpeværktøjer til erhvervsdrivende fonde

Af Dita Moysich

Statsautoriseret revisor, Senior Manager i EY’s nordiske IFRS Desk og i faglig afdeling for finansiel rapportering samt revisionsafdelingen (Mid Market) i Danmark.

Kombination af revision og faglighed. Erfaring indenfor IFRS-rapportering, Årsregnskabsloven og revision. Løsningsorienteret.

4 feb. 2022
Relaterede emner Assurance

EY har fire hjælpeværktøjer til brug for erhvervsdrivende fonde og deres aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven. 

Der er i den seneste tid kommet øget fokus på erhvervsdrivende fonde og deres overholdelse af lovgivningen, herunder regnskabslovgivningen. Vi har udarbejdet fire forskellige værktøjer, som kan hjælpe erhvervsdrivende fonde med overholdelsen af den relevante lovgivning. Tre af disse værktøjer har fokus på fondens årsrapport.

Dokumentsamling for erhvervsdrivende fonde

Det første hjælpeværktøj er en ny dokumentsamling fra januar 2022, som samler den lovgivning og de mange vejledninger, som gælder for erhvervsdrivende fonde. Download dokumentsamlingen som indeholder følgende:

  • Lov om erhvervsdrivende fonde (erhvervsfondsloven)
  • Udvalgte bekendtgørelser, som er relevante for erhvervsdrivende fonde
  • Anbefalinger for god fondsledelse (udstedt af Komitéen for god fondsledelse)
  • Erhvervsstyrelsens vejledninger for erhvervsdrivende fonde
  • Lovbemærkninger til lov om erhvervsdrivende fonde
  • EY's temaartikel om årsrapporter for erhvervsdrivende fonde (omtalt nedenfor).

Temaartikel om årsrapporter for erhvervsdrivende fonde

Erhvervsdrivende fonde skal i udgangspunktet aflægge årsregnskabet efter de samme regler som selskaber, men for erhvervsdrivende fonde gælder der desuden en række yderligere krav til præsentation og oplysninger i årsregnskabet. Vi har i november 2021 udarbejdet en temaartikel, der netop sætter fokus på disse særlige opmærksomhedspunkter og oplysningskrav, som gælder for årsregnskabet for erhvervsdrivende fonde. Et område, som Erhvervsstyrelsen også har øget sit fokus på. Temaartiklen indgår i ovennævnte dokumentsamling og kan desuden læses her.

Eksempler på præsentations- og oplysningskrav til årsrapporten

Det tredje hjælpeværktøj er vores supplement til EY's årsrapportmodeller, som giver eksempler på og illustrerer de særlige præsentations- og oplysningskrav, som gælder for årsrapporten for 2021 for erhvervsdrivende fonde. Supplementet skal betragtes som et tillæg til de øvrige årsrapportmodeller, som vi udarbejder, og det er inddelt i tre sektioner om henholdsvis regnskabsmæssig præsentation af fondes uddelinger, særlige krav til ledelsesberetningen og særlige oplysningskrav. Supplementet finder du under vores område om årsregnskabsloven.

Regnskabstjekliste – kan tilpasses erhvervsdrivende fonde

Endelig har vi vores elektroniske regnskabstjekliste til brug for kontrol af, at årsrapporten overholder lovens bestemmelser. Ud fra en række filtreringsspørgsmål tilpasses tjeklisten, så den passer til en erhvervsdrivende fond og til de for fonden relevante regnskabsposter. Regnskabstjeklisten findes også under vores område om årsregnskabsloven.

Sammendrag

EY har fire hjælpeværktøjer til brug for erhvervsdrivende fonde. Det omfatter en dokumentsamling med den relevante lovgivning og vejledninger, en temaartikel om regnskabsaflæggelsen, eksempler på præsentations- og oplysningskrav til årsrapporten samt en regnskabstjekliste.

Om denne artikel

Af Dita Moysich

Statsautoriseret revisor, Senior Manager i EY’s nordiske IFRS Desk og i faglig afdeling for finansiel rapportering samt revisionsafdelingen (Mid Market) i Danmark.

Kombination af revision og faglighed. Erfaring indenfor IFRS-rapportering, Årsregnskabsloven og revision. Løsningsorienteret.

Related topics Assurance