1 feb. 2024
EY's hjælpeværktøjer til erhvervsdrivende fonde

EY's hjælpeværktøjer til erhvervsdrivende fonde

Af Carsten Jeppesen

Senior Manager i EY’s i faglige afdeling for finansiel rapportering, Assurance, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på årsregnskabsloven, fonde, klasse A-virksomheder og Corporate Reporting. Kombination af revision, faglighed, effektivitet, regnskab og værktøjer.

1 feb. 2024
Relaterede emner Assurance

Vis materialer

EY har tre hjælpeværktøjer til brug for erhvervsdrivende fonde og deres aflæggelse af årsrapport efter årsregnskabsloven. 

Der er stort fokus på erhvervsdrivende fonde og deres overholdelse af lovgivningen, herunder regnskabslovgivningen. Vi har tre forskellige værktøjer, som kan hjælpe erhvervsdrivende fonde med overholdelsen af den relevante lovgivning, og særligt to af disse værktøjer har fokus på fondens årsrapport.

Dokumentsamling for erhvervsdrivende fonde

Det første hjælpeværktøj er en dokumentsamling fra januar 2024, som samler den lovgivning og de mange vejledninger, som gælder for erhvervsdrivende fonde. Download dokumentsamlingen som indeholder følgende:

  • Lov om erhvervsdrivende fonde (erhvervsfondsloven)
  • Udvalgte bekendtgørelser, som er relevante for erhvervsdrivende fonde
  • Anbefalinger for god fondsledelse (udstedt af Komitéen for god fondsledelse)
  • Erhvervsstyrelsens vejledninger for erhvervsdrivende fonde
  • Lovbemærkninger til lov om erhvervsdrivende fonde
  • Kapitel om regnskabsaflæggelse for erhvervsdrivende fonde, jf. nedenstående afsnit.

Kapitel om regnskabsaflæggelse for erhvervsdrivende fonde

Erhvervsdrivende fonde skal i udgangspunktet aflægge årsregnskabet efter de samme regler som selskaber, men for erhvervsdrivende fonde gælder der desuden en række yderligere krav til præsentation og oplysninger i årsregnskabet.

I dette års udgave af vores publikation Indsigt i årsregnskabsloven 2023/24 har vi derfor udarbejdet et nyt kapitel 44 Særlige krav til erhvervsdrivende fonde, som sætter fokus på de særlige opmærksomhedspunkter og oplysningskrav, der gælder for årsregnskabet for erhvervsdrivende fonde. I dette kapitel indgår der også eksempler, der illustrerer disse særlige præsentations- og oplysningskrav, hvilket kan bruges i sammenhæng med de årsrapportmodeller, som vi har udarbejdet for selskaber.

Regnskabstjekliste – kan tilpasses erhvervsdrivende fonde

Endelig har vi vores elektroniske regnskabstjekliste til brug for kontrol af, at årsrapporten overholder lovens bestemmelser. Ud fra nogle filtreringsspørgsmål tilpasses tjeklisten, så den passer til en erhvervsdrivende fond. Tjeklisten har fokus på kravene til præsentation og oplysning. Regnskabstjeklisten findes under vores område om årsregnskabsloven.

Sammendrag

EY har tre hjælpeværktøjer til brug for erhvervsdrivende fonde. Det omfatter en dokumentsamling med den relevante lovgivning og vejledninger, et nyt kapitel om regnskabsaflæggelse for erhvervsdrivende fonde samt en regnskabstjekliste.

Om denne artikel

Af Carsten Jeppesen

Senior Manager i EY’s i faglige afdeling for finansiel rapportering, Assurance, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på årsregnskabsloven, fonde, klasse A-virksomheder og Corporate Reporting. Kombination af revision, faglighed, effektivitet, regnskab og værktøjer.

Related topics Assurance