27 jan. 2022
Mobiltelefon viser Whistleblower-opkald

Fik du whistleblowerordningen på plads til tiden?

Forfattere
Julie Gerdes

Head of Employment & Labor Law, EY Law, EY Danmark

Specialist i ansættelses-, arbejdsret og persondataret. Kompetent rådgiver med et stort drive, og som hjælper både virksomheder og organisationer. Ofte benyttet foredragsholder og fast klummeskribent.

Saeed Khanlo

Director, Law, EY Danmark

Pragmatisk og løsningsorienteret juridisk rådgiver med fokus på mennesker.

27 jan. 2022
Relaterede emner Law

Vis materialer

Arbejdspladser med mere end 250 beskæftigede skal have en whistleblowerordning. Fristen for implementeringen udløb i december.

Alle offentlige (regionale og kommunale) samt private arbejdsgivere med 250+ skulle senest den 17. december 2021 have implementeret en whistleblowerordning. Ansatte har siden denne dato kunne indberette til datatilsynet. I EY er vi klar til at hjælpe vores kunder med den lovpligtige whistleblowerpakke. Private virksomheder med 50-249 medarbejdere får en frist indtil den 17. december 2023.

Whistleblowerloven

Loven er lavet for at beskytte whistlebloweren. En person, der i offentlighedens interesse påpeger alvorlige forhold. Loven sikrer, at indberetningen sker sikkert og uden repressalier for anmelderen. Med ordningen behandles anmelderens indberetning af en upartisk whistleblowerenhed, som enten er intern eller ekstern. Da undersøgelser viser, at ansatte generelt foretrækker at anmelde anonymt, vælger mange virksomheder netop den mulighed. Ordningen stilles til rådighed for arbejdsgiverens arbejdstagere. Ønsker den enkelte arbejdsgiver at stille ordningen til rådighed for andre, fx leverandører og samarbejdspartnere, er dette også muligt.

Hvad kan whistlebloweren indberette

Whistlebloweren kan indberette en lang række overtrædelser af visse områder af EU-retten og alvorlige nationale lovovertrædelser: Hvidvask, økonomisk kriminalitet og overtrædelser af gældende regnskabsregler. Bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk, korruption, tyveri og svig. Brud på arbejdssikkerheden. Miljøforurening. Grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, herunder seksuel chikane og vold. Brud på datasikkerheden.

Få whistleblowerordningen på plads med EY

I EY er vi klar til at hjælpe din virksomhed på plads med den lovpligtige whistleblowerpakke. Vi har lavet en kort præsentation, hvor vi skitserer lovforslagets krav og de whistleblower services, som EY kan tilbyde (pdf). Vores ydelser tilpasses din virksomheds individuelle behov. Dette sker både i fasen, hvor ordningen etableres (fastlæggelse af lovpligtig intern whistleblowerorganisation, politikker, interne retningslinjer/instrukser/processer, informationsmeddelelser, opfølgningsskrivelser til whistleblower mv.) og ved den tekniske del af løsningen. Via vores samarbejdspartnere har du og din virksomhed mulighed for at vælge en online, webbaseret og sikker indberetningskanal.

Har du og din virksomhed brug for EY's bistand til dele af eller hele whistleblowerordningen? Så lad os tage et virtuelt introduktionsmøde, hvor vi lytter til jeres ønsker og behov. Mødet er gratis.

Sammendrag

Den danske whistleblowerlov skal i tråd med EU-direktivet sikre, at en whistleblower gives den størst mulige beskyttelse, så indberetningen kan foretages sikkert og fortroligt. På den baggrund er EY klar til at bistå vores kunder med den lovpligtige whistleblower-pakke, som lovforslaget stiller krav om. 

Om denne artikel

Forfattere
Julie Gerdes

Head of Employment & Labor Law, EY Law, EY Danmark

Specialist i ansættelses-, arbejdsret og persondataret. Kompetent rådgiver med et stort drive, og som hjælper både virksomheder og organisationer. Ofte benyttet foredragsholder og fast klummeskribent.

Saeed Khanlo

Director, Law, EY Danmark

Pragmatisk og løsningsorienteret juridisk rådgiver med fokus på mennesker.

Related topics Law