17 nov. 2022
En grupper personer taler sammen i gangområde

Klap bagi kostede 420.000 kr.

Af Julie Gerdes

Head of Employment & Labor Law, EY Law, EY Danmark

Specialist i ansættelses-, arbejdsret og persondataret. Kompetent rådgiver med et stort drive, og som hjælper både virksomheder og organisationer. Ofte benyttet foredragsholder og fast klummeskribent.

17 nov. 2022
Relaterede emner Law

En kvindelig medarbejder har modtaget en godtgørelse på 420.000 kr. på baggrund af et klap bagi, som hun fik af direktøren i virksomheden.

Direktøren havde bukket kvinden forover og klappet hende bagi foran en mandlig kollega. Efterfølgende blev kvinden fyret på baggrund af episoden.

Sagen understreger den handlepligt og den fokus, som arbejdsgiverne skal have på chikane og krænkelser på arbejdspladsen.

Lovændring på vej!

Det kan således få store konsekvenser, hvis en arbejdsgiver ikke lever op til sine forpligtelser. Afgørelsen fra ligebehandlingsnævnet er nemlig i tråd med de initiativer i den trepartsaftale, som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i marts i år. Der er netop fremsat lovforslag til implementering af trepartsaftalen, og lovforslaget forventes at træde i kraft 1. januar 2023.

Lovforslaget indeholder i overensstemmelse med trepartsaftalen blandt andet en række ændringer i ligebehandlingsloven, herunder en cementering af arbejdsgiverens forpligtelse til at sørge for et chikanefrit miljø på arbejdspladsen, en forhøjelse af godtgørelsesniveauet med en tredjedel i grove sexchikanesager samt en præcisering af udmålingskriterierne ved fastsættelsen af godtgørelsen.

Sagen kort

Den konkrete sag for ligebehandlingsnævnet handlede om en kvindelig sælger i en IT- og konsulentvirksomhed. Kvinden tog en rygepause og i den forbindelse bukkede virksomhedens mandlige administrerende direktør kvinden forover og gav hende et klap bagi foran en kollega.

Kvinden blev yderst påvirket af episoden og meddelte bagefter direktøren, at hun følte sig krænket. Endelig understregede hun, at hun ikke ønskede at være en del af virksomhedens kultur.

Direktøren sagde efterfølgende undskyld men mente i øvrigt ikke, at episoden havde haft til formål at være krænkende overfor kvinden, da det kun var et venskabeligt skub på hoften.

Derefter blev der skrevet frem og tilbage mellem parterne, hvor man bl.a. drøftede muligheden for en fratrædelsesaftale med kvinden. Det endte dog med, at virksomheden fyrede kvinden med den begrundelse, at hun i sine mails havde tilkendegivet, at hun ikke ønskede at fortsætte samarbejdet.

420.000 kr. i godtgørelse

Sagen endte ved Ligebehandlingsnævnet, som fastslog, at direktørens klap bagi var seksuel chikane i strid med ligebehandlingsloven. Nævnet lagde i den forbindelse særlig vægt på, at episoden var egnet til og havde den virkning at krænke kvindens værdighed. Nævnet fastslog endvidere, at direktørens undskyldning og forklaring om, at episoden skulle ses som et udtryk for hans barnlige og spøgefulde optræden, ikke var nok til at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke var krænket.

På den baggrund fik kvinden en godtgørelse på 40.000 kr. Nævnet lagde ved udmåingen vægt på, at sexchikaen bestod af fysisk berøring begået af ejeren i virksomheden foran en mandlig kollega. Nævnet tilkendte tillige kvinden en godtgørese på 380.000 kr. svarende til 9 måneders løn som følger af opsigelsen umiddelbart efter, at hun var blevet klappet bagi. Nævnet afgjorde således, at virksomheden ikke havde bevist, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket.

Kvinden endte derfor med en godtgørelse svarende til 420.000 kr. for sexchikanen og den efterfølgende fyring på baggrund af chikanen.

Hav fokus på et chikanefrit arbejdsmiljø!

Ligebehandlingsnævnets afgørelse er i tråd med retspraksis og det nye forhøjede godtgørelsesniveau og understreger, at alle arbejdsgivere har pligt til at sikre et chikanefrit klima og skal have stor fokus på sager om sexchikane og den rigtige håndtering af disse sager. Sagen viser også, at det kan koste dyrt og være forbundet med stor risiko, såfremt arbejdsgiveren vælger at opsige den krænkede part.

Det er derfor afgørende, at virksomhederne fastsætter den omgangstone og adfærd, der er acceptabel eller uacceptabel på arbejdspladsen. Der skal udarbejdes en klar personalepolitik, som kan bidrage til at forebygge sexchikane og seksuelle krænkelser, herunder hvordan sagerne håndteres.

Dette debatindlæg blev bragt i Børsen den 10. november 2022

Sammendrag

Ligebehandlingsnævnet har afgjort, at kvindelig medarbejder skal modtage 420.000 kr. i godtgørelse for at direktøren klappede hende bagi og efterfølgende fyrede hende på baggrund af klappet. 

Om denne artikel

Af Julie Gerdes

Head of Employment & Labor Law, EY Law, EY Danmark

Specialist i ansættelses-, arbejdsret og persondataret. Kompetent rådgiver med et stort drive, og som hjælper både virksomheder og organisationer. Ofte benyttet foredragsholder og fast klummeskribent.

Related topics Law