Pressemeddelelse

27 okt. 2021 København, DK

EY er nu CO2-negativ – og ser frem mod 2025

I januar lancerede EY det ambitiøse mål om at blive CO2-negativ i 2021. Nu, ni måneder senere, er det lykkes for det globale konsulent- og revisionshus. EY er nu CO2-negativ på globalt plan.

Pressekontakt
Jan M. Huusmann

Adm. direktør og Country Managing Partner for EY i Danmark. Leder af Tax & Law i Danmark og medlem af EY’s Regional Leadership Team

Passion for forretning, skat og digital transformation. Far til to.

Relaterede emner Bæredygtighed

I januar lancerede EY det ambitiøse mål om at blive CO2-negativ i 2021. Nu, ni måneder senere, er det lykkes for det globale konsulent- og revisionshus. EY er nu CO2-negativ på globalt plan. Nu tages de næste skridt mod en fremtidig, mere bæredygtig verden.

I oktober 2019 lancerede EY en global strategi, der har til formål at skabe langsigtet værdi for medarbejdere, kunder og det samfund, virksomheden opererer i. Som en del af den nye strategi satte EY i begyndelsen af ​​2020 et mål om at opnå klimaneutralitet for sine 300.000 medarbejdere, inden årsskiftet. Målet blev nået, og i begyndelsen af ​​2021 kom EY med en plan, der skal bidrage til Paris-aftalens mål om ikke at øge jordens gennemsnitstemperatur med mere end 1,5 grader celsius. Det sker blandt andet ved, at EY hvert år kompenserer for en større udledning af klimagasser, end selskabet selv genererer. Ved at arbejde globalt med syv centrale indsatser, vil organisationens samlede udledning være reduceret med 40 procent i 2025. Derudover blev målet om at blive CO2-negativ i 2021 også fastsat her - et delmål, der nu er nået.

”Vi er selvfølgelig glade for, at vores ambitiøse investering giver resultater. Vi har som alle andre stadig et stykke vej igen, men vi føler, at vi er på rette vej. Ud over at tage vores egen medicin, hjælper vi også vores kunder med at reducere deres klimaaftryk og levere nye løsninger til at imødegå udfordringer og muligheder inden for bæredygtighed. Vi holder fast i mange af de digitale løsninger, vi har vænnet os til i løbet af det seneste år, og som er en medvirkende faktor til, at vi reducerer vores rejsebehov, og dermed udledning fra fx flyrejser,” siger Jan M. Huusmann, Adm. direktør & Country Managing Partner for EY i Danmark.

For at blive en CO2-negativ virksomhed har EY investeret i en projektportefølje til fjernelse af kuldioxid. Sammen med South Pole, en leverandør af klimaløsninger, har EY investeret i globale projekter, der nedsætter, fjerner og lagrer CO2 fra atmosfæren, blandt andet genskabelse af skovområder og regenerativt landbrug. Projekterne fjerner eller kompenserer for i alt 528K tons CO2e. Det betyder, at EY er 34 procent CO2-negativ i regnskabsåret. I alt udledte EY 394K tons CO2e i FY21 sammenlignet med 976K tons CO2e i FY20. En reduktion på 60%. Fremadrettet vil EY fortsætte med at investere i en mangfoldig projektportefølje for at reducere kulstofemissioner og fremme yderligere tiltag for at nå de globale klimamål.

Bæredygtighed er nøglen

I sommer lancerede EY en ny, hybrid arbejdsmodel på nordisk niveau, som en naturlig del af virksomhedens bæredygtighedsambitioner. Den nye hybridmodels tekniske løsninger, kombineret med færre rejser og smartere pladsudnyttelse, vil bidrage til det globale mål om at blive "Net Zero" i 2025. Samtidig vil alle nye lejemål i Norden være blandt de bedste inden for klima og miljø.

”Vi er en førende vidensvirksomhed, der tidligt har taget skridt til at lade bæredygtighed og ny teknologi ændre vores fremtidige arbejdsdag. Vi stopper ikke her, men har sat - og sætter - nye ambitiøse mål. Det ultimative mål er at nå ”Net Zero” i 2025. Globalt fokuserer vi på syv centrale indsatser for at nå vores langsigtede CO2-ambitioner, som indfrier Paris-aftalens mål om ikke at øge Jordens gennemsnitstemperatur mere end 1,5 grader,” siger Jan C. Olsen, CEO i EY Danmark.

EY’s syv globale indsatser

For at blive "Net Zero" i 2025 arbejder EY på syv delmål, såkaldt Science Based Targets:

  • Reducere emissionerne fra forretningsrejser med 35 % på globalt plan.

  • Reducere det samlede forbrug af el på kontorerne, og brug 100 % vedvarende energi til de resterende behov.

  • Strukturere kontrakterne for strømforsyning gennem virtuelle indkøbsaftaler (PPA). Målet er at optage mere strøm, end der forbruges i de nationale net.

  • Give vores medarbejderteams værktøjer, der gør dem i stand til at beregne - og derefter arbejde på at reducere - mængden af CO2, der udledes, når de arbejder med kunder.

  • Bruge naturbaserede løsninger og kuldioxid-reducerende teknologi til at fjerne aftryk i atmosfæren og kompensere for mere CO2, end EY udleder hvert år.

  • Investere i services og løsninger, der hjælper kunder med lønsomt klimakompensation for virksomheden, og leverer løsninger på andre bæredygtighedsudfordringer og -muligheder.

  • Kræve, at 75 % af leverandørerne sætter videnskabsbaserede klimamål (SBT - Science Based Targets) inden 2025.